Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü

Bu çalışma, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında, Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerine bağlı köylerde Kıl Keçisi yetiştiriciliği yapan kişilerin sürülerinde, 5 yıl süre ile elde edilen verilere göre, doğum-sütten kesim arası büyüme ve yaşama gücü özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın hayvan materyali 5 yılda toplam 25437 baş oğlaktan oluşmuştur. Oğlaklar doğumda ve 120. günlük yaş civarında olmak üzere iki defa tartılmıştır. Bu tartımlarda alınan kayıtlara göre oğlakların büyüme hızı ve yaşama gücü hesaplanmıştır. Verilerin istatistik analizinde, büyüme verileri için genel doğrusal model kullanılmış, yaşama gücü ve- rileri için Khi-kare testi yapılmıştır. Beş yıllık verilere göre oğlakların doğum ağırlığı ortalaması erkeklerde 3.07, dişilerde 2.96 kg; 120. gün ağırlığı ortala- maları erkeklerde 21.47, dişilerde 18.72 kg; günlük canlı ağırlık artışı erkeklerde 154.5, dişilerde 131.4 g bulunmuştur. Oğlakların yaşama gücü, yıllara göre değişmiş ve 2012 yılı hariç genel olarak %80.67 bulunmuştur. Etkisi incelenen faktörlerden yıl, ana yaşı, doğum tipi ve cinsiyetin bütün özellikler üzerine etkisi yüksek düzeyde (P<0.001) önemli bulunmuştur. Sonuç olarak, büyüme verilerinin literatüre göre yüksek, yaşama gücünün ise literatür ile uyumlu olduğu tespit edilmiş- tir. Konya’nın Hadim ve Taşkent ilçelerinin Kıl Keçisi yetiştirmede başarılı olduğu söylenebilir.

The Growth and Survival Ability of Hair Goat Kids Under the Breeder’s Condition in Konya Region

The objective of this study, which was based on the data obtained during a five-year period between 20112016 from the Hair goat herds in Hadim and Taşkent district of Konya within the National Sheep and Goat Improvement Project, was to investigate growth and survival rate of Hair goat kids between birth and weaning.The animal material of the study was consisted of total 25437 Hair goat kids. The goats were weighed at birth and around on 120th day. According to the data obtained from these measurements, the growth and survival rate of the goat kids were calculated. For the statistical analysis of the data, general linear model was used for growth and Khi-square test was used for survival ability. For general average of five years, mean birth weight was 3.07 kg for male kids, and 2.96 kg for females; the mean weight on 120th day was 21.47 kg for male kids and 18.72 kg for female kids; the daily live weight gain for male and female kids were found as 154.5 g and 131.4 g respectively. The survival rate of the Hair goat kids showed changes according to years and the rate was generally (except 2012) found as 80.67%. The effects of year, dam’s age, birth type and sex on analyzed features were significant (P<0.001).As a result, it was determined that the growth data were higher, while survival ability was consistent with the existing literature. It can be said that Hadim and Tashkent districts of Konya succeeded in Hairgoat breeding

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed465423, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {2017}, volume = {57}, pages = {93 - 98}, doi = {}, title = {Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü}, key = {cite}, author = {Tekin, Mehmet Emin and Öğeç, Murat} }
APA Tekin, M , Öğeç, M . (2017). Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 57 (2) , 93-98 .
MLA Tekin, M , Öğeç, M . "Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 57 (2017 ): 93-98 <
Chicago Tekin, M , Öğeç, M . "Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 57 (2017 ): 93-98
RIS TY - JOUR T1 - Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü AU - Mehmet Emin Tekin , Murat Öğeç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 98 VL - 57 IS - 2 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü %A Mehmet Emin Tekin , Murat Öğeç %T Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü %D 2017 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 57 %N 2 %R %U
ISNAD Tekin, Mehmet Emin , Öğeç, Murat . "Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 57 / 2 (Aralık 2017): 93-98 .
AMA Tekin M , Öğeç M . Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2017; 57(2): 93-98.
Vancouver Tekin M , Öğeç M . Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2017; 57(2): 93-98.
IEEE M. Tekin ve M. Öğeç , "Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 57, sayı. 2, ss. 93-98, Ara. 2017
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

5.5b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lalahan Koyununda (Kıvırcık x Akkaraman G1) Döl Verimi ve Bazı Morfolojik Özelliklerin İncelenmesi

Halil EROL, Halil AKÇAPINAR, Ceyhan ÖZBEYAZ, Pınar ÖZDEMİR, Necmettin ÜNAL

Farklı Materyallerle Zenginleştirilen Damızlık Horoz Kümeslerinin Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi

Muhammed Enes İNANÇ, Beste ÇİL, Mehmet Borga TIRPAN, Hakan ÖZTÜRK, Sunay DEMİR, Murat DOĞU, Ayten Aşkın KILINÇ, Bülent TARIM, Diydem DOĞAN

Mersin’de Koyun – Keçi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri

Özgür GÜNDÜZ, Banu Yüceer ÖZKUL

Broyler Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Katılan Esansiyel Yağ ve Organik Asit Karışımının Besi Performansı, Karkas Parametreleri ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Bülent ÖZSOY, Mükremin ÖLMEZ, Özlem KARADAĞOĞLU, Tarkan ŞAHİN

Konya Bölgesinde Halk Elinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Oğlaklarının Büyüme ve Yaşama Gücü

Mehmet Emin TEKİN, Murat ÖĞEÇ

Laboratuvar Hayvanı Diyetleri ve Hayvan Besleme Bilimindeki Yeri

Buğra GENÇ

Hayvan Yetiştiriciliğinde Genomik Seleksiyon: Dünü, Bugünü

Hüseyin ÖZKAN, Akın YAKAN

Süt İneklerine Uygulanan Farklı Besleme Yöntemlerinin Süt Üre Nitrojeni ve Bileşimi Yönünden Değerlendirilmesi

Onur KESER, Müjdat ALP, H. Can KUTAY, Gülcan DEMİREL, Neşe KOCABAĞLI

Boğalarda Seminal Plazma Proteinlerinin Fertilite ve Kriyoprezervasyon Açısından Önemi

Beste ÇİL, Ergun AKÇAY