SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

Araştırma materyali 15 baş Ankara keçisi erkek oğlağı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, Yozgat İli Yerköy İlçesinde bulunan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü sürüsünden temin edilmişlerdir. Oğlaklar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü deneme ağılına getirilene kadar (4 aylık yaşta) ana sütüne ek olarak kuzu büyütme yemi ile beslenmişlerdir. Deneme, Ankara keçisi oğlaklarının besi, kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir. Denemeye alınan 15 baş erkek oğlağa 71 gün süreyle ad-libitum olarak entansif besi uygulanmış, kaba yem olarak 100 g/gün/baş kuru yonca otu verilmiştir. Besi başı ve besi sonu ağırlıkları sıra ile 14.45 kg ve 24.06 kg olarak gerçekleşmiştir. Besi boyunca oğlaklar ortalama 135.9 g. günlük canlı ağırlık artışı sağlamışlardır. Beside, hayvan başına günlük ve 1 kg canlı ağırlık artışı için kesif yemi tüketimi sırası ile 0.806 kg ve 6.069 kg olarak belirlenmiştir. Besi sonunda kesilen 13 baş Ankara keçisi erkek oğlağında kesimhane, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ile karkas randımanları ortalama olarak sırası ile 23.51 kg, 10.21 kg, 9.99 kg ve % 42.49 olarak hesaplanmıştır. Soğuk karkastan alınan bazı karkas ölçülerinden karkas uzunluğu 52 cm, but genişliği 5.19 cm ve but derinliği ise 6.81 cm olarak belirlenmiştir. Karkas parçalarından kol, but, boyun, sırt-bel ve eteğin soğuk karkastaki paylarıda % 20.90, % 32.00, % 10.30, % 24.00 ve % 13.70 olarak saptanmıştır. Karkas parçalarında doku analizi uygulanmış, kemik, kas, üst yağ (kabuk yağı) ve kas arası yağ miktar ve oranları belirlenmiştir. Soğuk karkasta kemik, kas, üst yağ ve kas arası yağ oranları sırası ile % 17.33, % 55.89, % 8.03, % 11.57 olarak bulunmuştur.Karkas parçalarından kol, but, boyun, sırt-bel ve eteğin soğuk karkastaki paylarıda % 20.90, % 32.00, % 10.30, % 24.00 ve % 13.70 olarak saptanmıştır. Soğuk karkastan alınan bazı karkas ölçülerinden karkas uzunluğu 52 cm, but genişliği 5.19 cm ve but derinliği ise 6.81 cm olarak belirlenmiştir

(Fattening performance and carcass characteristics of male Angora kids fattened after weaning)

The research was organised in order to determine fattening, slaughtering and carcass characteristics of Angora kids. Four months old fifteen head of Angora male kids were used in this research. Until kids were brought to test pen of Ankara University Faculty of Agriculture, they were fed with lamb concentrate feed and they sucked their mother. Fifteen male Angora kids were fattened ad-libitum along the 71 days test period. At the same time 100 g/day/head good quality alfa alfa hay was given them Liveweights of the kids at the beginning and termination of fattening period and average daily liveweight gain during whole fattening period 14.45 kg, 24.06 kg and 135.9 g respectively. During the fattening period average daily concentrate consumption and feed efficiency of the kids 0.806 kg/day/head and 6.069 kg respectively. At the end of the fattening period, 13 head of Angora kids were slaughtered to determine carcass characteristics. Than all carcasses were jointed to standart methods and procedures for goat carcass. Slaughter, warm and cold carcass weights, MLD (Musculus Longissimus dorsi) area and dressing percentage were found as follows:23.51 kg, 10.21 kg, 9.99 kg, 8.36 cm2 , 42.49 % respectively Some carcass measurements were also taken on the cold carcass. Carcass length was found 52 cm, leg length, width and depth were found 21.96 cm, 5.19 cm and 6.81 cm respectively. The average ratios of some valuable carcass joints in the cold carcass as front leg, longleg, neck, back-loin and flank were found % 20.90, % 32.00, % 10.30 % 24.00 and % 13.70 respectively. In this experiment bone, muscle, subcutaneous fat and intramuscular for contents were found on whole carcasses and for each joint. According the cold carcass weights, bone, muscle subcutaneous fat and intramuscular fat proportions were; % 17.33, % 55.89, % 8.03 and % 11.57 respectively.

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed464874, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {1994}, volume = {34}, pages = {59 - 78}, doi = {}, title = {SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Daşkıran, İrfan and Ertuğrul, Mehmet} }
APA Daşkıran, İ , Ertuğrul, M . (1994). SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 34 (1-2) , 59-78 .
MLA Daşkıran, İ , Ertuğrul, M . "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 34 (1994 ): 59-78 <
Chicago Daşkıran, İ , Ertuğrul, M . "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 34 (1994 ): 59-78
RIS TY - JOUR T1 - SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ AU - İrfan Daşkıran , Mehmet Ertuğrul Y1 - 1994 PY - 1994 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 78 VL - 34 IS - 1-2 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ %A İrfan Daşkıran , Mehmet Ertuğrul %T SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ %D 1994 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 34 %N 1-2 %R %U
ISNAD Daşkıran, İrfan , Ertuğrul, Mehmet . "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 34 / 1-2 (Haziran 1994): 59-78 .
AMA Daşkıran İ , Ertuğrul M . SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1994; 34(1-2): 59-78.
Vancouver Daşkıran İ , Ertuğrul M . SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1994; 34(1-2): 59-78.
IEEE İ. Daşkıran ve M. Ertuğrul , "SÜTTEN KESİM ÇAĞINDA BESİYE ALINAN ANKARA KEÇİSİ ERKEK OĞLAKLARININ BESİ PERFORMANSI VE KARKAS ÖZELLİKLERİ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 34, sayı. 1-2, ss. 59-78, Haz. 1994