TANZİMAT EDEBİYATI (ŞİİR-ROMAN)

Öz   

Kaynakça

KAPLAN, Mehmet (2011), Şiir Tahlilleri Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergâh Yayınları, İstanbul.

TANPINAR, A. Hamdi (2003), 19. Asır Türk Edebiyatı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

TARLAN, A. Nihad (1981), Metinler Tarihine Dair, Edebiyat Meseleleri, İstanbul.

UÇMAN, Abdullah, “Akif Paşa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.2, s.261 İstanbul.

Kaynak Göster

APA Demircan, A . (2015). TANZİMAT EDEBİYATI (ŞİİR-ROMAN) . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 542-544 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4078/53887