KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ

Bu çalışma ile Akkaraman, Sakız x Akkaraman F1 (SAF1) ve Kıvırcık x Akkaraman F1 (KAF1) kuzularda bazı vücut ölçüleri, bu ölçülerle canlı ağırlık arasındaki fenotipik korrelasyonlar; SAF1 ve KAF1 dişi toklularda canlı ağırlık, kirli yapağı verimi ve özellikleri incelenmiştir. Akkaraman, SAF1 ve KAF1 kuzularda sütten kesimde (90. gün) sırasıyla düzeltilmiş ortalama cidago yüksekliği 52.13, 52.34 ve 50.47 cm; vücut uzunluğu 50.56, 51.44 ve 51.19 cm; göğüs çevresi 64.84, 64.76 ve 64.80 cm; göğüs derinliği 23.67, 23.89 ve 23.32 cm ve incik çevresi 7.01, 7.00 ve 6.83 cm; aradaki farklılıklar değişik düzeylerde önemli (P<0.05, P<0.01, P<0.001) bulunmuştur. Kuzularda doğum ağırlığı ile büyümenin çeşitli dönemlerindeki ağırlıklar arasında ve bu ağırlıklar ile vücut ölçüleri arasında genellikle önemli (P<0.05, P<0.01, P<0.001) fenotipik korrelasyon katsayıları hesaplanmıştır. SAF1 ve KAF1 dişi toklularda kırkım sonu ve çiftleşme öncesi canlı ağırlık ile kirli yapağı verimi sırasıyla 47.36 ve 48.69 kg; 55.83 ve 55.62 kg; 2.42 ve 2.30 kg dır. Araştırma sonucunda SAF ve KAF1 kuzuların gelişme bakımından Akkaramana genel olarak benzediği, tokluların ise iyi bir performans gösterdiği görülmüştür.

(The possibilities of developing dam and sire lines using Akkaraman, Sakız (Chios) and Kıvırcık sheep breeds for lamb production II. Some body measurements in lambs and some production traits in yearling females)

The study was carried out to investigate some body measurements of Akkaraman, Sakız (Chios) x Akkaraman F1(SAF1) and Kıvırcık x Akkaraman F1 (KAF1) lambs and some production traits of yearling females. The least squares means obtained for Akkaraman, SAF1 and KAF1 lambs were 52.13, 52.34 and 50.47 cm for wither height; 50.56, 51.44 and 51.19 cm for body lengths; 64.84, 64.76 and 64.80 cm for hearth girths; 23.67, 23.89 and 23.32 cm for chest depths; 7.01, 7.00 and 6.83 cm for cannon bone circumference at weaning (P<0.05, P<0.01, P<0.001), respectively. Phenotypic correlation coefficients were found statistically significant (P<0.05, P<0.01, P<0.001) between lamb birth weight and lamb weight at different ages, and those weights and some body measurements. Average values for SAF1 yearling females were 47.36 kg for body weight after shearing, 55.83 kg body weight at prebreeding season and 2.42 kg for greasy wool production; corresponding averages for KAF1 yearling females were 48.69 kg, 55.62 kg and 2.30 kg, respectively. The results of the study showed that body measurements of crosbred lambs were similiar with Akkaraman lambs and crosbred yearling females were satisfactory level in terms of some production traits

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed465044, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {2001}, volume = {41}, pages = {25 - 33}, doi = {}, title = {KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Akçapınar, Halil and Ünal, Necmettin and Özbeyaz, Ceyhan} }
APA Akçapınar, H , Ünal, N , Özbeyaz, C . (2001). KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 41 (1) , 25-33 .
MLA Akçapınar, H , Ünal, N , Özbeyaz, C . "KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 (2001 ): 25-33 <
Chicago Akçapınar, H , Ünal, N , Özbeyaz, C . "KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 (2001 ): 25-33
RIS TY - JOUR T1 - KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ AU - Halil Akçapınar , Necmettin Ünal , Ceyhan Özbeyaz Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 33 VL - 41 IS - 1 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ %A Halil Akçapınar , Necmettin Ünal , Ceyhan Özbeyaz %T KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ %D 2001 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Akçapınar, Halil , Ünal, Necmettin , Özbeyaz, Ceyhan . "KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 / 1 (Haziran 2001): 25-33 .
AMA Akçapınar H , Ünal N , Özbeyaz C . KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2001; 41(1): 25-33.
Vancouver Akçapınar H , Ünal N , Özbeyaz C . KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2001; 41(1): 25-33.
IEEE H. Akçapınar , N. Ünal ve C. Özbeyaz , "KUZU ETİ ÜRETİMİNE UYGUN ANA VE BABA HATLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE AKKARAMAN, SAKIZ VE KIVIRCIK IRKLARINDAN YARARLANMA İMKANLARI II. KUZULARDA BAZI VÜCUT ÖLÇÜLERİ VE TOKLULARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 41, sayı. 1, ss. 25-33, Haz. 2001