SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma yaklaşık ortalama 10 aylık yaşta ve besiye alınan DAK ve DAK melezi genotiplerin besi ve kesim özelliklerini karşılaştırmalı olarak belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 9 baş DAK, 7 baş melez tosun kullanılmıştır. Araştırmada % 14.5 HP ve 2568 kcal/kg ME kapsamlı kesif yem ve kaba yem olarak korunga samanı kullanılmıştır. Yemlemede kesif yem sınırsız (ad.libitum) kaba yem sınırlı düzeyde verilmiştir. Ocak-Mayıs döneminde 154 gün sürdürülen beside DAK tosunlar 814 ± 27 g melezler, 962 ± 75 g günlük canlı ağırlık artışı sağlamışlardır. Yem değerlendirme katsayısı KM olarak DAK tosunlarda 6.69, melez tosunlarda 5.94 olarak bulunmuştur. Kesim özelliklerinde iki genotip benzer sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte yağlanma ile ilgili özelliklerde (iç yağı, böbrek yağı ve pelvis yağının hem ağırlıklarında hemde oranlarında) melez tosunlar DAK tosunlardan istatistiksel olarak önemli (P<0.05) derecede yüksek değerlere sahip olmuştur.

An investigation of characteristics of fattening performance in pure and cross breed east Anatolia red cattle males

This rearch was conducted to determine the fattening and slaughtering traits of pure and cross breed DAK young bulls. Nine pure breed and seven cross-breed DAK young bulls were used in this study. A consantred feed containing 14.5 % CP and 2568 Kcal/kg ME was used ad.libitum. A limited amount of sainfoin straw was given as roughage. During the period of january-may (154 day) the avarege daily gains of pure-breed DAK and cross breed DAK bulls were 814 ± 27 and 962 ± 75 g respectively. The feed conversion values were 6.69 for pure DAK and 5.94 for cross breed DAK young bulls as dry matter. The similar results were obtained for both genotype with respect to slaughtering traits. However, the cross breed DAK bulls have more fattening values (internal fat, kidney fat, pelvis fat) than pure breed DAK young bulls. The values were significantly different (P<0.05).

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed464872, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {1994}, volume = {34}, pages = {90 - 102}, doi = {}, title = {SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Ulutaş, Zafer and Akbulut, Ömer and Tüzemen, Naci and Özlütürk, Abdulkadir and Yalçın, Cengiz} }
APA Ulutaş, Z , Akbulut, Ö , Tüzemen, N , Özlütürk, A , Yalçın, C . (1994). SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 34 (1-2) , 90-102 .
MLA Ulutaş, Z , Akbulut, Ö , Tüzemen, N , Özlütürk, A , Yalçın, C . "SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 34 (1994 ): 90-102 <
Chicago Ulutaş, Z , Akbulut, Ö , Tüzemen, N , Özlütürk, A , Yalçın, C . "SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 34 (1994 ): 90-102
RIS TY - JOUR T1 - SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Zafer Ulutaş , Ömer Akbulut , Naci Tüzemen , Abdulkadir Özlütürk , Cengiz Yalçın Y1 - 1994 PY - 1994 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 102 VL - 34 IS - 1-2 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Zafer Ulutaş , Ömer Akbulut , Naci Tüzemen , Abdulkadir Özlütürk , Cengiz Yalçın %T SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 1994 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 34 %N 1-2 %R %U
ISNAD Ulutaş, Zafer , Akbulut, Ömer , Tüzemen, Naci , Özlütürk, Abdulkadir , Yalçın, Cengiz . "SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 34 / 1-2 (Haziran 1994): 90-102 .
AMA Ulutaş Z , Akbulut Ö , Tüzemen N , Özlütürk A , Yalçın C . SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1994; 34(1-2): 90-102.
Vancouver Ulutaş Z , Akbulut Ö , Tüzemen N , Özlütürk A , Yalçın C . SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1994; 34(1-2): 90-102.
IEEE Z. Ulutaş , Ö. Akbulut , N. Tüzemen , A. Özlütürk ve C. Yalçın , "SAF VE MELEZ DOĞU ANADOLU KIRMIZISI ERKEK TOSUNLARININ BESİ PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 34, sayı. 1-2, ss. 90-102, Haz. 1994