Kritik Hastalıkların Değerlendirilmesi ve Erken Uyarı Skoru: ANDC

Weng ve diğerleri, Hamidi ve diğerleri gibi, pandeminin erken döneminde laboratuvar parametreleri üzerinde çalıştı. Wuhan'daki çalışmalarında Hamidi ve arkadaşlarına benzer şekilde, laboratuvar parametrelerinin bağımsız öngörücüleri olarak nötrofil-lenfosit oranını, D-dimer ve C-reaktif proteini bulmuşlardır (6). Bu laboratuvar parametrelerine yaş ekleyerek ADNC adında bir skorlama sistemi geliştirdiler. ADNC geliştirirken her bir değişkeni önemine göre katsayılarla çarpmışlardır.

Prognosticating Critical Illness and An Early Warning Score: ANDC

Weng et al, like Hamidi et al, studied laboratory parameters in the early period of the pandemic. In their study in Wuhan, similar to Hamidi et al., they found neutrophil-to-lymphocyte ratio, D-dimer and C-reactive protein as independent predictors of laboratory parameters (6). By adding age to these laboratory parameters, they developed a scoring system named ADNC. When developing ADNC, they multiplied each variable with coefficients according to their importance.

Kaynakça

1. Hamidi AA, Ulu Y. Mild/moderate and severe COVID-19 pneumonia: Can the clinical course be predicted? Maltepe Medical Journal. 2021;13(3):92-6. Doi:10.35514/mtd.2021.55.

2. Özdemir S, Akça HŞ, Algın A, Altunok İ, Eroğlu SE. Effectiveness of the rapid emergency medicine score and the rapid acute physiology score in prognosticating mortality in patients presenting to the emergency department with COVID-19 symptoms. Am J Emerg Med. 2021;49:259-64. Doi: 10.1016/j.ajem.2021.06.020.

3. Akça HŞ, Algın A, Özdemir S, Sevimli H, Kokulu K, Eroğlu SE. Comparison of the efficacy of PSI, CURB-65, CALL and BCRSS in predicting prognosis and mortality in COVID-19 patients. J Exp Clin Med. 2021;38(4):434-9.

4. Özdemir S, Eroğlu SE, Algın A, Akca HS, Ozkan A, Pala E, et al. Analysis of laboratory parameters in patients with COVID-19: Experiences from a pandemic hospital. Ann Clin Anal Med. 2021;12 (Supp 4):518-23. Doi: 10.4328/ACAM.20678.

5. S Özdemir, A Algin. Evaluation of the ability of the C-reactive protein-to-albumin ratio to predict short-term mortality in patients with COVID-19. J Clin Med Kaz. 2021;18(6):35-9. Doi: 10.23950/jcmk/11324.

6. Weng Z, Chen Q, Li S, Li H, Zhang Q, Lu S, et al. ANDC: an early warning score to predict mortality risk for patients with Coronavirus Disease 2019. J Transl Med. 2020;18:328. Doi:10.1186/s12967-020-02505-7.

Kaynak Göster

Vancouver Akça H. Ş. Prognosticating Critical Illness and An Early Warning Score: ANDC. Maltepe Tıp Dergisi. 2022; 14(1): 30-31.