ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ

Bu çalışmada, mezbahadan toplanan inek oositlerinin maturasyon ve fertilizasyonuna; östradiol 17-β düzeyi belirlenmiş olan östrustaki inek serumu (ECS) etkisinin, FCS ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Siyah Alaca düvelerden östruslarının ilk 3 saati içerisinde alınan kanların serumları ile bu serumlardan hazırlanan stok serum bileşiminin ve FCS’nin içerdiği östradiol-17β düzeyleri, RIA yöntemiyle belirlenmiştir. Morfolojik kalite sınıflamasına göre A ve B kalite olan inek oositleri kullanılmıştır. Maturasyon ortamlarında, %5, %10 ve %20 oranlarında olacak şekilde stok serum; kontrol grubunda ise aynı oranlarda FCS kullanılmış ve veriler varyans analizi kullanılarak test edilmiştir. Çalışma sonucunda düvelerin serumlarında sırasıyla; Düve1=18.4 pg/ml, Düve2=20.1 pg/ml, Düve3=21.8 pg/ml; stok serum bileşiminde ise 19.9 pg/ml; FCS içerisinde de, 34.8 pg/ml östradiol-17β (E2) düzeyi tespit edilmiştir. Grup 1’de, %5, %10 ve %20 serum katılım düzeylerine göre sırasıyla, 0.78±0.010a, 0.84±0.009b, 0.86±0.012b maturasyon oranına ulaşılmış (p<0.01); Grup 2’de ise sırasıyla, 0.77±0.010a , 0.82±0.008b , 0.85±0.010b maturasyon (p<0.01); 0.51±0.020a , 0.51±0.023a , 0.59±0.017b fertilizasyon (p<0.01) oranına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, östrustaki düvelerden elde edilen serumların (ECS) inek oositlerinin in vitro maturasyonunda ekonomik bir şekilde kullanılabileceği, %10 ve %20 düzeylerinde katılan ECS ve FCS’nin %5 düzeyine göre daha yüksek maturasyon ve fertilizasyon sonucu verdiği görülmüştür.

The Effect of Estradiol-17β Levels in Estrous Cow Sera on In vitro Maturation and Fertilization of Cow Oocytes

The aim of this study was to compare influence of Estradiol-17β levels measured in estrous cow sera (ECS) on oocytes from slaughtered in vitro maturation and fertilization with fetal calf sera (FCS). Three Holstein Fresian heifers were used for source of the sera. Blood was collected in the first 3 hours of the estrous from heifers and sera was decomposed from the blood then sera were mixed and stock serum was obtained. Level of estradiol-17β in all the sera was analized by Radio Immuno Assay. Oocytes were selected and used as A and B quality grade morphologically. Stock serum was added in the maturation media 5%, 10% and 20%. The same proportions of FCS were added in the control group. Data were tested by ANOVA. Estradiol-17β (E2) levels in the heifers blood sample were found for Heifer1, Heifer2 and Heifer3 and stock serum as respectively; 18.4 pg/ml, 20.1 pg/ml, 21.8 pg/ml and 19.9 pg/ml. Estradiol 17-β was also measured 34.8 pg/ml in the FCS. For adding 5%, 10% and 20% proportions of ECS stock serum, the results were respectively; 0.78±0.010a, 0.84±0.009b, 0.86±0.012b maturation (p<0.01). The results of addition of FCS as a control group for 5%, 10% and 20% sera levels were 0.77±0.010a, 0.82±0.008b, 0.85±0.010b maturation (p<0.01); 0.51±0.020a, 0.51±0.023a, 0.59±0.017b fertilization result (p<0.01). As a result, estrous cow serum can be used economically for in vitro cow oocytes maturation. When ECS and FCS 10% and 20% were added in the maturation media, more better maturation and fertilization results were found according to 5% ECS and FCS

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed465149, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {2004}, volume = {44}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Akyol, Numan and Sulu, Nesrin} }
APA Akyol, N , Sulu, N . (2004). ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 44 (2) , 1-14 .
MLA Akyol, N , Sulu, N . "ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (2004 ): 1-14 <
Chicago Akyol, N , Sulu, N . "ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (2004 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ AU - Numan Akyol , Nesrin Sulu Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 44 IS - 2 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ %A Numan Akyol , Nesrin Sulu %T ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ %D 2004 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 44 %N 2 %R %U
ISNAD Akyol, Numan , Sulu, Nesrin . "ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 / 2 (Aralık 2004): 1-14 .
AMA Akyol N , Sulu N . ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2004; 44(2): 1-14.
Vancouver Akyol N , Sulu N . ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2004; 44(2): 1-14.
IEEE N. Akyol ve N. Sulu , "ÖSTRUSTAKİ İNEK SERUMUNDA BULUNAN ÖSTRADİOL-17β DÜZEYLERİNİN İNEK OOSİTLERİNİN İN VİTRO MATURASYON VE FERTİLİZASYONUNA ETKİSİ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 44, sayı. 2, ss. 1-14, Ara. 2004