Sosyal Medyada İşveren Çekiciliği: Çalışan Kullanımı Üzerine Nitel Bir Analiz

Sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren işletmeler veya markalar için mevcut ve potansiyel hedef kitlelerini anlamanın en iyi yolu yapmış oldukları paylaşımları ve elde ettikleri etkileşimleri analiz etmektir. Bu kapsamda yapılan analizlerde çoğu zaman gönderiler belirli kategoriler altında toplanmakta ve daha sonra nitel analize tabi tutulmaktadır. Araştırmamızda bu yöntem kullanılmış olup “Çalışan Kullanımı”, “Şirket Haberleri”, “Başarı” ve “Sosyal Sorumluluk” kategorileri oluşturulmuştur. Daha sonra bu kategoriler etkileşim sayıları ve oranları bakımından zaman ve örneklem bazlı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde en çok gönderi sayısı ve etkileşimin “Çalışan Kullanımı” kategorisinde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Ancak bu analizlere takipçi sayısı odaklı bir değerlendirmenin de eklenmesi önem taşımaktadır. Araştırmada, daha fazla takipçi sayısının her zaman daha yüksek etkileşim oranları anlamına gelmediği, performansın takipçi sayısı odaklı olarak etkileşim oranlarıyla birlikte değerlendirilmesinin daha anlamlı sonuçlara yol açacağı ortaya konmuştur.

Employer Attractiveness in Social Media: A Qualitative Analysis on Employee Usage

For businesses or brands operating on social media platforms, the best way to understand their current and potential target audiences is to analyze the shares they have made and the interactions they have achieved. In the analyzes made in this context, most of the time, the posts are collected under certain categories and then subjected to qualitative analysis. This method was used in our research and the categories of “Employee Usage”, “Company News”, “Success” and “Social Responsibility” were created. Then, these categories were analyzed on the basis of time and sample in terms of interaction numbers and rates. In the analysis made, it was determined that the most number of posts and interactions occurred in the "Employee Usage" category. However, it is important to include an evaluation focused on the number of followers in these analyzes. The research found that more followers don't always mean higher engagement rates. It has been revealed that evaluating the performance together with the interaction rates with a focus on the number of followers will lead to more meaningful results.

Kaynakça

Aiman-Smith,L., Bauer, T. & Cable, D. (2001). Are you attracted? Do you intend to pursue? A recruiting policy-capturing study. Journal of Business and Psychology, 16, 219-237. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1011157116322.

Aksu, N. (2018). “Türkiye’de şirketlerin itibar Yönetimi Performansı ve İşveren Markası ilişkisi”, Online: http://www.repman.com.tr/tr/wp-content/uploads/2018/04/RepMan-Forum-Sunum-2018.pdf (erişim tarihi: 07.02.2022)

Ardıç, K. & Gündoğmuş, E. (2016). Bireylerin kişilik özelliklerinin işveren çekiciliği algısına etkisi. İşte Davranış Dergisi, 1(1), 1-14. DOI: 10.25203/idd.278910.

Arık, A. (1992). Psikolojide bilimsel yöntem. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi. Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5), 501-517. DOI: 10.1108/13620430410550754.

Boomsocial (2021). https://www.boomsocial.com/Social-Brands/2021/Haziran/Instagram/ (Erişim Tarihi: 22.06.2021).

Forsey, C. (2020). “Everything You Need to Know About Employer Branding”, Online: https://blog.hubspot.com/marketing/employer-branding (erişim tarihi: 07.02.2022)

Glasdoor (2018). “Glassdoor Study Reveals What Job Seekers Are Looking For”, Online: https://www.glassdoor.com/employers/blog/salary-benefits-survey/ (erişim tarihi: 07.02.2022)

Güler, H. N. (2021). Bankaların Instagram paylaşımları üzerine bir araştırma. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(2), 189- 205. DOI: https://doi.org/10.46452/baksoder.1005146

Güler, H. N. (2021). Bankaların insan kaynakları alanında instagram paylaşımları üzerine bir araştırma, Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 4(1):1-17.

Gümüş, M. & Öksüz, B. (2009). İtibar sürecinde kilit rol: kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi. Journal of Yasar University, 4(14), 2129-2150.

Kaplan, A. & Haenlein, M. (2009). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68. DOI: 10.1016/j.bushor.2009.09.003

Koçyiğit M. & Küçükcivil B. (2021). “Lovemark” oluşum süreci ve Instagram kullanım ilişkisi: Havayolu şirketleri üzerine bir analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(3), 977-996.

Köse, G. & Yeygel Çakır, S. (2019). The effect of businesses on perceptions regarding corporate reputation of employer brand applications: A research for potential employees in Y generation. Journal of Current Researches on Business and Economics, 9 (1), 23-48. DOI: 10.26579/jocrebe-9.1.3

Küçüksaraç, B. & Küçüksaraç, H. (2019). Marka iletişimi bağlamında halkla ilişkiler aracı olarak Instagram kullanımı: İçeriğin kullanıcı etkileşimi üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 699-717. DOI: https://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.569842

Martic, K. (2018). “Social Media Recruiting: How to recruit on Facebook?”, Online: https://hrtechweekly.com/2018/04/27/social-media-recruiting-how-to-recruit-on-facebook/ (Erişim tarihi: 07.02.2022).

Öztürk E., Şener G., Süher H. K. (2016). Sosyal medya çağında ürün yerleştirme: instagram ve instabloggerlar üzerine bir içerik analizi. Global Media Journal TR Edition, 6 (12), 355-386. Şentürk, T. 2019. Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi. Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları –Vaka Analizleri İle – Editörler: Aysun Kahraman – Esra Güven. Gazi Kitapevi.

Şentürk, T. ve Başaran, M.C. (2021). Sosyal medyada işveren markalaşması: Denizbank İK ve Bank of America Global Careers Twitter hesapları üzerine nitel bir analiz. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(69), 1078-1092. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2456

Tüzüner, L. & Yüksel, C. (2009). Segmenting potential employees according to firms’ employer attractiveness dimensions ın the employer branding concept. Journal Of Academic Research In Economics, 1, 46-61.

We are Social (2021). https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-uk/ (Erişim Tarihi: 15.12.2021).

Kaynak Göster

APA Şentürk, T. & Başaran, M. C. (2022). Sosyal Medyada İşveren Çekiciliği: Çalışan Kullanımı Üzerine Nitel Bir Analiz . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (1) , 327-346 . DOI: 10.18026/cbayarsos.1070979