SURİYE'NİN DURUMU, ABD -RUSYA VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU

Bu çalışmada, Arap Baharı Süreci'nin etkin ve kanlı bir şekilde yaşanmaya devam ettiği Suriye'nin mevcut siyasi yapısı, Arap Baharı kapsamında Essad yönetiminin durumu, Suriye'ye ilişkin ABD, Rusya, Muhalif güçler ve Türkiye'nin tutumuna değinilmiştir. Essad yönetiminin demir yumruğu nedeniyle Suriye'de yaşanan olayların sürekliliğini koruması, yaklaşık 40.000 insanın yaşamını yitirmesi, siyasi çekişmeler nedeniyle önerilen barış yollarının hep tıkanması, Rusya ve İran'ın stratejik denge unsuru olarak etkin olması, ABD ve AB devletlerinin konunun çözümünde sıkıntılar yaşaması, Arap Birliği'nin etkin olamaması, muhalif güçlerin yetersiz imkanlar nedeniyle başarıya ulaşamaması gibi nedenlerden dolayı Türkiye Suriye konusunda sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. ABD, AB, Rusya, Türkiye, Arap Birliği ve İran adeta stratejik bir mücadele içinde bulunmaktadırlar. Ancak bu arada zarar görenler ise Suriye vatandaşları olmaktadır. Bu nedenle tarafların en kısa sürede bir anlaşma ortamı sağlayarak yaşananlara son vermeleri önem taşımaktadır

Syrıa's Position, USA -Russia And Turkey's Attitude

In this study, the current political structure of Syria where the Arab Spring Process continues to experience an active and bloody atmosphere, the status of Arab Spring under the management ofEssad, the attitudes of the United States, Russia, and Turkey towards Syria were mentioned. Turkey experience a troubled process about Syria's position because of the continuity of the events in Syria due to the iron fist of Essad government, nearly of political blockage of the proposed routes of peace, Russia and Iran's being effective as an element of the strategic balance, the U.S. and the EU 30,000 people had lost their lives, because states' having troubles in solving problems, Arab Union not being effective and opposing forces getting failed because of inadequate facilities. U.S., EU, Russia, Turkey, the Arab League and Iran are set down in a strategic citizens. Hence it is crucial for the opponants providing an agreement as soon as possible to put an end to what happened. struggle. In the meantime, however, the victims are Syrian citizens.Hence it is crucial for the opponantsprovidingan agreementas soon as possibletoput an end towhat happened.

Kaynakça

Broning, M., (2011), Şam, Kahire Değil!,Foreign Affairs, 9 Mart 2011.

İhsan, Ç., (2012), Suriye'ye Müdahale Tartışmaları ve Büyük Planı Görebilmek,Erişim Tarihi: 20.02.2012, (http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option)

Kibaroğlu, M., (20111), Arap Baharı ve Türkiye, Adam Akademi, 2011/2, sf: 26-36.

KONYA TİCARET ODASI, (2008), Suriye Arap Cumhuriyeti Ülke Raporu 2008, Etüd Araştırma Servisi, Konya.

Sayın, A., (2012), Arap Baharı ve Suriye Masasında Bilek Güreşi: Blok 1 (Rusya-Çin-İran) Blok 2'ye (Abd-Arap Birliği-Türkiye) Karşı,Erişim Tarihi: 05/07/2012).

Şen, G., (2012), İran ve "Arap Baharı": Bağlam, Söylem ve Siyaset,Ortadoğu Etütleri, Cilt 3, No 2, Ocak 2012, sf: 95-118.

Uygur, H., (2012), İran ve Arap Baharı, Seta Analiz, s: 52, Mart 2012, sf: 3.

İnternet Adresleri

www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Apr-13/170166-russia-to-keep-warships-offsyria-coast-official.ashx#ixzz1rvR3Isbb (Russia to keep warships off Syria coast: official; The Daily Star, 13 Nisan 2012).

www.google.com.tr/18/03/2012

www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2011616/24/02/2012www.thedailybeast.com/22/08/2011

www.news.yahoo.com/syria-arms-imports-surge-most-provided-russia-101221094.html(Syria arms imports surge, most provided by Russia, Reuters, 19 Mart 2012).

www.youtube.com/watc13/04/2012

Kaynak Göster