Investigations on Endohelmint Fauna of Teleost Fishes of Aras and Murat Rivers in Turkey

In this study which has been done between April 2008 and June 2009, fishes captured from Ağrı and Erzurum were examined by endoparasite fauna. Examined fishes are as follows: Acanthobrama marmid Heckel, 1843, Alburnus akili Battalgil, 1942, Barbus plebejus Bonaparte, 1839, Barbus mursa Güldenstädt, 1773, Capoeta barroisi Lortet in Barrois, 1894, Capoeta capoeta Güldenstädt, 1773, Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758. Consequently, a total of 908 individual parasites were detected from six parasite species; Rhabdochona denudata Dujardin, 1845 (Nematoda), Neoechinorhynchus sp. and Pomphorhynchus sp. (Acanthocephala), Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, 1934, and Caryophyllaeus laticeps Pallas, 1781 (Cestoda), Allocreadium isoporum Looss, 1894 (Digenea). The distribution of the infection prevalence, mean intensity, and abundance values of parasite species were determined. As a result of our study, 93 of 233 (39.91%) fish were reported with parasites.

Kaynakça

Aktürk, B., Şeker, E. & Pala, A. (2020). Keban Baraj Gölü Çemişgezek bölgesinde (4. Bölge) avcılığı yapılan bazı balıklarda endohelmintlerin araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4): 1133–1138. https://doi.org/10.30910/turkjans.698783

Aydogdu, A., Ozturk, M., Oguz, M. & Altunel, F. (2001). Investigations on metazoon parasites of common carp (Cyprinus carpio L. 1758) in Dalyan Lagoon, Karacabey, Turkey. Acta Veterinaria (Yugoslavia), 51(5-6): 351-358.

Aydoğdu, A. & Altunel, F. (2002). Doğancı Baraj Gölü’nden (Bursa) yakalanan bazı balıklarda kaydedilen helminthler. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(1): 1-4.

Aydoğdu, A. & Selver, M. (2006). Mustafakemalpaşa Deresi (Bursa)’ndeki inci balığının (Alburnus alburnus L.) helmint faunası üzerine bir araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(1): 69-72.

Aydoğdu, A., Yıldırım, H. & Altunel, F. (1997). İznik Gölü’nde yaşayan sazan balıkları (Cyprinus carpio L.) üzerinde yaşayan bazı metazoon parazitler üzerine araştırmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 21(4): 442-445.

Balami, S., Sharma, A. & Karn, R. (2019). Significance of nutritional value of fish for human health. Malaysian Journal of Halal Research, 2(2): 32-34. https://doi.org/10.2478/mjhr-2019-0012

Balık, S. & Ustaoğlu, M. (1992). Türkiye Tatlısu Balıklarını Tanımlama Esasları. İzmir, Turkey: Ege University Science Faculty Books Series.

Becer, Z. & Kara, D. (1998). Kovada Gölü’nden yakalanan sazan (Cyprinus carpio L. 1758) balıklarının populasyon yapısı ve parazitleri üzerine bir araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 22(2): 199-203.

Buhurcu, H. (2006). Akşehir Gölündeki bazı balıkların (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Alburnus nasreddini Battalgil, 1944) endoparazit faunası üzerinde araştırmalar. M.Sc. Thesis. Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey.

Bush, A. O., Lafferty, K. D., Lotz, J. M. & Shostak, A. W. (1997). Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. The Journal of Parasitology, 83(4): 575-583.

Bykhovskaya-Pavlovskaya, A. (1962). Key to parasites of freshwater fishes of the USSR. II. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.

Cengizler, İ., Aytac, N., Sahan, A., Ozak, A. A. & Genç, E. (2001). Ecto-endo parasite investigation on mirror carp (Cyprinus carpio L., 1758) captured from the River Seyhan, Turkey. Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2): 87-90.

Dörtbudak, M. Y., Sağlam, Y. S. & Dörtbudak, M. B. (2019). Sarıprenses balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun parazit enfestasyonuna bağlı bağırsak hasarının histopatolojik incelenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(1): 52-56. https://doi.org/10.31196/huvfd.590941

Dörücü, M. & Mutlu N. (2008). Paraziter balik hastaliklari ve ilaçla tedavileri. Ecological Life Sciences, 3(2): 372-380.

Geldiay, R. & Balık, S. (1996). Türkiye Tatlısu Balıkları (Vol. 16). İzmir, Turkey: Ege University Faculty of Fisheries Publications.

Karatoy, E. & Soylu, E. (2006). Durusu (Terkos) Gölü çapak balıkları (Abramis brama Linnaeus, 1758)’nın metazoan parazitleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(3): 233-238.

Kır, İ. & Özan, S. (2005). Işıklı Baraj Gölü (Denizli)’nde yaşayan turna balığı (Esox lucius L., 1758)’nın endoparazitleri, mevsimsel dağılımları ve etkileri. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29(4): 291-294.

Koyun, M. (2001). Enne Baraj Gölü’ndeki (Kütahya) bazı balık türlerinin helminth faunası. Ph.D. Thesis. Uludağ University, Bursa, Turkey.

Kuru, M. (1975). Doğu Anadolu Bölgesinin balık faunası (Vol. 348). Erzurum, Turkey: Atatürk Üniversitesi Yayınları

Markevich, A. (1951). Parasitic fauna of freshwater fish of the Ukrainian. London, UK: S.S.R. Oldbourne Press. 388p.

Oğuz, M. & Öztürk, M. (1993). A parasitological investigation on the prevalence of helminths of rudd (Scardinius erythropthalmus L., 1758). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 17(3-4): 130-137.

Oğuz, M., Öztürk, M., Altunel, F. & Ay, Y. (1996). Uluabat (Apolyont) Gölü’nde yakalanan sazan balıkları (Cyprinus carpio L., 1758) üzerine parazitolojik bir araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 20(1): 97-103.

Öztürk, T. (2005). Sarıkum Lagün Gölü’de (Sinop, Türkiye) bulunan dere pisisi, Platichthys flesus L., 1758 ve dişlisazancık, Aphanius chantrei Gaillard, 1895 balıklarının paraziter faunasının belirlenmesi. Ph.D. Thesis,.Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey.

Özan, S. & Kır, İ. (2005). Kovada Gölü havuz balığı (Carassius carassius L., 1758)’nın parazitleri üzerine bir çalışma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29(3): 200-203.

Öztürk, M. (2005). Eber Gölü (Afyon)’ndeki sazan (Cyprinus carpio L.)’ların metazoon parazitleri üzerine bir araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29(3): 204-210.

Öztürk, M., Aydoğdu, A. & Oğuz, M. (2002). Bayramdere Dalyanı (Karacabey)’ndaki turna (Esox lucius L.) ve kızılkanat balıkları (Scardinius erythropthalmus)’nın metazoan parazit faunası üzerine bir araştırma. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(3): 325-328.

Pritchard, M. H. & Kruse, G. O. (1982). The collection and preservation of animal parasites. Technical Bulletin, No: 1: The Harold W. Wanter Laboratory.

Sağlam, N. & Sarıeyyüpoğlu, M. (2002). Capoeta trutta balığında rastlanan Neoechinorhynchus rutili (Acanthocephala)’nin incelenmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 26(3): 329-331.

Saygı, G. & Bardakçı, F. (1990). Sivas Balıklı Çermik balıklarında bulduğumuz nematod parazit Rhabdochona türü. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 14(1): 95-105.

Soylu, E. (2006). Some metazoan parasites (cestoda, trematoda and mollusca) of Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758 from Sapanca Lake, Turkey. Istanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 20: 33-42.

Taşçi, S. & Topçu, A. (1990). Balıklardan insanlara geçebilen (zoonoz) parazitler, biyolojileri ve meydana getirdiği hastalıklar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1): 126-140.

Türkmen, H. & Tüzer, E. (1992). İznik Gölü’nde sazan ve akbalıklararda sindirim kanalı helmint enfeksiyonlarının yaygınlığı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(2):, 109-119.

Yamaguti, S. (1963a). Systema helminthum Vol. 2, Cestodes of Vertebrates (Vol. 2). New York, London: Interscience.

Yamaguti, S. (1963b). Systema helminthum Vol. 3 Nematodes of Vertebrates (Vol. 3). New York, London: Interscience.

Yamaguti, S. (1963c). Systema helminthum. Vol. 4, Monogenea and Aspidocotylea (Vol. 4). New York, London: Interscience.

Yıldırım, M., Kara, D. & Becer, Z. (1996). Eğridir Gölü sudak balıklarında (Stizostedion lucioperca L. 1758) tespit edilen Bucephalus polymorphus Baer, 1827 (Trematoidea: Gasterostomata) üzerine araştırmalar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 20(1): 105-112.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-9666
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2012
  • Yayıncı: Adem Yavuz Sönmez

817 188

Sayıdaki Diğer Makaleler

Adverse Effects of Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) Diet on Stomach Tissues in Rats

Latife Ceyda İRKİN, Şamil ÖZTÜRK

Emission Analysis of LNG Fuelled Molten Carbonate Fuel Cell System for a Chemical Tanker Ship: A Case Study

Ömer Berkehan İNAL, Cengiz DENİZ

Extraction and Characterization of Polyhydroxybutyrate (PHB) From Bacillus flexus MHO57386.1 Isolated From Marine Sponge Oceanopia arenosa (Rao, 1941)

Aryaraj D, Pramitha V V S

Effects of Two Different Macroalgae (Ulva lactuca and Jania rubens) Species on Growth and Survival of Red Swamp Crayfish (Procambarus clarkii) as Feed Additive

Yavuz MAZLUM, METİN YAZICI, Selin SAYIN, Oğulcan HABİBOĞLU, Sinem UĞUR

Investigation of the Use of Zeolite (Clinoptilolite) As Aquarium Filtration Material for Electric Blue Hap (Sciaenochromis ahli)

Meryem ÖZ, Dilek ŞAHİN, Zafer KARSLI, Orhan ARAL, Mehmet BAHTİYAR

Determination of Some Biological Characteristics and Population Parameters of the Blotched Picarel (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) Distributed in the Eastern Black Sea (Rize - Hopa)

Göktuğ DALGIÇ, İbrahim Oğuz ERGÜN, HATİCE ONAY, Yusuf CEYLAN

Investigations on Endohelmint Fauna of Teleost Fishes of Aras and Murat Rivers in Turkey

Burçak ASLAN ÇELİK, Mehmet Cemal OĞUZ

Age, Growth and Reproduction of Neogobius melanostomus (Pallas 1814) (Perciformes: Gobiidae) in the Southern Black Sea

Mehmet AYDIN

Purification of Glutathione Reductase From Some Tissues of Capoeta umbla and the Inhibitory Effects of Some Metal Ions on Enzyme Activity

Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Muhammed ATAMANALP, Şükrü BEYDEMİR

The Effect of Aging on Ship Values: An Econometric Analysis on Major Ship Types

Ozan Hasret GÜLTEKİN, ABDULLAH AÇIK, Sadık Özlen BAŞER, Kamil Özden EFES