İnsan Kolu Humerus Kemiğinde Basma Geriliminin İncelenmesi

Öz Son yıllarda yapılan çalışmalarda, sonlu elemanlar modeli kullanılarak insan vücudunun yüke maruz kalan bölgeleri incelenerek, tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Ayrıca, kemik biyomekaniği üzerine yapılan çalışmalarda implant tasarımlarına ışık tutmaktadır. Bu çalışmada, yüke maruz kalan bölgelerden biri olan humerus kemiği incelenmiştir. Normal kemik bulunamayacağından ötürü bilgisayarlı tomogrofi cihazı sayesinde humerus kemiğinin 3B biyomodeli oluşturulmuştur. Oluşan modele, humerus kemiğine uygulanan sonlu elemanlar analizi yöntemi ile basma gerilmesi uygulanmıştır. Kuvvet, moment ve tork değerleri arttıkça gerilme ve gerinimlerin arttığı görülmüştür.

Kaynakça

1. Çilli M., ‘‘İnsan hareketlerinin modellenmesi ve benzeşiminde temel bileşenler analizi yönteminin kullanılması’’, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 40-50 (2009).

2. Mehta, B. V., Rajani, S. ve Griffith, R., “Modeling and Analysis of the Human Tibia Using MRI and Ultrasound Imaging”, Biosignal '94 Proceedings, Biomed, Czech Republic, (1994).

3. Toprak Y., ‘‘ İnsan bacağının sonlu elemanlar modelinin oluşturulması’’, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü, 32-40(2008).

4. Sunghwan K., Miller M.C., ‘‘ Contact stress analysis of the radial head and radial head implants, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 21 (2012).

Kaynak Göster

Vancouver Erden O . İnsan Kolu Humerus Kemiğinde Basma Geriliminin İncelenmesi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi. 2019; 16(2): 43-47.