Demografik Bilgilerin Yorumlanması: Nüfus Piramidi Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Aktivite Örneği

Bir mekânın en önemli demografik özelliklerinden birisi yaş ve cinsiyet yapısıdır. Nüfus bilimciler ve coğrafyacılar yaş ve cinsiyete ilişkin verileri görselleştirmede nüfus piramitleri olarak ifade edilen grafikleri kullanırlar. Önemli bir demografik araç olan nüfus piramitleri, bir yerde yaşayan nüfusun cinsiyet ve yaş durumuna göre kompozisyonunu verir. Nüfus piramitlerini hazırlamak ve yorumlamak önemli coğrafi becerilerdir. Bu makale, nüfus piramitlerinin tanınmasına, kavranmasına ve yorumlanmasına yönelik becerilerin oluşturulması için tasarlanmıştır. Bu çalışmada, verilen örnek öğretim uygulaması ile orta öğretim öğrencilerine nüfus piramitlerindeki coğrafi bilgiyi analiz etme hususunda deneyim kazandırılması hedeflenmiştir.

Interpretation of Demographic Information: An Activity to Increase Population Pyramid Skills

Age and sex are the most important demographic pattern in a place. Geographers and demographers use pyramids a lot in order to interprete age and sex distribution of population. Pyramids are important demographic tools, they show the characteristic of the population in a specific area. The purpose of this article is to provide an exercise that allows students know understand and interpret pyramid skills. Furthermore, it is intended that high school students can have beter understanding and analyzing skill about pyramids with this exercise.

Kaynakça

ATALAY, İ. (1999): Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya. Ege Üniversitesi Basımevi, 2.Baskı, İzmir.

DOĞANAY, H. (2002): Coğrafya Öğretim Yöntemleri. Aktif Yayınevi, İstanbul.

GARDNER, W.-DEMİRTAŞ, A.-DOĞANAY, A.-ÇİÇEK, R.-GÜNEY, E.-KİTAPÇI, Z. (1996): Sosyal Bilimler Öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, Ankara.

ÖZGÜÇ, N. (1984): Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 2511, 2.Baskı, İstanbul.

TÜMERTEKİN, E.-ÖZGÜÇ, N. (1997): Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân. Çantay Kitabevi, İstanbul.

Web Siteler www.bized.ac.uk/virtual/dc/copper/theory/th13.htm

www.census.gov

www.ggy.uga.edu/courses/geog1101_dgmartin/lab1.doc

www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/09/g68/pyramids.html

www.prb.org/Content/NavigationMenu/PRB/Educators/LessonPlans/Pyramid_Building.htm

www.pulse.pharmacy.arizona.edu/dawn_new/math/population_pyramid.html

Kaynak Göster