Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye’nin Cari İşlemler Açığına Etkileri

Bu çalışmanın amacı, 1992:1-2015:12 döneminde gerçekleşenpetrol fiyatlarındaki değişimlerin Türkiye’nin cari açığı üzerindekietkisini incelemektir. Bu amaçla, aylık brent petrol fiyatlarıve Türkiye’nin aylık cari açık verileri ARCH-GARCH modelleriyleanaliz edilmiştir. Bu modellerden elde edilen sonuçlara göre,petrol fiyatlarının cari açık üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu veyapısal kırılmaların cari açık üzerinde herhangi anlamlı bir etkisiolmadığı tespit edilmiştir.

The Effects Of Changes In Oil Prices On Turkey’s Current Account Deficit

The aim of this study is to examine the effect of changes inoil prices on Turkey’s current account deficit the period of databelongs to 1992:1 to 2015:12. In this context, monthly Brent oilprices and Turkey’s monthly current account deficit data havebeen analysed with ARCH-GARCH models. According to the resultsobtained from this model has been shown to have an effecton the current account deficit will reduce oil prices and deficit onthe current account of the structural break has been determinedthat there is no significant effect.Keywords: Oil Prices, Current

Kaynakça

Atakan, T. 2013. “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi”, http://isletmeiktisadi. istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/04/Yonetim-62-2009-3.pdf, (Erişim Tarihi: 28.02.2016). Aylık Brent Petrol Fiyatları, https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler. ashx?n=pet&s=rbrte&f=m (Erişim Tarihi: 16.02.2016). Aylık Cari Açık (Cari İşlemler Hesabı) Verileri, Ödemeler Dengesi Ayrıntılı Sunum (6.El Kitabı), (Aylık Milyon Dolar), http://evds.tcmb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 19.02.2016). Bayar, Y., Kılıç, C. ve Arıca, F. 2014. “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 451-471. Bollerslev, T. 1986. “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, 31, 307-327. Bildirici, M. ve Kayıkçı, F. 2012. “Global Imbalances in Current Account Balances”, Journal of Applied Finance & Banking, 2(6), 83-93. Chukuku, A. C., Akpan, U. F., Sam, N. R. ve Effiong, E. L. June, 2011. “Oil Price Shocks And The Dynamics Of Current Account Balances In Nigeria”, OPEC Energy Review, Organization of the Petroleum Exporting Countries, 35(2), 119-139. Demirbaş, M., Türkay, H. ve Türkoğlu, M. 2009. “Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 289-299. Erdoğan, S. ve Bozkurt H. Temmuz, 2009. “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: MGARCH Modelleri İle Bir İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, 23(84), 135-172. Gün, E. 2011. Petrol Fiyatlarının Cari İşlemler Dengesi Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne. Güneş, K. 2014. Uluslararası Petrol Fiyatlarındaki Değişimin Cari Açık Üzerine Etkisi - Türkiye Örneği (1980-2012)”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik. Gürsakal, S. 2009. “Varyans Kırılması Gözlemlenen Serilerde GARCH Modelleri: Döviz Kuru Oynaklığı”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 32, 319-337. Huntington, H.G. 2015. “Crude Oil Trade And Current Account Deficits”, Energy Economics, 50, 70-79.

Kaynak Göster

APA Güngör, S , Sönmez, L , Korkmaz, Ö , Karaca, S . (2016). Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye’nin Cari İşlemler Açığına Etkileri . Maliye ve Finans Yazıları , 0 (106) , 29-48 . DOI: 10.33203/mfy.312266