Yeni İletişim Teknolojileri, Yerel Gazetecilik ve Yerellik Algısı

Katılımcı demokrasinin önemli ayaklarından birisi olan yerel gazetecilik konusunda bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların büyük çoğunluğu, şehir basın tarihi yazınlarıyla/monografileriyle birlikte yerel gazetelerin maddi imkânsızlıklar ve bu durumun doğal bir sonucu olarak teknik/teknolojik yetersizlikleri üzerine inşa edilmiştir. Bu çalışma kapsamında yerel gazeteler yeni bir bilimsel bakış açısı perspektifinde incelenmekte, coğrafi kısıtlamanın zihinsel izdüşümü olan yerellik algısına odaklanılmaktadır. Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte zaman ve uzamın/mekânın sınırlarının/sınırlılıklarının ortadan kalkmasıyla birlikte yerel gazetelerin yerellik anlayışındaki dönüşümler ve yeni iletişim ortamlarının yerel gazetelere sağladığı/sağlayacağı imkânlar konusunda perspektifler sunulmaktadır. Ayrıca yerel gazetelerin zaman ve mekân sınırlılıklarını boyunsamış basılı versiyonları ile çevrimiçi ortamda yerelliği ne ölçüde yansıttıkları ele alınacaktır. Bu kapsamda örneklem olarak Konya'da yayın yapan 15 yerel gazete içerik analizi ve yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak incelenmiştir

New Communication Technologies, Local Journalism and the Perception of Locality

Studies on local journalism as an important element of participatory democracy generally focus on the history of the local press, the financial insufficiencies of local newspapers as well as technical/technological incompetency that occurs as a result of these factors. This research analyzes local newspapers with a new scientific point of view by focusing on the perception of locality as a mental projection of geographical constraint. Perspectives regarding the transformations on perceptions of locality as a result of the disappearance of time and space constraints due to new communication technologies, and the opportunities that new communication environments offer to local newspapers will be provided. Moreover, the ways in which local newspapers reflect on locality with their printed versions under time and space constraints will be analyzed. The research scope of the study has been limited to 15 newspapers in Konya. Structured interviews and content analysis methods were used for data collection and analysis

Kaynakça

Aktaş, C. (2014). QR kodlar ve iletişim teknolojisinin hibritleşmesi (2. Baskı). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Alankuş, S. (2001). Globalleşme, yerelleşme ve yerel medya. Aralık 2016 tarihinde http://bianet.org/bianet/ siyaset/218-globallesme-yerellesme-ve-yerel-medya adresinden edinilmiştir.

Alkan, A. T. (1998). Yerel gazetecilik, televizyonculuk ve radyoculukta meslek içi eğitim. Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi: 8. Sivas: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.

Altay, R. (2013, 8-9 Kasım). Kamu enformasyon ve basın kuruluşları yeni medyadan nasıl etkilenecek? 3. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu içinde (ss.69-72). Bişkek: TC Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.

Arabacı, C. (2000). Konya basın tarihi üzerine Seyit Küçükbezirci ile söyleşi. Selçuk İletişim, 1 (2), 147-161.

Arabacı, C., Ayhan, B., Demirsoy, A., & Aydın, H. (2008). Konya basın tarihi. Konya: Palet Yayınları.

Arslan, M. (2010). Ne haber. Ankara: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Atabek, N. (2005). Tarihsel süreçte Türkiye’de yerel basın ve yerel yönetimler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (23), 63-74.

Atalay, R. –Konya Yenigün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- (2015, 22 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Bakoğlu, F. (1998). Yerel gazetecilik, televizyonculuk ve radyoculukta meslek içi eğitim. Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi: 8. Sivas: Konrad Adenauer Vakfı Yayınları.

Balkan, M. –Rasyonel Haber Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü- (2015, 18 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Basın İlan Kurumu (2014). Yönetim Kurulu 2013 Yılı Faaliyet Raporu. İstanbul.

Bostancı, N. (1998). Siyaset, medya ve ötesi. Ankara: Vadi Yayınları.

Camrose, V. (1947). British newspapers and their controllers. London: Cassell and Company Limited.

Çakır, H., Güllü, K., Kacur, M. & Tanyeri, E. (2009). Okuyucuların yerel gazete algılamaları. E-Journal of New World Sciences Academy. 4 (1), 1-24.

Çevikel, T. (2012). Türkiye spor medyasında içerik çeşitliliği: Günlük gazeteler ve futbol blogları arası bir karşılaştırma. Akdeniz İletişim, (18), 110-122.

Dijk. J. V. (2016). Ağ toplumu (3. Baskı). (Çev: Ö. Sakin). İstanbul: Kafka-Epsilon Yayıncılık.

Erdoğan, İ. (2007). Türkiye’de gazetecilik ve bilim iletişimi. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

Erinç, O. (2007). Yerel medyanın tarihsel gelişimi ve geleceği. S. Gezgin (Ed.). Türkiye’de yerel basın içinde (ss. 107-109). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

Girgin, A. (2001). Türk basın tarihinde yerel gazetecilik. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Gürcan, H. İ. & Bayram, F. (2005). Yerel haberlerin internet ortamında görünümleri- Denizli, Eskişehir ve Erzurum örnekleminde bir değerlendirme. Selçuk İletişim. 3 (4), 53-62.

Gürcan, H. İ. & Bekiroğlu, O. (2007). Türkiye’de internet gazeteciliği açısından yerel basının genel görünümü ve bölgeler arası bir değerlendirme. Selçuk İletişim. 5 (1), 22-29.

İşkan, K. –Merhaba Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- (2015, 18 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Jurkowitz, M., Mitchell, A., Matsa, K. E., Boyles, J. L., Keegan, M. & Anderson, M. (2014). The growth in digital reporting. PEW Research Center. 28.11.2014 tarihinde http://www.journalism.org/ files/2014/03/Shifts-in-Reporting_For-uploading.pdf adresinden edinilmiştir.

Kabalcı, O. – Konya Takip Gazetesi Yazı İşleri Müdürü - (2015, 23 Ocak ). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Koyuncuoğlu, L. –Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- (2015, 18 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Köseoğlu, M. A. –Memleket Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü- (2015, 17 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Mengeç, T. –Yeni Meram Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- (2015, 20 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Ozan, R. (2004). Yayın politikası açısından toplumsal yerellik kavramı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 501-518

Öyken, E. –Anadolu’da Bugün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü- (2015, 22 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Özdemir, S. –Anadolu Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- (2015, 19 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Özteke, U. –Pusula Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- (2015, 17 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Pavlik, J. V. (2013). Yeni medya ve gazetecilik. (Çev. M. Demir & B. Kalsın). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Reklamcılar Derneği. (2014). Medya yatırımları, 2014 yılının ilk altı ayında 2.979 milyon TL’ye ulaştı. 22.11.2014 tarihinde http://rd.org.tr/haber-13.html adresinden edinilmiştir.

Robertson, R. (1999). Küreselleşme, toplum kuramı ve küresel kültür. (Çev. Ü. H. Yolsal.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Robertson, R. (2011). Glokalleşme: Zaman-mekan ve homojenlik-heterojenlik. Kaygı/Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, (17), 185-203.

Sağlık, Z. –Konya Postası Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü- (2015, 19 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Sakal, A. S. –Yeni Konya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü- (2015, 21 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Stavitsky, A. G. (1994). The changing conception of localism in U.S. public radio. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 38 (1), 19-33.

Şeker, M. (2007). Yerel gazeteler. Konya: Tablet Yayınları.

Taylan, E. (2014, 23 Haziran). Radikal’in kağıda vedasını ve Radikal.com.tr’yi Ezgi Başaran’la konuştuk. 27.11.2014 tarihinde http://webrazzi.com/2014/06/23/radikal-kagida-vedasi/ adresinden edinilmiştir.

Tapu, A. –Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni- (2015, 20 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Tokgöz, O. (2003). Temel gazetecilik (5. Baskı). Ankara: İmge Yayıncılık.

Topuz, H. (2003). 2. Mahmut’tan holdinglere Türk basın tarihi (2. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Törenli, N. (2005). Yeni medya, yeni iletişim ortamı: Bilişim teknolojileri temelinde haber medyasının yeniden biçimlenişi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Tunstall, J. (1996). Newspaper power: The new national press in Britain. New York: Oxford University Press.

TÜİK. (2012). Yazılı medya istatistikleri veri tabanı. 27.11.2014 tarihinde http://rapory.tuik.gov.tr/27-11- 2014-20:19:00-1879995075151036471982648269.html adresinden edinilmiştir.

TÜİK. (2013, 2 Eylül). Yazılı medya istatistikleri-2012. www.tuik.gov.tr. 26.05.2014 tarihinde www.tuik.gov. tr/PdfGetir.do?id=13576 adresinden edinilmiştir.

TÜİK. (2014). Yazılı medya istatistikleri. 27.11.2014 tarihinde http://tuikapp.tuik.gov.tr/ kulturmedyadagitimapp/medya.zul adresinden edinilmiştir.

Usluata, A. (1994). İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.

Uysal, E. –Konya’nın Sesi Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü- (2015, 19 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Vural, A. M. (1999). Yerel basın ve kamuoyu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yaman, B. –Anadolu Manşet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü- (2015, 21 Ocak). “Yerel Basında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri” konusunda yapılandırılmış görüşme. Konya.

Yaşın, C. (2009). Türkiye’de yerel basının yapısal özellikleri ve üretim koşulları. İletişim, (28), 115-152

Kaynak Göster