İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI

Çalışmada İç Anadolu Bölgesinde üretilen devekuşu yumurtalarının iki yıl yapay kuluçka sonuçları incelenmiştir. Hayvanlar yumurtlamaya her iki yılda da Mart ayında başlamış, Ağustos ayına kadar devam etmiştir. Yumurtaların ortalama ağırlığı 1583 g olmuştur. Çalışmada ortalama dölsüzlük oranı %18.63 olarak tespit edilmiştir (1 inci yıl %17.61, 2 nci yıl %20.00). Ortalama kuluçka süresi 43.06 gün olarak belirlenmiştir. Kuluçka uygulamasının ilk aylarında kuluçka süresinin uzun olduğu (45.3-47.6), Nisan ayından itibaren düştüğü tespit edilmiştir. Çalışmada kuluçka randımanı 1 inci yıl %66.19; 2 nci yıl %60.00; çıkım gücü 1 inci yıl %80.35; 2 nci yıl %75.00 bulunmuştur. Kuluçkaya konulan yumurtalar kuluçka süresi sonunda 1 inci yıl %15.66; 2 nci yıl %13.83 oranında ağırlık kaybetmiştir. Çalışmada elde edilen civcivlerin canlı ağırlık ortalaması 1067 g civarında bulunmuştur. Bu da yumurta ağırlığının %65-67’sini oluşturmaktadır. Malpozisyon ve embriyonik ölümler 1 inci yıl %8.10 ve %14.29, 2 nci yıl %5.81 ve %15.48 olarak tespit edilmiştir.

Hatching Results Of Ostriches Under The Conditions Of Middle Anatolian

The purpose of this study was to investigate hatching results of Ostrich eggs produced in the Middle Anatolian Region. Hens lay from March to August in every year. The average egg weight were found as 1583 g. The egg weight from new layers were lesser than the olders. The average infertilite rate were found as 18.63% (17.61% for the first year, and 20.00% for the second year). The average incubation period was determined as 43.06 days. In early months of breeding season, the incubation period was longer (45.3-47.6 days) but it was shortened from April to the August.At the first and second year the hatching yield was 66.19% and 60.00%, and the hatchability were 80.35% and 75.00% respectively. The losing rate in the egg weight were during the incubation 15.66% and 13.83% for the first and second years respectively.The average chick weight were 1067 g, and it consist of 65-67% of egg weight. The malpositions and embryonic mortality rates for first and second years were 8.10% and 5.81%, and 14.29% and 15.48% respectively

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed465115, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {2003}, volume = {43}, pages = {35 - 46}, doi = {}, title = {İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Galip, Rukiye and Poyraz, Öznur} }
APA Galip, R , Poyraz, Ö . (2003). İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 43 (1) , 35-46 .
MLA Galip, R , Poyraz, Ö . "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 43 (2003 ): 35-46 <
Chicago Galip, R , Poyraz, Ö . "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 43 (2003 ): 35-46
RIS TY - JOUR T1 - İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI AU - Rukiye Galip , Öznur Poyraz Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 46 VL - 43 IS - 1 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI %A Rukiye Galip , Öznur Poyraz %T İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI %D 2003 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 43 %N 1 %R %U
ISNAD Galip, Rukiye , Poyraz, Öznur . "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 43 / 1 (Haziran 2003): 35-46 .
AMA Galip R , Poyraz Ö . İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2003; 43(1): 35-46.
Vancouver Galip R , Poyraz Ö . İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2003; 43(1): 35-46.
IEEE R. Galip ve Ö. Poyraz , "İÇ ANADOLU ŞARTLARINDA DEVEKUŞLARININ KULUÇKA SONUÇLARI", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 43, sayı. 1, ss. 35-46, Haz. 2003