OKUL SOSYAL HİZMETİNDE OKUL BAĞLANTILI HİZMETLER

Öz Öğrencilerin yaşam koşulları, aile içi sorunları, sağlık, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları, akademik işlevlerini ve okula devamlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çok yönlü ihtiyaç ve sorunlarla baş edebilmek, meslekler ve kurumlar arası işbirlikleri ve toplumsal katılım gerektirmektedir. Aynı zamanda bu işbirliklerinin bütüncül bir bakış ve kapsayıcı bir yaklaşımla bir araya getirilerek, koordine edilmesi ve okullarla ve öğrencilerle buluşturulması gerekmektedir. Bu okul-toplum işbirliği yaklaşımları, dünyada okul sosyal hizmetinin de başlangıcını oluşturmaktadır. Günümüzde ise, okul sosyal hizmetinin uygulandığı ülkelerde, “okul-bağlantılı hizmetler” olarak adlandırılmakta ve okulların sosyal hizmet birimlerinde sağlanan hizmetlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda, ülkemizde de çeşitli sosyal projeler ile örnekleri görülmeye başlayan “okul bağlantılı hizmetler”, okul sosyal hizmetine duyulan ihtiyacı göstermesi açısından da önemlidir. Bu nedenle, bu makalede “okul bağlantılı hizmetler”in tanıtılması ve ülkemiz uygulamaları için önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. 

Kaynakça

ALVAREZ, Michelle, BYE, Lynn, BRYANT, Randy ve MUMM, Marie (2013), “School Social Workers and Educational Outcomes”, Children & Schools, 35(4), ss. 235-243. ANDERSON-BUTCHER, Dawn ve ASHTON, Deb (2004), “Innovative Models of Collaboration to Serve Children, Youths, Families, and Communities”, Children & Schools, 26(1), ss. 39-53. http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/14884/risk-altindaki-cocuklara-destek-projesi-gelecegim-guvende.aspx, (18.07.2017) BRIAR-LAWSON, Katharine, LAWSON, H.A., COLLIER, C. ve JOSEPH, A. (1997), “School-Linked Comprehensive Services:Promising Beginnings, Lessons Learned and, Future Challenges”, Social Work in Education, 19(3), ss. 136-148. BRONSTEIN, Laura ve KELLY, Timothy (1998), “A Multidimensional Approach to Evaluating School-Linked Services: A School of Social Work and County Public School Partnership”, Social Work in Education, 20, ss. 152–164. BRONSTEIN, Laura, ANDERSON, Elizabeth, TERWILLIGER, Susan ve SAGER, Kristen (2012), “Evaluating a Model of School-based Health and Social Services: An Interdisciplinary Community–University Collaboration”, Children & Schools, 4(3), ss. 155-165. BRONSTEIN, Laura ve MASON, Susan (2016), “School-linked Services, Promoting Equity for Children, Families, and Communities”, Columbia Universty Press, New York. COUSINS, Linwood H., JACKSON, Kai ve TILL, Michael (1997), “Portrait of a School-Based Health Center: An Ecosystemic Perspective”, Social Work in Education, 19(3), ss. 189-202.

Kaynak Göster

APA Yeşi̇lkayalı, E . (2017). OKUL SOSYAL HİZMETİNDE OKUL BAĞLANTILI HİZMETLER . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (3) , 169-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/31294/340983