Avrupa Birliği Tarihinde Bir Geri Adım: Brexit

Birleşik Krallık’ın (BK) 2016 yılında Brexit referandumunda Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almasıyla AB tarihinde bir ilk gerçekleşmiştir. Brexit müzakere süreci 2017 tarihi itibariyle başlamıştır. Müzakerelerin iki yıl sürmesi ve BK’nin Mart 2019'da AB’den ayrılması hedeflenmiştir. Ancak süreç, belirlenen takvimin gerisinde kalmıştır; BK, henüz AB üyeliğinden ayrılmamıştır. Çalışmada, BK’nin AB’den ayrılması durumunda Birlik ile ilişkilerini hangi modelde devam ettireceği, müzakerelerde tarafların pozisyon ve stratejileri, olası sonuçları ve ikilinin geleceğine dair ilişkilerine etkileri incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Brexit sürecinden ne derecede etkilendiği tartışılmıştır. Bu bağlamda ülkelerin hem politik hem de ekonomik verileri ele alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Brexit sürecinde BK’nin ulusal para biriminin son 31 yılın en düşük seviyeye düştüğü, AB ile olan ihracatında % 20 kayıp yaşadığı, dünya finans piyasasındaki konumunu kaybettiği ve milli gelirinin % 1-9 arasında daraldığı görülmektedir. AB ise en büyük finansman kaynağı olan üyelerinden birini kaybetmiş, dünya üzerindeki saygınlığı kısmen zedelenmiş ve yeni ayrılık söylentileriyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Brexit ile Birlik’in dış politikası zayıflamış, ABD gibi bazı ülkelerle ikili anlaşmalarında gecikmeler yaşanmıştır. Türkiye Brexit’ten doğrudan etkilenmiştir. Türkiye’de en fazla yabancı yatırımı bulunan ülkenin BK olduğu ve 2900’den fazla İngiliz sermayeli şirket bulunduğu bilinmektedir. BK Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında 11. sırada, ihracat yaptığı ülkeler arasında ise 2. sırada yer alırken; Brexit sonrası ikili arasındaki dış ticaret % 14 oranında daralmış ve en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 4. sıraya gerilemiştir.

One Step Back in European Union History: Brexit

A first in European Union (EU) history has come true when United Kingdom (UK) decided to leave EU membership by Brexit referendum in 2016. Brexit negotiation process has started by 2017. Negotiations were expected to last for two years and UK to leave EU membership by March 2019. But the process has fallen behind schedule, UK hasn’t left EU membership yet. Position and strategies of the counterparts in negotiations, expected possible results and effects on future relations of the counterparts are examined in the study. Besides how Turkey is affected by Brexit process is discussed. Within this context, both political and economic data of the countries and the Union are reviewed. In Brexit process, UK currency has decreased to lowest grade of 31 years, export to EU has declined 20%, UK has lost her position in finance market and national income narrowed by 1-9%. On the other hand, EU has lost one of her most important finance resource members, her worldwide reputation is partly damaged, and has faced with new exit rumors. Furthermore, Union’s foreign policy has been weakened by Brexit, delays occurred in bilateral agreements. Turkey is directly affected by Brexit. UK is known to be the country possessing highest number of foreign investments in Turkey, and there are more than 2900 companies with British capital in Turkey. UK had ranked in 11th place in Turkey’s import partners and 2nd place in export partners; after Brexit, foreign trade between two countries has narrowed by 14% and UK has declined to 4th place among major export countries.

Kaynakça

AB, Brexit'te geçiş sürecini belirledi. (2018, 29 Ocak). e-Dünya. https://www.dunya.com/ekonomi/ab-brexitte-gecissurecini- belirledi-haberi-400752

Alaca, A.İ.S. (2017). Bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit).

Ed. E. Esen, & D. Şekeroğlu. Brexit-Elveda Avrupa: İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi Ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar Ve Tehditler (pp. 265-298), Ankara: Siyasal Kitabevi. http://akvam.akdeniz.edu.tr/kitap/18.pdf

Aras, İ., & Gunar, A. (2017). Brexit’in Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine etkileri. Ed. T. Arı & Ç.A. Koyuncu. IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dünya Politikasında Kriz ve Değişim (pp. 304-320). Bursa: Dora Basım Yayın.

Armstrong, K. (2018). Regulatory alignment and divergence after Brexit. Journal of European Public Policy, 25(8), 1099- 117. Doi: 10.1080/13501763.2018.1467956

Arnorsson, A., & Zoega, G. (2018). On the causes of Brexit. European Journal of Political Economy, 55, 301-323. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.02.001

Aybar, S. (2016, 27 Temmuz). Brexit sonrası, İngiltere, AB ve ötesi. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi. http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/31892/brexit_sonrasi_ingiltere_ab_ve_otesi

Aydemir, A. (2016). Brexit nedir? GCMFOREX Menkul Kıymetler A.Ş. https://www.gcmforex.com/egitim/makalearsivi/ brexit-nedir/

Aykın, S.M. (2017). Brexit’te kırılma noktası: AB bütçesi. Ed. E. Esen, & D. Şekeroğlu. Brexit-Elveda Avrupa: İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi Ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar Ve Tehditler (pp. 215-245), Ankara: Siyasal Kitabevi. http://akvam.akdeniz.edu.tr/kitap/18.pdf

Barnes, P. (2019, 4 Haziran). Brexit: What happens now? BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-politics- 46393399

Barrett, A., Bergin, A., FitzGerald, J., Lambert, D., McCoy, D., Morgenroth, E., Siedschlag, I., & Studnicka, Z. (2015). Scoping The Possible Economic Implications Of Brexit On Ireland. İrlanda: ESRI Research Series, 48. https://www.esri.ie/pubs/RS48.pdf

Başkan, B. (2011). Krizdeki merkez sağ – yeniden konumlanma bunalımı. Liberal Düşünce, 16(63), 153-168.

Başkan, B. (2016, 28 Haziran). Brexit: Birleşik Krallık nereye. Yeni Şafak. https://www.yenisafak.com/hayat/brexitbirlesik- krallik-nereye-2487725

Başkan, B. (2017). Uncovering Western efforts for cultural hegemony over Turkey’s July 15 coup attempt. Liberal Düşünce, 22(87), 107-116.

Başkan, B. (2019, 27 Nisan). Antisemitizm ve İslam karşıtlığı arasında fark yok. Intel 4 Strategy News. https://www.intell4.com/dr-burak-baskan-antisemitizm-ve-islam-karsitligi-arasinda-fark-yok-haber-182469

Bergin, A., Garcia-Rodriguez, A., Morgenroth, E. L. W., & Smith, D. (2017). Modelling the medium- to long-term potential macroeconomic impact of Brexit on Ireland. The Economic and Social Review, 48(3), 305-316. https://www.esr.ie/article/view/771/164

Birch, A. (2016). Brexit breakdown. KSLR EU Law Blog. https://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/?p=1054#_edn10

Bootle, R., Jessop, J. Lyons, G., & Minford, P. (2018, 21 Şubat). Alternative Brexit economic analysis. Economists For Free Trade. https://www.economistsforfreetrade.com/wp-content/uploads/2018/03/Alternative-Brexit- Economic-Analysis-Final-2-Mar-18.pdf

Brexit Hollandalı balıkçıları endişelendiriyor. (2018, 14 Mayıs). Euronews, http://tr.euronews.com/2018/05/14/brexithollandal- bal-kcl-lar-endiselendiriyor

Brexit: İngiltere artık en büyük 5. ekonomi değil. (2016, 7 Temmuz). BBC News. https://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2016/07/160707_ingiltere_brexit_ekonomi

Brexit müzakereleri bugün başlıyor. (2017, 17 Temmuz). Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/brexit-muzakereleri-bugun-basliyor-40522451

Brexit müzakerelerinde ikinci aşama. (2017, 8 Aralık). Merkez Gazetesi. http://www.merkezgazetesi.com.tr/haber/brexit-muzakerelerinde-ikinci-asama-166290.html

Bulmer, S., & Quaglia, L. (2018). The politics and economics of Brexit. Journal of European Public Policy, 25(8), 1089- 1098. Doi: 10.1080/13501763.2018.1467957

Cambridge University Press (2019). Eurosceptic. Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/eurosceptic

Carter, A., & Swinney, P. (2019). Brexit and the future of the UK’s unbalanced economic geography. The Political Quarterly, 90(2), 72-83. https://doi.org/10.1111/1467-923X.12649

Chang, W.W. (2018). Brexit and its economic consequences. The World Economy, 41(9), 2349-2373. https://doi.org/10.1111/twec.12685

Chen, W., Los, B., McCann, P., vd. (2018). The continental divide? Economic exposure to Brexit in regions and countries on both sides of The Channel. Papers in Regional Science, 97(1), 25-54. https://doi.org/10.1111/pirs.12334

Colantone, I., & Stanig, P. (2018). Global competition and Brexit. American Political Science Review, 112(2), 201-218. Doi:10.1017/S0003055417000685

Cookman, L. (2016, 25 Mayıs). What if Turks talked about Britons the way vote leave talks about Turkey? The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/25/vote-leave-turkey-british-migrantsturks- ankara-eu#img-2

Çenberci, E., & Gövdere, B. (2017). Göç krizinin, Brexit kararına ve Avrupa Birliği’nin geleceğine muhtemel etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Göç Özel Sayısı), 1427-1442.

Çetin, Ş., & Hatip, Y. (2018). Brexit sonrası ilk AB bütçesi birliği böldü. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/brexit-sonrasi-ilk-ab-butcesi-birligi-boldu/1139786

Dennison, J., & Geddes, A. (2018). Brexit and the perils of ‘Europeanised’ immigration. Journal of European Public Policy. Doi: 10.1080/13501763.2018.1467953

Deutscher Industrie-und Handelskammertag (2017). The Impact Of Brexit On German Businesses Results Of The IHK Business Survey Going International 2018. Berlin: DIHK.

Elbir, H.Ç. (2018). Brexit süreci yürüyor ama İngiltere Avrupa'dan çıkmak istemiyor. Avrasya İncelemeleri Merkezi, Yorum no: 2018/19. https://avim.org.tr/tr/Yorum/BREXIT-SURECI-YURUYOR-AMA-INGILTEREAVRUPA- DAN-CIKMAK-KONUSUNDA-TEREDDUTLU

Eluere, M., & Martin, L. (2016). France – How will Brexit impact the French economy? Prospects, 16(178). http://etudes-economiques.mobi/medias/Persp16_178_France_20160704_EN.pdf

Eralp, N.A. (2016). Brexit’in AB üzerindeki etkileri: ilk tahminler. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Değerlendirme Notu. Temmuz 2016. http://www.tepav.org.tr/upload/files/1467796324- 5.BREXIT___IN_AB_UZERINDEKI_ETKILERI_ILK_TAHMINLER.pdf

Gamble, A. (2018). Taking back control: the political implications of Brexit. Journal of European Public Policy, 25(8), 1215-1232. Doi: 10.1080/13501763.2018.1467952

Garcia-Herrero, A., & Xu, J. (2016). What consequences would a post-Brexit China-UK trade deal have for the EU? Policy Contribution, 18, Brussels: Bruegel.

George, E. (2017). A private sector perspective on priorities for UK-Africa trade relations post Brexit. The Future Of Africa-Uk Trade And Development Cooperation Relations In The Transitional And Post Brexit Period (pp. 65-68). All Party Parliamentary Group for Africa. http://www.royalafricansociety.org/sites/default/files/files/APPG%20report%202017- %20Future%20of%20Africa%20UK%20Relations%20Post%20Brexit%20v2.pdf

Gürlesel, C.F. (2016). Brexit ve küresel etkileri. Moment Expo, 97. http://www.moment-expo.com/brexit-ve-kureseletkileri

Hantzsche, A., Kara, A., & Young, G. (2019). The economic effects of the UK government’s proposed Brexit deal. The World Economy, 42, 5-20. Doi: 10.1111/twec.12770

House of Lords (2016). The EU referendum and EU reform. European Union committee 9th report of session 2015-16, HL Paper 122. London.

Ignáth, É. K. (2017). The impact of Brexit on the Benelux states. Essays in Economics and Business Studies. doi: 10.18427/iri-2017-0059

İktisadi Kalkınma Vakfı (2018). Birleşik Krallık Referandumu ve Sonrası: AB Entegrasyon Sürecinin Geleceği ve Türkiye. (2. Baskı), İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın no: 298. https://www.ikv.org.tr/images/files/brexit2018%20(7)(1).pdf

İngiltere AB’den ayrıldı! peki şimdi ne olacak?. (2016, 24 Haziran). Takvim Gazetesi. https://www.takvim.com.tr/galeri/dunya/ingiltere-abden-ayrildi-peki-simdi-ne-olacak/19

İngiltere ulusal kanunlarına dönüyor. (2017, Mart 31). Mepa News. https://www.mepanews.com/ingiltere-ulusalkanunlarina- donuyor-4984h.htm

İngiltere ve AB, Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçiyor. (2017, 15 Aralık). BBC News. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42366180

İngiltere: işsizlik son çeyrekte düştü ancak Brexit istihdam için endişe kaynağı. (2016, 16 Kasım). Euronews. http://tr.euronews.com/2016/11/16/ingiltere-issizlik-son-ceyrekte-dustu-ancak-brexit-istihdam-icin-endisekaynagi

İstanbul International Finance Center (2018). Londra uluslararası finans merkezi. http://iifc.com.tr/londra-uluslararasifinans- merkezi/

Karacan, P. (2017). Brexit: Avrupa Birliği Hukuku ve Birleşik Krallık açısından ‘buzdağının görünen yüzü’. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3). 403-416.

Kılcı, E.N. (2018). Brexit; Birleşik Krallık ve Euro-Bölgesi açısından sonuçlarının değerlendirilmesi. Sakarya İktisat Dergisi, 7(1), 1-26.

Kolev, G., Matthes, J., & Busch, B. (2016). Brexit impacts on Germany? IW-Kurzberichte. https://www.iwkoeln.de/en/studies/iw-kurzberichte/beitrag/galina-kolev-juergen-matthes-berthold-buschbrexit- impacts-on-germany-305825.html

Komaromi, P., & Singh, K. (2016). Post-referendum racism and xenophobia: the role of social media activism in challenging the normalisation of xeno-racist narratives. PostRef Racism. http://s3-eu-west- 2.amazonaws.com/wpmedia.outlandish.com/irr/2017/04/26154821/PRRX-Report-Final.pdf

Köker, İ. (2017, 19 Haziran). Brexit müzakereleri AB'nin hazırladığı çerçevede ilerleyecek. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-40336341

Krotz, U., ve Schild, J. (2018). Back to the future? Franco-German bilateralism in Europe’s post-Brexit Union. Journal of European Public Policy, 25(8), 1174-1193. Doi: 10.1080/13501763.2018.1467951

Küçükkeleş, M. (2013). AB’nin Ortadoğu politikası ve Arap Baharına bakışı. SETA Analiz, 63. http://file.setav.org/Files/Pdf/20130118172742_seta_analiz_ab_arap_bahari.pdf

Lammersen, J. (2017, 3 Ekim). A look at the potential impact of Brexit on the Dutch economy. Focus Economics. https://www.focus-economics.com/blog/potential-impact-brexit-dutch-economy

Leruth, B, Gänzle, S., & Trondal, J. (2019). Exploring differentiated disintegration in a post-Brexit European Union. Journal of Common Market Studies, 1-18. Doi: 10.1111/jcms.12869

Miller, V. (2015, 3 Temmuz). The 1974-75 UK renegotiation of EEC membership and referendum. House of Commons Library Briefing Paper no. 7253.

Minford, P. (2019). The effects of Brexit on the UK economy. The World Economy, 42(1), 57-67. https://doi.org/10.1111/twec.12771

Noor, T., Islam, S., Alam Nirob, K. J., & Hossain, M. (2016). Brexit and the impact on Bangladesh. Imperial Journal of Interdisciplinary Research, 2(12), 68-76.

Office for National Statistic (2016). Estimates of employment, unemployment, economic inactivity and other employment related statistics for the UK. UK Labour Market.

Office for National Statistic (2018). Who does the UK trade with?. https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/internationaltrade/articles/whodoestheuktradewith/2017- 02-21

Petroff, A. (2017, 22 Kasım). Britain crashes out of world's top 5 economies. CNN Business. https://money.cnn.com/2017/11/22/news/economy/uk-france-biggest-economies-in-the-world/index.html

PHD Chamber of Commerce and Industry (2016). Brexit impact on Indian economy. Working Paper. 43. Hindistan. http://phdcci.in/live_backup/image/data/Research%20Bureau- 2014/Economic%20Developments/paper/BREXIT%20Impact.pdf

Razzaque, M. A. (2017). Post-Brexit UK-africa trading relationship: can it be more development-friendly than EPAs? The Future Of Africa-Uk Trade And Development Cooperation Relations In The Transitional And Post Brexit Period (pp. 58- 61). All Party Parliamentary Group for Africa. http://www.royalafricansociety.org/sites/default/files/files/APPG%20report%202017- %20Future%20of%20Africa%20UK%20Relations%20Post%20Brexit%20v2.pdf

Rothman, A. (2016, 8 Temmuz). Brexit impact on China. Advisor Perspectives. Matthews Asia. https://www.advisorperspectives.com/commentaries/2016/07/08/brexit-impact-on-china

Salvatore, D. (2017). Europe's growth crisis: when and how will it end? The World Economy, 40(5), 836-848. https://doi.org/10.1111/twec.12460

Schimmelfennig, F., Leuffen, D., & Rittberger, B. (2015). The European Union as a system of differentiated integration: interdependence, politicization and differentiation. Journal of European Public Policy, 22(6), 764–82.

Schimmelfennig, F. (2018). Brexit: differentiated disintegration in the European Union. Journal of European Public Policy, 25(8), 1154-1173. Doi: 10.1080/13501763.2018.1467954

Sefer, Ö. (2014). Birleşik Krallık-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine bir inceleme. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6, 47- 61. http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/4047

Stanciu, S. (2016). Brexit impact on Romania’s economy. Proceedings of the 28th IBIMA Conference Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. 2307-2315.

T.C. Dışişleri Bakanlığı (2018a). Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri. http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ingiltere-siyasiiliskileri. tr.mfa

T.C. Dışişleri Bakanlığı (2018b). Bangladeş'in Ekonomisi. http://www.mfa.gov.tr/banglades-ekonomisi.tr.mfa

T.C. Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği (2010). İngiltere'nin Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik-Ticari İlişkileri.

Taggart, P. (1998). A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems. European Journal of Political Research, 33, 363-388.

Taggart, P., & Szczerbiak, A. (2002). The party politics of Euroscepticism in EU member and candidate states. Opposing Europe Research Network Working Paper, No.6, 1-45.

The Chamber of Commerce and Industry of Romania (2017). The Effects of Brexit on The Romanian Economy. Challenges and Opportunities at The European Level. Romania. https://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/Fact-sheet-on- Brexit-1.pdf

The Conservative leadership which Boris would Britain get? (2019, 20 Haziran). The Economist. https://www.economist.com/leaders/2019/06/20/which-boris-would-britain-get

Torreblanca, J.I., & Leonard, M. (2013). The Continent-Wide Rise of Euroscepticism. European Council on Foreign Relations, Policy Memo 79, United Kingdom.

Türkiye Otelciler Birliği (2017). 2017 WTM turizm fuarı TÜROB fuar sonuç raporu. http://www.turob.com/Resources/doc/wtm2017.pdf

Tüysüzoğlu, G. (2013). İngiltere AB’den kopuyor mu?. Uluslararası Politika Akademisi. http://politikaakademisi.org/2013/01/31/ingiltere-abden-kopuyor-mu/

UK unemployment rate falls to fresh 11-year low. (2016, 20 Temmuz). BBC News, https://www.bbc.com/news/business-36844302

Ultan, M.O., & Ornek, S. (2015). Euroscepticism in the European Union. International Journal of Social Sciences, 4(2), 49- 57. Doi: 10.20472/SS.2015.4.2.006

Uzunluoz, E. (2018). Brexit’in Türkiye ve Avrupa’ya etkisi. Diplomatik Strateji Araştırma Merkezi. https://www.diplomatikstrateji.com/brexitin-turkiye-ve-avrupaya-etkisi/

Velthuijsen, J.W., & Bernard, L. (2016). Brexit Monitor the Impact of Brexit on (Global) Trade. Pwc.nl. https://www.pwc.nl/nl/brexit/documents/pwc-brexit-monitor-trade.pdf

Velthuijsen, J.W., Kramer, G., & Yıldırım, B. (2018). European Economic Outlook 2018-2022. Pwc.nl. https://www.pwc.nl/nl/themas/europe-monitor/documents/pwc-european-economic-outlook-2018.pdf

Virdee, S., & McGeever, B. (2018). Racism, crisis, Brexit. Ethnic and Racial Studies, 41(10), 1802-1819. Doi: 10.1080/01419870.2017.1361544

Wood, J., & Jang, H. (2017). Brexit: the economic and political implications for Asia. Social Sciences, 6(41). https://doi.org/10.3390/socsci6020041

Kaynak Göster

Manas Journal of Social Studies
  • ISSN: 1694-7215
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

10.2b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sezgisel Bulanık Mantık ve Entropi Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Finansal Performans Analizi: BİST’de İşlem Gören Enerji Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

REŞAT KARCIOĞLU, Selçuk YALÇIN, Ömer Faruk GÜLTEKİN

The Comparison of Two Different Election Campaign Films in Terms of Their Approaches towards National History and Development

Yusuf DEVRAN, Fahad SHAHZAD

Türk-İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinin Ahlaki Çerçevesi

MEHMET KORKMAZ

Sosyal Paylaşım Ağları, İnternet ve Akıllı Telefona İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi

Özlem ÇAKIR, Filiz METE

Mesai İçi ve Dışı Boş Zaman Davranışlarının Yönetimi: Teorik Çerçeve

EBRU AYKAN, Zübeyir ÖZÇELİK

BİST’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İşletmelerinin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Karşılaştırılması

Umut Tolga GÜMÜŞ, Hatice CAN ÖZİÇ, Erkan ÇIBIK

Öz-yeterlilik ve İç Denetim Odağının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

ESRA TÖRE

Engelli Bireylerin Gözüyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki Eğitim Durumlarının İncelenmesi

Abdurrahman MENGİ

Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da İslamiyet ve Kaynakları

Hayati BEŞİRLİ, ZEYNEP SERAP TEKTEN AKSÜRMELİ, ALİ ÜNAL

Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”

MESUT SOYALIN, GÖKHAN KERSE