YİRMİNCİ ASIR TÜRK EDEBİYATI YAZARI DR. OTTO HACHTMANN’A GÖRE MEHMED ÂKİF

Öz Türk şair ve yazarlarının hayat hikâyeleri ve edebî şahsiyetleri hakkında Almanca, Fransızca, Rusça, İngilizce, İtalyanca gibi çeşitli dillerde yayınlar yapıldığı bilinmektedir. Yabancı dillerdeki bu yayınlardan biri de Dr. Otto Hachtmann’ın Die türkische Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts (Yirminci Asır Türk Edebiyatı) adlı Almanca kitapçığıdır. 1916’da Leipzig’te yayınlanan bu eserde, on üç Türk şair ve yazarı hakkında bilgi verilmiştir. Kitapta biyografileri yazılan, eserleri ve edebî kişilikleri hakkında bilgi verilen şair ve yazarlar şunlardır: Cenab Şehabeddin, Mehmed Rauf, Hüseyin Cahid, Faik Âli, Yakub Kadri, Mehmed Âkif, Celal Sahir, Ali Canib, Ahmed Hikmet, Halide Edib, Aka Gündüz, Mehmed Emin, Ziya Gökalp. Ele aldığı şahsiyetlerin hayat hikâyelerini yazarken Nevsâl-i Millî’den faydalandığını belirten Dr. Hachtmann, bazı Türk şair ve yazarları, onların eserleri hakkında tanıtım ve değerlendirmeler yapmış; ayrıca söz konusu kişi ve metinlerle ilgili olarak zaman zaman mukayeselerde bulunmuştur. Bu kitapçığın Türk edebiyatı tarihi araştırmaları bakımından dikkate değer başka bir tarafı, anılan edebî şahsiyetlerin eserlerinden Almanca’ya yapılmış birtakım tercümeler hakkında bilgiler de ihtiva etmesidir.   Yazımızda, anılan eserin Mehmed Âkif’le alâkalı olan kısmı ele alınıp incelenmiş; bu tanıtma ve değerlendirme bölümünün ardından söz konusu edilen sayfaların Türkçe tercümesi sunulmuştur. Mehmed Âkif hakkında yayınlanan en eski biyografilerden biri sayılabilecek olan bu metinde isabetli tesbitlerin yanında bazı bilgi ve değerlendirme yanlışlarına da rastlanmaktadır.

Kaynak Göster

APA Ceyhan, â , Ceyhan, Y . (2016). YİRMİNCİ ASIR TÜRK EDEBİYATI YAZARI DR. OTTO HACHTMANN’A GÖRE MEHMED ÂKİF . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 0-0 . DOI: 10.18026/cbusos.62282