Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüz Batı dünyasında da dinin önemli bir yeri vardır. Nedeni ise, Batı ülkeleri gittikçe daha çok çoğulcu bir toplum haline gelmektedirler. 1950’lerden beri, farklı din ve kültürel inançlara sahip dünyanın farklı ülkelerinden insanlar Batı ülkelerine göç etmektedirler. Onlar bu ülkelere göç ettiklerinde, kendi dini ve kültürel miraslarını da götürdüler. Böylece, Batı dünyası farklı din ve kültürlerle karşılaşmış oldu. Bu gelişmeler, okul programlarını da etkiledi. Onlar daha önceleri kendi okullarında sadece bir din ya da mezhebin öğretisini yaparlarken, şimdi, farklı inanç ve uygulamalara sahip yeni nesillerin ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda kaldılar. İşte bu makalenin amacı, Batı ülkelerindeki bu gelişmeleri ortaya koymaktır. Makale üç bölümden oluşacaktır: Birinci bölümde Batı ülkelerindeki dini durum kısaca ele alınırken, ikinci bölümde, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Norveç gibi ülkelerdeki din devlet ilişkileri incelenecek, üçüncü bölümde ise, devlet okullarında verilen din eğitimine ilişkin farklı yaklaşım ve metotlar analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler:

Din, Batı Ülkeleri, Din Eğitimi

RELIGIOUS EDUCATION IN THE WESTERN COUNTRIES: A GENERAL OUTLOOK

As it was past, religion plays an important place in the world today. The reason is that the western countries are becoming more and more pluralistic societies today. Since 1950’s, many people from various countries who have different religious and cultural backgrounds have immigrated to the western countries. When they immigrated to these countries, they have also taken to their religious and cultural heritage to those countries. Thus, the western countries have faced different religions and cultures. These developments have affected to the school programs too. They taught students just one religion or sect at their schools in a confessional manner before facing a new generation, now, they have to meet the needs of new generation who have different faiths and practices. The aim of this article is to set forth these developments in the western countries. It consists of three parts. While the first section gives brief information about religion in the western countries, the second section examines the relationship between religion and state in some countries including the United States of America, France, Germany, England, Italy and Norway, and it lastly analyses approaches and methods in relation to religious education given at state schools.

Kaynakça

Bruhl, L. Levey (1970). Auguste Comte, (çev., Z. F. Fındıkoğlu), İstanbul: İÜİF Y.,

Catto, R. & G. D. (2008). İngiltere. Ed. Ali Köse-Talip Küçükcan, Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi (ss. 151-173). İstanbul: İSAM.

Cromartie, M. (2006). Religion and Religious Institutions in the Modern Public Square. Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul. (Yayınlanmamış metin).

Çinemre, S. (2017). “Almanya’da İslam Din Derleri ve Almanca Din Dersi Kitaplarının İçerik Analizi,” Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dorum, O. E. (2008). The State and Church Moving toward Dissolution in Norway. Ed. Fleur de Beaufort and others. Seperation of Church and the State in Europe (s. 45-57). European Liberal Forum.

Ercolessi, G. (2008). Italy: Born as a Secular State in the XIX Century, back to a Clerical Future in the XXI Century? Ed. Fleur de Beaufort and others, Separation of Church and State in Europe (ss.139-153). European Liberal Forum.

François, J. and M. A. (2003). Teaching Time Allocated to Religious Education in Official Timetibles. ” Prospects, vol. XXXIII, no. 2, 211-217.

Freud, S. (1962). The Future of an Illusion (1927), Standard ed. London: Hogarth Press.

_________ (1962). Totem and Taboo (1913), Standard ed. London: Hogarth Press. Haynes, C. (2003). History of Religious Liberty in America.

http://www.fac.org/rel

liberty/history/overview.aspx (28.10.2003).

Hiebert, P. (1983). Cultural Antropology. Michigan: Baker Book House.

http://europa.eu/constitution/en/ptoc1_en.htm

Jakson, R. (2007). European Institutions and the Contribution of Studies of Religious Diversity to Education for Democratic Citizenship. Ed. Robert Jackson and others, Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates (ss. 27-55). Vol. 3, Münster, New York: Waxmann, 2007.

Kavas, A. (2007). Fransa’da Dini Kurumlar ve Din Eğitimi. Ed. İlyas Çelebi, Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi (331-387). İstanbul: Ensar Yay.

Knauth, T. and A. K. (2008). European Comparison: Religion in School. Ed. Thorsten Knauth and Others, Encountering Religious Pluralism in School and Society (ss.397-404). vol. 5, Münster, New York: Waxmann.

Kuru, A. (2011). Pasif ve Dışlayıcı Laiklik: ABD, Fransa ve Türkiye. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Laudrup, C. (2009). A European Battlefield: Does the EU Have a Soul? Is Religion in or out of Place in the European Union? State and Society, 37:1-2, 51-63.

Lewy, G. (1996). Why America Needs Religion: Secular Modernity and Its Discontents. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Pub.

Miedema, S. (2007). Context, Debates and Perspectives in Education in Europe: A Comparative Analysis. Ed. Robert Jackson and others, Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates (ss. 267-283). Vol. 3, Münster, New York: Waxmann.

Monsma, S. V. and J. C. S. (1997). The Challange of Pluralism: Church and State in Five Democracies, Lanham, Md.: Rowman and Littlefield.

Mumcu, A. (1960). Almanya’da Din ve İdare Hukuku Münasebetleri (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XVII/I-4, 183-217.

Skeie, G. (2007). Religion and Education in Norway. Ed. Robert Jackson and others, Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates (ss. 221-241). Vol. 3, Münster, New York: Waxmann.

Stark, R. L. R. I. and R. F. (1996). Religion, Science, and Rationality. The American Economic Review, vol. 86, no. 2, 433-437.

Şencan, H. (2011). Bazı Avrupa Ülkelerinde Din ve Devlet İlişkisi, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Müdürlüğü.

Wallace, A. F. C. (1966). Religion: An Anthropological View, New York: Random House.

Weisse, W. (2007). The European Research Project on Religion and Education ‘REDCo’. An Introduction. Ed. Robert Jackson and others, Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates (ss. 9-25). Vol. 3, Münster, New York: Waxmann.

Willaime, J. P. (2007). Different Models for Religion and Education in Europe. Ed. Robert Jackson and others, Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates (ss. 57-66). Vol. 3, ed., Waxmann, Münster, New York: 2007, ss. 57-66.

____________. (2007). Teaching Religious Issues in French Public Schools. Ed. Robert Jackson and others, Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates (87-101). Vol. 3, Münster, New York: Waxmann.

Zinnbauer, B. J. and K. I. P. (2000). Working with the Sacred: Four Approaches to Religious and Spiritual Issues in Counseling. Journal of Counseling and Development, vol 78, no 2, 161-172.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss486278, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {223 - 245}, doi = {}, title = {Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Köylü, Mustafa} }
APA Köylü, M . (2017). Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (4) , 223-245 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486278
MLA Köylü, M . "Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 223-245 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486278>
Chicago Köylü, M . "Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 223-245
RIS TY - JOUR T1 - Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış AU - Mustafa Köylü Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 245 VL - 6 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış %A Mustafa Köylü %T Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Köylü, Mustafa . "Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 4 (Ekim 2017): 223-245 .
AMA Köylü M . Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış. MJSS. 2017; 6(4): 223-245.
Vancouver Köylü M . Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(4): 245-223.