SANAT PSİKOLOJİSİ MESELELERİNİN KIRGIZ FOLKLORU VE UZUN HİKAYELERİNDEKİ YANSIMALARI

Kırgız edebiyatında, sanat psikolojisi derin olarak araştırılmayan konulardan biridir. Buna rağmen bu mesele Kırgız folklorunda ve Kırgız edebiyatında geniş olarak yer almaktadır. Söz konusu makalede, Kırgız folkloru ve uzun hikâyelerine yansıyan sanat psikolojisi problemleri ve sanat psikolojisinin gelişimi hakkında bilgi verilmektedir. Bu yönüyle kaleme alınmış eserler hakkında tahliller yapılarak konu örneklerle izah edilmektedir. Kırgız Edebiyatı'nda mevcut sanat psikolojisi sorunları üzerinde durulmaktadır.

REFLECTION OF ART PSYCHOLOGY PROBLEMS IN THE KYRGYZ FOLKLORE AND KYRGYZ NOVELS

The issue of the art psychology in the Kyrgyz literature has not been sufficiently studied before; it is considered to be a widely spread phenomenon in the Kyrgyz folklore and Kyrgyz literature as well. The paper is devoted to the reflection of art psychology problems in the Kyrgyz folklore and Kyrgyz novels as well as the application of art psychology in the Kyrgyz literature. The paper also deals with the analysis of creative works based on the examples. In general, the paper explores art psychology issues in the Kyrgyz literature, mostly based on Chyngyz Aitmatov's works.

Kaynakça

Aytmatov, Ç. (1982). Üç Tomdon Turgan Çıgarmalar. Frunze.

Aytmatov, Ç. (1988). Biz Düynönü Canırtabız, Düynö Bizdi Canırtat. Frunze.

Akmataliev, A. (2002). Kırgız Edebiyatının Tarıhı (C. 7). Bişkek.

Artıkbaev, K. (2004). XX Kılımdagı Kırgız Adabiyatının Tarıhı. Bişkek.

Asakeeva, D. (2008). Ç. Aytmatovdun Çıgarmalarında Syujet Kuruu Probleması. Bişkek.

Asanaliev, K. (1977). Ördön Örgö. Frunze.

Bayalinov, K. (1983). Kurman Jılga. Frunze.

Bosnak, R. (1991). V Mire Snovideniy. Moskva.

Brudnıy, D. (1995). Psikologiya. Kitepte: Manas Ensiklopediyası. (C. 2). Bişkek.

Cigitov, S. (1981). Kitepte: Algaçkı Kadamdar: Kırgız Cazuuçularının 20-30-Cıldardagı Prozası. Str. 12. Frunze. Kırgızstan.

Cumadılov, S. (1974). Kırgız Prozasındagı Münöz Probleması. Frunze.

İbraimov, O. (20 Dekabr 1979). Aytmatovdun Çıgarmaçılıgındagı Adam Kontseptsyiası. Kırgızstan Madaniyatı.

Karalaev, S. (1987). Semetey. Frunze. Kırgızstan.

Karaçev S. Tınıstanov K. Kökönov Ş, Kenensariyev B. Kalpakov B. 1 Cilt. (2015). Bişkek. İmak Ofset.

Kukuşin, V.S., Stolyarenko, L. D. (2000). Etnopedagogika I Etnopsihologiya. Rostov-na-Donu. Fenik.

Laylieva, İ. (1983). İnternatsiyonalnıy Faktor i Psihologizm Sovremennoy Kirgizskoy Prozı. Frunze.

Rudov, M. (Yanvar 1983). Kırgız Povestinin Kalıptanışı. Ala-Too. s. 142.

Sagınbay Orozbak Uulu, (1978). Manas (C. 1). Frunze.

Sadıkov, A. (1966). Adabiyat Teoriyasının Problemaları. Frunze.

Tokombaev, A. (Noyabr 1967) Revolyutsyadan Törölgön Adabiyat. Ala-Too. s. 8.

Ükübaeva, L. (1984). Çıngız Aytmatovdun Kaarmandarının Körköm Düynösü. Frunze.

Üsönbaev, A. (1956). Kococaş. Frunze. Kırgızstan.

Kaynak Göster