İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ)

Bu araştırma, iç Anadolu şartlarında mevsimsel çevre şartlarının, Holştayn ırkının süt verimi özelliklerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada; süt verimi, laktasyon süresi, kuru dönem gibi süt verimi özellikleri incelenmiştir. Araştırma, Bala Tarım İşletmesinde yürütülmüş, araştırma materyalini bu işletmede yetiştirilen holştayn sürüsü oluşturmuştur. Bu sürüden, 1992 yılı içerisinde süt verimine ait veriler toplanmıştır. Ayrıca, işletmenin 1985-1991 dönemine ait süt verim kayıtlarından da yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; Yaz mevsiminde buzağılayan grupta, en yüksek süt verimi ve en uzun laktasyon süresi; Kış mevsiminde buzağılayan grupta ise en düşük süt verimi ve en kısa laktasyon süresi tespit edilmiştir. Süt verimi ve laktasyon süresi bakımından mevsim ve yıl grupları arasındaki farklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Kuru dönem, optimum süreye en yakın olarak, ilkbahar mevsiminde buzağılayan grupta tespit edilmiş ve bu özelliğe mevsimin etkisi istatistiki yönden önemsiz çıkmıştır.

The Effect of Season on Milk and Reproductive Traits of Holstein Cows in Middle Anatolian Conditions.) I. Süt Verimi Özellikleri (I. Milk Yield Traits

The study was carried out at Bala State Farm to investigate the effect of seasonal conditions on milk traits of Holstein cattle in Middle Anatolia. The characteristics studied were milk yield, lactation length and dry period The data relating to milk traits were recorded in 1992. İn addition to farm records of milk performance in the period of 1985-1991 were also used. According to the results, the highest milk yield and longest lactation period were obtained in summer group, the Iowest milk yield and shortest lactation period were in winter group. The differences for milk yield and lactation length among season and year groups were found highly significant (P<0.01). The shortest dry period was found in the spring calving group and no significant influence of calving season on this trait was detected

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed464917, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {1996}, volume = {36}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ)}, key = {cite}, author = {Özçelik, Mahiye and Arpacık, Rafet} }
APA Özçelik, M , Arpacık, R . (1996). İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ) . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 36 (1) , 1-20 .
MLA Özçelik, M , Arpacık, R . "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ)" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 36 (1996 ): 1-20 <
Chicago Özçelik, M , Arpacık, R . "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ)". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 36 (1996 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ) AU - Mahiye Özçelik , Rafet Arpacık Y1 - 1996 PY - 1996 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 36 IS - 1 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ) %A Mahiye Özçelik , Rafet Arpacık %T İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ) %D 1996 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 36 %N 1 %R %U
ISNAD Özçelik, Mahiye , Arpacık, Rafet . "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ)". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 36 / 1 (Haziran 1996): 1-20 .
AMA Özçelik M , Arpacık R . İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1996; 36(1): 1-20.
Vancouver Özçelik M , Arpacık R . İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ). Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 1996; 36(1): 1-20.
IEEE M. Özçelik ve R. Arpacık , "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ)", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 36, sayı. 1, ss. 1-20, Haz. 1996
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

5.9b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ANKARA ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİNDE YETİŞTİRİLEN HOLŞTEİN SIĞIRLARIN YETİŞTİRME ÖZELLİKLERİ

Okan ATAY, S. Metin YENER, Galip BAKIR, Ali KAYGISIZ

İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN HOLŞTAYN İNEKLERDE DEĞİŞİK MEVSİMLERİN SÜT VE DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ (I. SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ)

Mahiye ÖZÇELİK, Rafet ARPACIK

ANKARA KEÇİLERİNDE FARKLI ORANLARDA HİDROKLORİK ASİT, HİDROKLORİK ASİT+ ÜRE VE ÜRE İLE İŞLENEN BUĞDAY SAMANININ HAM BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECELERİNE ETKİLERİ

Cemal ÇAKMAK, Nurcan ÇETİNKAYA, Halil ÇERÇİ

ANKARA KEÇİLERİNDE, FARKLI ORANLARDA HİDROKLORİK ASİT, HİDROKLORİK ASİT + ÜRE VE ÜRE İLE İŞLENEN BUĞDAY SAMANININ HAM BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECELERİNE ETKİLERİ

Cemal ÇAKMAK, İ. Halil ÇERÇİ, Nurcan ÇETİNKAYA

FARKLI SULANDIRICILARLA DONDURULAN KÖPEK SPERMATOZOONLARINDA MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Ongun KESKİN, Necmettin TEKİN, Nafiz YURDAYDIN, İ. Sefa GÜRCAN

SİMENTAL ERKEK DANALARIN BESİ PERFORMANSLARININ AÇIK VE KAPALI AHIR SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Abdulkadir AKCAN, Orhan ALPAN, Rafet ARPACIK, Yakup DELİÖMEROĞLU

KAHRAMANMARAŞ TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN HOLSTEİN SIĞIRLARDA DOĞUM AĞIRLIĞINA İLİŞKİN GENETİK VE FENOTİPİK PARAMETRE TAHMİNLERİ

Ali KAYGISIZ

KULUÇKA HİJYENİ (DERLEME)

Emine ÖZDEMİR, Öznur POYRAZ

HAYVANCILIKTA SİGORTA UYGULAMALARI VE BU UYGULAMALARDA DEVLETİN ROLÜ

Ramazan GÖKÇE