SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

Araştırmanın hayvan materyalini; 5 baş Ile de France x Akkaraman (IF X A) ve 6 baş Lincoln x Akkaraman (L X A) melezi (Fı) tekiz erkek ve kuzu oluşturmuştur. Yaklaşık 2.5 aylık yaşta sütten kesilen deneme hayvanlarına 56 gün süre ile entansif besi uygulanmıştır. IF x A ve L x A gruplarında sırasıyla; besi başı ağırlığı 20.5 ve 27.9 kg (P<0.05), besi sonu ağırlığı 36.4 ve 39.6 kg, besi süresince günlük canlı ağırlık artışı 283.6 ve 209 g (P<0.01), 1 kg canlı ağırlık artışı için yem tüketimi 4.050 ve 5.310 kg olarak belirlenmiştir. IF X A ve L X A melezi (Fı) kuzularda sırasıyla; sıcak karkas ağırlığı 17.91 ve 18.65 kg, soğuk karkas ağırlığı 17.42 ve 18.11 kg, soğuk randıman % 48.25 ve % 46.35, but (çift) ağırlığı 5. 78 ve 5.83 kg, sırt-bel (iki taraf) ağırlığı 2.01 ve 2.75 kg, kol (çift) ağırlığı 3.06 ve 3.26 kg, ön kısım (iki taraf) ağırlığı 5.09 ve 5.37 kg, kuyruk ağırlığı 0.47 ve 0.53 kg, böbrek ve leğen yağları ağırlığı 140ve 230 g bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar; IF x A grubunun, besi performansı bakımından L X A grubuna üstünlük sağladığını göstermiştir. Ayrıca her iki genotip grubunun kaliteli karkas ürettikleri belirlenmiştir.

(Fattening and Carcass Characteristics of Ile De France xAkkaraman and Lincoln x Akkaraman (Fı) Sıngle-born Male Lambs FattenedAfter Weaning).

Fıve Ile de France x Akkaraman (IF X A) and 6 Lincoln x Akkaraman (L X A) (Fı) single-born male lambs constltute animal material of the study. Aniınals were weaned at 2.5 month ofage and were fattened for 56 days after weaning. Live weight of tha IF X A and L X A groups were found at the beginnlng of tha fattening period 20.5 and 27.9 kg (P<0.05), at the termination of the fattening 36.4 and 39.6 kg respectively. Daily live weight gains of the groups were found 283.6 and 209.0, concentrate consumptions per l kg live weight gain 4.050 and 5.310 kg respectively. Carcass characteristics of IF x A and L X A groups were found as follows; Warm carcass weight 17.91 and 18.65 kg, cold carcass weiht 17.42 and 18.11 kg, dressing percentage (cold) 48.25 and 46.35 %, leg (pair) weight 5.78 and 5.83 kg, back and loin (two sides) weight 2.81 and 2.75 kg, fore arm (pair) weight 3.06 and 3.26 kg, front part (two sides) weight 5.09 and 5.37 kg, tail weight 0.47 and 0.53 kg, kidney and pelvic fat 140 and 230 g. The results of this sutdy indicated that IF X A group was superior than L X A group for fattening performance, on the other hand, It was found that the both genotypes produce good quallty carcass.

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed464892, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {1995}, volume = {35}, pages = {47 - 65}, doi = {}, title = {SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Ertuğrul, Mehmet and Arık, İbrahim Zafer and Kor, Aşkın} }
APA Ertuğrul, M , Arık, İ , Kor, A . (1995). SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 35 (1-2) , 47-65 .
MLA Ertuğrul, M , Arık, İ , Kor, A . "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 35 (1995 ): 47-65 <
Chicago Ertuğrul, M , Arık, İ , Kor, A . "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 35 (1995 ): 47-65
RIS TY - JOUR T1 - SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ AU - Mehmet Ertuğrul , İbrahim Zafer Arık , Aşkın Kor Y1 - 1995 PY - 1995 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 65 VL - 35 IS - 1-2 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ %A Mehmet Ertuğrul , İbrahim Zafer Arık , Aşkın Kor %T SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ %D 1995 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 35 %N 1-2 %R %U
ISNAD Ertuğrul, Mehmet , Arık, İbrahim Zafer , Kor, Aşkın . "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 35 / 1-2 (Haziran 1995): 47-65 .
AMA Ertuğrul M , Arık İ , Kor A . SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1995; 35(1-2): 47-65.
Vancouver Ertuğrul M , Arık İ , Kor A . SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1995; 35(1-2): 47-65.
IEEE M. Ertuğrul , İ. Arık ve A. Kor , "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN, LİNCOLN X AKKARAMAN VE ILE DE FRANCE X AKKARAMAN MELEZİ (F1) ERKEK KUZULARIN BESİ VE KARKAS ÖZELLİKLERİ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 35, sayı. 1-2, ss. 47-65, Haz. 1995