Orakçı, S. Türkiye Afrika İlişkileri: Tarihi Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler, İstanbul: Pelikan Basım, 2018, 261 s.

Öz İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) araştırmacısı olan Serhat Orakçı “Türkiye-Afrika İlişkileri Tarihi Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler” isimli çalışmasıyla Afrika kıtasına ilgi duyan okuyucuyla buluşuyor. Yazarın ifadesi ile çalışma tarihsel arka plan da göz önünde bulundurularak Türkiye’nin özellikle 2005 yılı sonrasında Afrika kıtasına yönelik artan angajmanı doğrultusunda temel siyasi, ekonomik, kültürel, stratejik dış politika parametrelerini bütüncül bir yaklaşımla incelemeyi hedeflemektedir.

Kaynak Göster

APA Söğütlü, G . (2021). Orakçı, S. Türkiye Afrika İlişkileri: Tarihi Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler, İstanbul: Pelikan Basım, 2018, 261 s. . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 259-262 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marmarasbd/issue/61085/801864