2017 Katalan Bağımsızlık Referandumu ve Katalonya Parlamentosu’nun Bağımsızlık İlanına Yönelik Uluslararası Tepkiler

1 Ekim 2017’de düzenlenen Katalan Bağımsızlık Referandumu, gerek İspanya merkezi hükümeti gerekse Katalonya açısından son dönemlerin en önemli gelişmelerinden biri olmuştur. Katalonya’nın referandum sonrası 27 Ekim 2017’de gerçekleştirdiği tek taraflı bağımsızlık ilanı, İspanya’nın toprak bütünlüğünün ve ülkesel birliğinin bozulması ihtimalini ortaya çıkardığından İspanya merkezi hükümeti tarafından endişeyle karşılanmıştır. İspanya merkezi hükümeti ile Katalonya özerk hükümeti arasında yaşanan bu önemli sorun, dünyadaki diğer ayrılıkçı bölgeleri harekete geçirme olasılığı taşıdığından diğer devletler tarafından da yakından takip edilmiş, uluslararası arenada oluşan tepkiler art arda kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu çalışmada, 2017’de düzenlenen Katalan Bağımsızlık Referandumu genel hatlarıyla ele alınmış, söz konusu referandum akabinde Katalan Parlamentosu tarafından ilan edilen tek taraflı bağımsızlığa ilişkin verilen uluslararası tepkiler incelenmiştir. Çalışma, 2017 Katalan referandumunun hangi koşullarda ve nasıl bir ortamda gerçekleştiğini açıklamak ve referandumu takiben verilen bağımsızlık kararına dünyadan gelen ilk tepkilerin neler olduğunu analiz etmek amacını taşımaktadır.

Catalan Independence Referendum 2017 and International Reactions to the Catalan Parliament’s Declaration of Independence

The Catalan independence referendum on October 1st, 2017 is one of the most important developments in recent times for both the Spanish central government and Catalonia. As the unilateral declaration of independence of Catalonia after the referendum on October 27, 2017, threatened the territorial integrity and unity of Spain, the Spanish central government was concerned. This important problem between the Spanish central government and the autonomous government of Catalonia has been followed closely by other states as it could mobilize other separatist regions of the world. In this regard, many reactions at the international level have been shared with the public in turn. This study dealt with the Catalan independence referendum held in 2017 in general and it is examined the international reactions to the unilateral declaration of independence by the Catalan parliament after the referendum. The study aims to explain the conditions and context of the 2017 Catalan referendum, as well as to analyze the world's first reactions to the independence decision made after the referendum.

Kaynakça

AB Haber. (2017). Katalonya’nın bağımsızlık ilanına dünyadan ilk tepkiler…Bağımsızlık ilanı sonrası İspanya hükümeti, Katalonya parlamentosunu feshetti. Erişim Adresi https://www.abhaber.com/katalonyanin-bagimsizlik-ilanina-dunyadan-ilk-tepkiler/.

Aljazeera. (2017). World reacts as Catalonia calls for independence. Erişim Adresi: https://www.aljazeera.com/news/2017/10/world-reacts-catalonia-calls-independence-171027221353 642.html.

Cetrà, D., Casanas-Adam, E., & Tàrrega, M. (2018). The 2017 Catalan independence referendum: A symposium. Scottish Affairs, 27(1), 126-143.

Child, D. & Mitchell, C. (2017). Catalonia independence referendum: All you need to know. Erişim Adresi: https://www.aljazeera.com/news/2017/09/catalonia-independence-referendum-170927083751915.html.

Dewan, A., Cotovio V. & Clarke, H. (2017). Catalonia independence referendum: What just happened?. Erişim Adresi, https://edition.cnn.com/2017/10/02/europe/catalonia-independence-referendum-explainer/index.html.

Dünya Haber. (2017). Katalonya’nın bağımsızlık ilanına tepkiler. Erişim Adresi: https://www.dunya.com/dunya/katalonyanin-bagimsizlik-ilanina-tepkiler-haberi-388489.

DW News. (2017). Catalonia referendum violence prompts European reaction. Erişim Adresi: https://www.dw.com/en/catalonia-referendum-violence-prompts-european-reaction/a-40772750.

Kremlin. (2017). Meeting of the Valdai International Discussion Club. Erişim Adresi: http://en.kremlin.ru/events/president/news/55882.

Minder, R. (2017). Catalan Separatist Leaders Get Lengthy Prison Terms for Sedition. Erişim Adresi: https://www.nytimes.com/2019/10/14/world/europe/catalonia-separatists-verdict-spain.html.

Mix, Derek E. (2018). Spain and its relations with the United States: In brief. Congressional Research Service.

Moreno, M. V. (2019). China and the independence of Catalonia. Erişim Adresi: https://ceias.eu/china-and-the-independence-of-catalonia/.

Real Instituto Elcano. (2019). The independence conflict in Catalonia. Erişim Adresi: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/d8496562-e096-44a1-81da-b871c91ccf62/Catalonia-dossier-elcano-october-2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8496562-e096-44a1-81da-b871c91ccf62.

Saeed, S. (2017). How the world reacted to Catalan independence declaration. Erişim Adresi: https://www.politico.eu/article/how-the-world-reacted-to-catalan-independence-declaration/.

Weiss, B. (2017). Catalonia is an integral part of Spain': The US sides with Spain's government in Catalonia independence dispute. Erişim Adresi: https://www.businessinsider.com/us-catalonia-independence-spain-2017-10.

Kaynak Göster

APA Çelik, S . (2021). 2017 Katalan Bağımsızlık Referandumu ve Katalonya Parlamentosu’nun Bağımsızlık İlanına Yönelik Uluslararası Tepkiler . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 171-178 . DOI: 10.18026/cbayarsos.679490