Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine

Öz Özet: Avrupa Birliği üyeliği sürecinde bulunan Türkiye’de, sürecin idari, siyasi, hukuki ve ekonomik yansımaları pek çok alanda görülmektedir. Sürecin şekillendirdiği en önemli alanlardan birisi olan belediyeler de reform sürecine girerek yapı ve işleyiş olarak değişikliğe uğramıştır. Bu çalışmanın konusu, belediye mevzuatında performansı artırmaya yönelik değişiklikleri incelemektir. Zira, performansın artırılması Yeni Kamu Yönetimi anlayışının da üzerinde durduğu en önemli konulardan birisidir. Bu amaçla çalışmada, yerel yönetimlerde yaşanan değişimin iç ve dış dinamikleri ortaya konulduktan sonra, etkinliği sağlayacak bir araç olarak performans yönetimi üzerinde durulmuş ve yerel yönetimlere ilişkin kanunlar performansın belirleyicileri olan açıklık, hesapverebilirlik, şeffaflık ve katılım boyutu ile incelenmiştir. In Turkey, which is in the process of membership of the European Union, administrative, political, legal and economic reflections of the process are seen in many areas. The municipalities, which are one of the most important areas in that the process is shaped, have also changed as structure and functioning. The theme of this study is to examine the changes that improve performance in municipal legislation. Because, increasing the performance is one of the most important issues that the New Public Management concept is emphasizing. For this purpose in this study, after showing the internal and external dynamics of change in local governments, performance management was emphasized as a tool to provide efficiency and the laws related to local government are examined by the openness, accountability, transparency and participation dimension which are the determinants of performance.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss520577, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine}, key = {cite}, author = {PEKKÜÇÜKŞEN, S. and ÇELİK, V.} }
APA PEKKÜÇÜKŞEN, S , ÇELİK, V . (2018). Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43001/520577
MLA PEKKÜÇÜKŞEN, S , ÇELİK, V . "Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/43001/520577>
Chicago PEKKÜÇÜKŞEN, S , ÇELİK, V . "Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine AU - S. PEKKÜÇÜKŞEN , V. ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine %A S. PEKKÜÇÜKŞEN , V. ÇELİK %T Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine %D 2018 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD PEKKÜÇÜKŞEN, S. , ÇELİK, V. . "Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2018): 0-0 .
AMA PEKKÜÇÜKŞEN S , ÇELİK V . Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine. MJSS. 2018; 7(3): 0-0.
Vancouver PEKKÜÇÜKŞEN S , ÇELİK V . Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 7(3): 0-0.