REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES

Celal Bayar University Journal of Social Sciences is a peer reviewed journal published four times a year. The journal’s March and September issues are devoted to Humanities; June issue to Economics and Administrative Sciences; and the December issue to Pedagogical Sciences. The journal publishes original and high quality researches in the field of social sciences. Along with articles, the journal also publishes interviews, translations and reviews. Manuscripts must be sent to cbusbe.dergi@gmail.com prepared and formatted according to the rules given below:1. Manuscripts sent to the journal should not have beenpublished elsewhere or their copyrights given to third parties.Duplicate submission is unethical. Do not submit manuscriptsthat have been accepted or are under active consideration forpublication elsewhere. Symposium papers which have not beenpublished in book form can be published if this state is noted in thefootnotes. Papers included in the proceedings can only be publishedwith notable improvements and with a note stating this in thefootnotes.

REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES

Celal Bayar University Journal of Social Sciences is a peer reviewed journal published four times a year. The journal’s March and September issues are devoted to Humanities; June issue to Economics and Administrative Sciences; and the December issue to Pedagogical Sciences. The journal publishes original and high quality researches in the field of social sciences. Along with articles, the journal also publishes interviews, translations and reviews. Manuscripts must be sent to cbusbe.dergi@gmail.com prepared and formatted according to the rules given below:1. Manuscripts sent to the journal should not have beenpublished elsewhere or their copyrights given to third parties.Duplicate submission is unethical. Do not submit manuscriptsthat have been accepted or are under active consideration forpublication elsewhere. Symposium papers which have not beenpublished in book form can be published if this state is noted in thefootnotes. Papers included in the proceedings can only be publishedwith notable improvements and with a note stating this in thefootnotes.

Kaynak Göster

APA The General Rules, P . (2015). REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 331-335 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4079/53912

19845 12165

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mobil Telefon Tercihinde Etki Faktörleri-Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

Doç. Dr. Cihat POLAT, Yrd. Doç. Dr. Azamat MAKSUDUNOV

MUHASEBE EĞİTİMİNDE VERİLEN TEORİK BİLGİ İLE MUHASEBE SEKTÖR UYGULAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖLÇÜLMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU, Doç. Dr. Yusuf KADERLİ, Araş. Gör. Yusuf ZEYTUN

Etik Liderlik Tarzı, Duyarsızlaşma ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Altan AYAN

Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa Sorunu

Araş. Gör. Eren YILMAZ, Araş. Gör. Orhan IRK

Alman Federalizminin Tarihsel Süreçteki Gelişimi

Cafer KARADAĞ

Perakende Mağazacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bir Araştırma

Dr. Mustafa KARADENİZ, Gökhan DEMİRKAN

REPUBLIC OF TURKEY CELAL BAYAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES PUBLISHING PRINCIPLES OF THE JOURNAL AND THE GENERAL RULES

Publishing Principles Of The Journal And THE GENERAL RULES

İç Güvenlikteki Değişimlerin Turizm Gelirlerine Olan Etkisi: Kırgızistan Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN, Doç. Dr. Güven ŞEKER

RİSK VE MALİYET ALGILARININ TEKNOLOJİ KABULÜNE ETKİLERİ: TURİSTLERİN ONLİNE REZERVASYON KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Assist. Prof. Volkan ÖZBEK, Lect. Mustafa GÜNALAN, Assist. Prof. Fatih KOÇ, Nisa ŞAHİN, Eda KAŞ

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KABİLİYETİNİN HİZMET KALİTESİNE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Araş. Gör. İsmet GÜNEŞ, Assoc. Prof. Dr. Fauziah SH. AHMAD