Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)

Bu çalışma kapsamında yoksulluk ve sosyal dışlanma kavramlarından oluşan bir kavramsal çerçeve içinde “Yoksul Sosyal Konut” yararlanıcılarının maruz kaldığı sosyal dışlanmanın boyutları tartışılmaktadır. Çalışma karma tipte bir araştırma modeline dayanmaktadır. Bu kapsamda TOKİ‟nin yaptığı yoksul konutlarında yaşayan haneler üzerinde 13 farklı ilde 1225 yüz yüze görüşme, 69 derinlemesine mülakat ve 6 odak grup çalışması yapılmış ve bunun sonucunda toplanan veriler çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonuçları yoksul sosyal konut yararlanıcılarının mekânsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yönden sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları ve yaşadıkları süreçlerin herhangi bir sosyal içerme politikasıyla desteklenmediğini göstermiştir

SOCIAL HOUSING AND SOCIAL EXCLUSION (EXAMPLE OF THE TOKĠ‟S SOCIAL HOUSING PROGRAM)

In this study, a conceptual framework consisting of poverty and social exclusion, the concept of "Social Housing the Poor" dimensions of social exclusion suffered by beneficiaries are discussed. The study is based on a research model of mixed type. In this context, 1225 face to face interviews, 69 in depth interviews and 6 focus groups, were performed in the premises of TOKİ‟s social housing programme, and the collected data is considered to study the issue The outcome of study has indicated that the beneficiaries of poor social housing have been suffered from social exclusion in respect to spatial, economic, political, and cultural and social exclusion. On the other hand, any social inclusion programs for the beneficiaries were not well implemented

Kaynakça

Adaman, F. ; Keyder, Ç., (2006), Türkiye'de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma (Avrupa Komisyonu, Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Mahalli Topluluk Eylem Programı 2002-2006).

Bauman, Z. (1999). Çalışma, Tüketicilik Ve Yeni Yoksullar (1. Basım) İstanbul: Sarmal Yayınları.

Bhalla, A.S. ; Lapeyre, F. (2004), Poverty and Exclusion in a Global World, Palgra Macmillan Yay., 2. Baskı, Hampshire.

Bourdieu, P. (1986), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Routledge, London, UK.

Çakır, Ö. (2002). “Sosyal Dışlanma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (3), 83- 104.

Eller, J. D. (1998), Anti-anti-multiculturalism. American Anthropologist, 99 (2): 249 - 256.

Geniş, Ş. (2007). “Küreselleşme, toplumsal eşitsizlik ve mekânsal ayrışma”, Sivil Toplum Dergisi, 5 (17-18), 69-84.

Giddens, A. (2008). Sosyoloji (1. Basım). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Gijsbers, G. J. ve Vrooman, C. (2007). “Explaning Social Exclusion A Theoretical Model Tested in the Netherlands”, Hague, The Netherlands Institute for Social Research Report.

Haan A.D. (1998). “Social Exclusion: An Alternative Concept For The Study Of Deprivation”, IDS Bulletin, 29 (1), 19- 109.

Jackson, C., (1999), Social exclusion and gender: Does one size fit all? The European Journal of Development Research, 11 (1): 125-146.

Kaya, E. (2010). Yoksullukla Mücadelede Avrupa‟nın ve Türkiye‟nin Sosyal Yardım Modeli (1. Basım). Ankara: Başbakanlık SYDGM Yayınları.

Koçancı, M. (2014), Türkiye‟de Sosyal Konut Politikaları ile Yoksulluğun Yönetimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Münch, S. (2012). Social Exclusion And Housing (2. Basım). Frankfurt: Institute for Social Work and Social Education,

Oppenheim, C. (1998). sayfa 11- 12. An Inclusive Society: Overview of Poverty And Social Exclusion. Oppenheim C., London: IPPR

Pradhan, R. (2006), "Understanding Social Inclusion and Exclusion: Theories,Methodologies and Data", Social Science Baha, Kathmandu.

Saith, R. (2001), „Social Exclusion: The concept and Application to Developing Countries‟, OHE Working Paper Series-QEHWPS72, Oxford, UK.

Sen, A. (2000), „Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny‟, , Social Development Papers No:1, Asian Development Bank.

Silver, H. (1994). “Social Exclusion And Social Solidarity: Three Paradigms”, International Lobour Review, 133(5-6), 531- 578.

(1995), “Reconceptualizing social disadvantage: Three paradigms of Social Exclusion”, Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses, ed:Gerry Rodgers vd, International Institute for Labour Studies, Geneva, 57-80

Şahin, T. (2010). Sosyal Dışlanma Ve Yoksulluk İlişkisi (1. Basım). Ankara: Başbakanlık SYDGM Yayınları.

Van Cooten, G. (1999). sayfa 63. Social Exclusion in Europe. Editör: Littlewood P. Aldershot: Ashgate Publishing.

Walker, A. ve Walker, C. (1997). Britain Divided: The Growth Of Social Exclusion in the 1980s and 1990s. London: CPAG.

Young, I, M. (2000), Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss485294, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {158 - 175}, doi = {}, title = {Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)}, key = {cite}, author = {BEŞİRLİ, Hayati and BAKIR, Mehmet and KOÇANCI, Mustafa and GÜLLER ÖZDEMİR, Zümre and GÜLLE YALÇINKAYA, Merve.} }
APA BEŞİRLİ, H , BAKIR, M , KOÇANCI, M , GÜLLER ÖZDEMİR, Z , GÜLLE YALÇINKAYA, M . (2016). Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 158-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40503/485294
MLA BEŞİRLİ, H , BAKIR, M , KOÇANCI, M , GÜLLER ÖZDEMİR, Z , GÜLLE YALÇINKAYA, M . "Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 158-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40503/485294>
Chicago BEŞİRLİ, H , BAKIR, M , KOÇANCI, M , GÜLLER ÖZDEMİR, Z , GÜLLE YALÇINKAYA, M . "Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 158-175
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği) AU - Hayati BEŞİRLİ , Mehmet BAKIR , Mustafa KOÇANCI , Zümre GÜLLER ÖZDEMİR , Merve. GÜLLE YALÇINKAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 175 VL - 5 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği) %A Hayati BEŞİRLİ , Mehmet BAKIR , Mustafa KOÇANCI , Zümre GÜLLER ÖZDEMİR , Merve. GÜLLE YALÇINKAYA %T Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği) %D 2016 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD BEŞİRLİ, Hayati , BAKIR, Mehmet , KOÇANCI, Mustafa , GÜLLER ÖZDEMİR, Zümre , GÜLLE YALÇINKAYA, Merve. . "Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (Ocak 2016): 158-175 .
AMA BEŞİRLİ H , BAKIR M , KOÇANCI M , GÜLLER ÖZDEMİR Z , GÜLLE YALÇINKAYA M . Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği). MJSS. 2016; 5(1): 158-175.
Vancouver BEŞİRLİ H , BAKIR M , KOÇANCI M , GÜLLER ÖZDEMİR Z , GÜLLE YALÇINKAYA M . Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 5(1): 175-158.