GAP'ın Şanlıurfa İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısında Meydana Getirdiği Değişme/Gelişmeler

Bu makalede, gerek ülkemizde ve gerekse uluslararası arenada çok konuşulan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve bu projenin Şanlıurfa ilinin sosyo-ekonomik yapısında meydana getirdiği değişme/gelişmeler irdelenmiştir. GAP öncesinde, Şanlıurfa ilinin sektörel yapısının oransal dağılımına bakıldığında, % 54,7 ile hizmet sektörü birinci sırada, % 41,8 ile tarım sektörü ikinci sırada ve % 3,4 ile de sanayi sektörü üçüncü sırada yer almaktaydı. GAP ile birlikte (1990) tarım sektörü (% 53,1) ikinci sıradan birinci sıraya, hizmet sektörü (% 35,3) birinci sıradan ikinci sıraya gelmiştir. Ancak, sektörler arasında gittikçe ağırlığı artan sanayi sektörü (% 11,4), sıralaması değişmeden, üçüncü sırada yerini korumuştur. Sonuçta, söz konusu projenin ilin sosyo-ekonomik yapısında, hedeflenen veya beklenen düzeyde olmasa da, ciddi değişme/gelişmeler meydana getirdiği ve getirmeye devam edeceği eğilimi ortaya çıkmaktadır.

Changes / Developments The Gap Brought Out In The Socio-Economical Structure Of Province Of Sanliurfa

In this study, the GAP (South-Eastern Anatolia Project) that is an issue of discussion both in Turkey and in the international arena and the changes and developments this project has brought out in the socio-economic structure of province of Sanliurfa is discussed. When the ratios of sectors before the GAP is analyzed, services sector came first with a ratio of 54.7% followed by agriculture (41.8%) and the industry was in the third place with a portion of 3.4%. As a consequence of the effects of the GAP, in 1990, agriculture had a ratio of 53.1%. Next was the services sector (35.5 %) from the first to the second rank. However, the industrial sector which had an important place among the sectors kept its rank with 11.4 %. In conclusion, it seems that this project has created and will create vital changes and developments in the socio-economic structure of the province despite not being at the level it is expected or targeted.

Kaynakça

BENEK, S., -(2003), “GAP Bölgesi’nde Tekstil Sanayinin Dağılışı ve Bölge Açısından Önemi” III. GAP ve Sanayi Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır.

BENEK, S., (2006), “GAP Bölgesinin Türkiye’de Bölgeler Arası Gelişme Bakımından Analizi”, IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu , 25-26 Mayıs 2006, Ankara. Birinci Coğrafya Kongresi, (1941), Raporlar, Müzakereler, Kararlar, İstanbul.

DİE, (1997), İmalat Sanayinde Küçük ve Orta Ölçekli İşyerleri: Sorunlar, Çözümler, Öneriler, Ankara.

DPT, (2003), Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006), Ankara

GAP-BKİ, (1994), GAP Sulama Sistemlerinin İşletme Bakım ve Yönetim Projesi (Sosyo-ekonomik Çalışmalar), Ankara.

GAP-BKİ, (1994), GAP Bölgesi Nüfus Hareketleri Araştırması (Özet), Ankara.

GAP-BKİ, (1997), Sanayileşme Stratejisi, Ankara.

GAP-BKİ, (1999), 1998 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara.

GAP-BKİ, (1999), Güneydoğu Anadolu Projesi ve Sanayi, Ankara.

KARADAĞ, A., (1999), “Türkiye’nin Kalkınmasında Bir Güç Kaynağı: Nüfus”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 9, E.Ü. Edebiyat Fak. Yayını, İzmir.

KARLI, B., (2004), GAP Bölgesinde Üniversite ile Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri Arasındaki İşbirliği ve İlişki Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Şanlıurfa.

MUTLUER, M., (1995), Gelişimi, Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Sanayi, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ege Üniv. Basımevi, İzmir. Şanlıurfa İl Planlama ve Koordinatörlük Müdürlüğü (2003), İl Gelişim Planı (Yayınlanmamış), Şanlıurfa.

ÖZGÜR, M., (1998), Türkiye Nüfus Coğrafyası, GMC Basın-Yayın Ltd. Şti., Ankara.

Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü, (2005), Brifing Dosyası, Şanlıurfa. http://www.gap.gov.tr/Turkish/Frames/fr2.html, son erişim tarihi,09.02.06.

Kaynak Göster