Hayriye-i Nabi

geçirip ilk baskıdaki bazı eksiklikleri önemli ölçüde giderdiğini belirtir. Ayrıca manzum nasihatnameler bölümünü yeniden ele aldığını, yayımlanan nasihatnamelerle ilgili bilgiler, tezler ve eser künyelerini dipnotlarda verdiğini söyler. Hayriyye’nin incelenmesinin de yeni çalışmaların ışığında yeniden değerlendirildiğini belirtir. Bütün bunlar kanaatimizce çalışmanın değerini arttıran uygulamalardır. Fakat bunların yanında kitabın sonuna mesnevinin en doğru ve tam nüshasıyla birlikte bir sözlüğün eklenmesinin de bu çalışma için oldukça yararlı olacağını düşünmekteyiz. Çünkü her ikisi de hem araştırmacılar hem de günümüz okurları için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Herhangi bir araştırmacı sondaki en doğru nüshayla kitabı karşılaştırabilecek, okur ise sözlüğe bakarak şairin ne dediğini daha kolay anlayabilecektir. Hatta bizce bu kitapta söz konusu mesnevinin günümüz Türkçesine çevrilmiş halinin de verilmesi kitabın hânesine artı bir değer daha kazandıracaktır. Hocamızdan

Hayriye-i Nabi

___

APA Koşik, A . (2011). Hayriye-i Nabi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (2) , 45-47 .