Yatırımcı Duyarlılığı Endeksi İle BİST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Davranışsal finans teorisi yatırımcıların piyasalardaki hareketlerinin rasyonel verilerle açıklanamayacak duygusal ve psikolojik kökenlerini araştırmaktadır. Yatırımcıların pay fiyatlarına rasyonel olmayan ve söylentiye dayalı olan etkileri yatırımcı duyarlılığı kavramı üzerinden ölçümlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye için yatırımcı duyarlılığını gösteren bir endeks oluşturularak 2008-2019 dönemi için BİST 100 endeksi ile aralarındaki varyansta nedensellik ilişkisinin incelenmesidir. Dokuz adet yatırımcı duyarlılığı temsilcisinden temel bileşenler analizi yöntemi ile elde edilen yatırımcı duyarlılığı endeksi oynaklığından BİST 100 endeksi getiri oynaklığına doğru oynaklık yayılma etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, BİST 100 hisse senedi getiri oynaklığından duyarlılık endeks oynaklığına doğru oynaklık yayılma etkisinin olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

Investigation of the Relationship between the Investor Sentiment Index and BIST 100 Index

Behavioral finance theory investigates the emotional and psychological roots of stock market movements and investor demand that cannot be explained by rational factors. The irrational and noisy effects of investors on share prices are tried to be measured through the concept of investor sentiment. The aim of the study is to examine the causality in variance relationship between the BIST 100 index and constructed investor sentiment index for the period 2008-2019. Investor sentiment index obtained by the principal component analysis method from nine investor sentiment proxy. It has been determined that there is a volatility spillover effect from the volatility of the investor sentiment index to the return volatility of the BIST 100 index. On the other hand, there is no evidence that there is a volatility spillover effect from BIST 100 stock return volatility to sensitivity index volatility.

Kaynakça

Bakar, S. & Yi, A.N.C. (2015), The impact of psychological factors on investors’ decision making in Malaysian stock market: a case of Klang valley and Pahang, Procedia Economics and Finance, Vol. 35, 319-328.

Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross‐section of stock returns. The Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.

Baker, M., & Wurgler, J. (2007). Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-152.

Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), 307-343.

Bolaman, Ö., & Evrim, P. (2014). Effect of investor sentiment on stock markets. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11).

Brown, G. W., & Cliff, M. T. (2005). Investor sentiment and asset valuation. The Journal of Business, 78(2), 405-440.

Canbaş, S., & Kandır, S. Y. (2007). Yatırımcı duyarlılığının İMKB sektör getirileri üzerindeki etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2).

Canöz, İ. (2018). Borsa İstanbul 100 endeksi ile tüketici güven endeksleri arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Fiscaoeconomia, 2(1), 136-153.

Clemente, J., Montañés, A., & Reyes, M. (1998). Testing for a unit root in variables with a double change in the mean. Economics Letters, 59(2), 175-182.

De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L.H., & Waldmann, R.J. (1990). Noise trader risk in financial markets. Journal of political Economy, 98(4), 703-738.

Finter, P., Niessen-Ruenzi, A., & Ruenzi, S. (2012). The impact of investor sentiment on the German stock market. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 82(2), 133-163.

Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). A Lagrange multiplier test for causality in variance. Economics Letters, 93(1), 137-141.

Kaya, E. (2018). Yatırımcı duyarlılığı ve hisse senedi getirileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 55(645), 91-112.

Lee, Charles MC, Andrei Shleifer, & Richard H. Thaler. (1991) Investor sentiment and the closed‐end fund puzzle. The Journal of Finance 46(1), 75-109.

Otoo, M.W., 1999. Consumer sentiment and the stock market. Working Paper, Federal Reserve Board of Governor.

Schmeling, M. (2009). Investor sentiment and stock returns: Some international evidence. Journal of Empirical Finance, 16(3), 394-408.

Tekin, B., & Cengiz, S. (2018). Pay senedi piyasası ile tüketici güven endeksi arasındaki nedensellik ve eşbütünleşme ilişkileri. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5, 29.

Topuz, Y. V. (2011), Tüketici güveni ve hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 53-65.

Uygur, U., & Taş, O. (2014). The impacts of investor sentiment on returns and conditional volatility of international stock markets. Quality & Quantity, 48(3), 1165-1179.

Kaynak Göster

APA Kabakcı, C , Akkaya, G . (2020). Yatırımcı Duyarlılığı Endeksi İle BİST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Araştırılması . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 407-416 . DOI: 10.18026/cbayarsos.799208