DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu araştırmada Denizli ve ticari yumurtacı tavuk sürüsünde yumurta kalite özellikleri incelenmiştir. Sürü yaşı 28 hafta iken yumurtalar incelenmeye başlanmış ve 4 hafta aralıklarla üst üste 4 dönem halinde yapılmıştır. Her iki genotipte yumurta ağırlığı ile şekil indeksi, kırılma direnci, kabuk kalınlığı, sarı indeksi, ak indeksi, haugh birimi gibi yumurta kalitesi özellikleri ile sarı rengi özelliği incelenmiştir. Yapılan varyans analizi sonucunda ticari yumurtacılarda ak indeksi hariç her iki genotipe ait tüm özellikler bakımından tekrarlanan uygulamalar arası farklılık önemli (P<0.001) bulunmuştur. Şekil indeksi, kabuk kalınlığı, ak indeksi ve haugh birimi ortalama değerleri ticari genotipte (P<0.01), kırılma direnci ve sarı rengi değerleri ise Denizli genotipinde (P<0.001) daha yüksek bulunmuştur. Sarı indeksi bakımından genotipler arası fark önemsiz bulunmuştur. Bununla birlikte Denizli genotipi ile ilgili elde edilen değerler bu özellikler için belirlenen değerlerin sınırı içinde bulunmuştur. Sonuç olarak, Denizli tavukları arasında yumurtanın önemli kalite özellikleri bakımından yüksek varyasyon bulunduğu ve bu durumdan yararlanarak Denizli genotipinde yapılacak ıslah çalışması ile bu özelliklerin ticari genotipte elde edilen özelliklere yaklaştırılabileceği ayrıca başka tavuk genotiplerinin ıslahında da Denizli genotipinden yararlanılabileceği anlaşılmıştır.

Comparison Of Egg Quality Characteristics Between Denizli and Commercial Layer Flocks

This experiment was performed to study egg quality characteristics of a Turkish local breed Denizli, and a commercial layer flock. The investigation was started when the birds were 28 weeks old, and the experiment repeated four times at four-weeks-intervals. Egg weight, and egg quality traits including shape index, breaking strength, shell thickness, yolk index, white index, haugh unit and yolk colour were studied. The ANOVA indicated a statistically significant differences (P<0.001) among the repeated trials for all egg characteristics except white index in commercial flock in both genotypes. Shape index, shell thickness, white index and Haugh unit were found to be higher in commercial layer (P<0.01). On the other hand, breaking strength and yolk colour were found to be higher in Denizli fowl (P<0.001). No significant differences were detected in yolk index between two genotypes. However, the egg quality characteristics found in Denizli fowl were within the limits of standard figures suggested for hen eggs. It was concluded that Denizli fowl has potential to be improve as enough variation were observed in respect of egg quality traits in the study. In addition, this breed may be a good genetic source for improving other breeds

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed465084, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {2001}, volume = {41}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Atasoy, Fatih and Onbaşılar, Esin Ebru and Apaydın, Seval} }
APA Atasoy, F , Onbaşılar, E , Apaydın, S . (2001). DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 41 (2) , 0-0 .
MLA Atasoy, F , Onbaşılar, E , Apaydın, S . "DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 (2001 ): 0-0 <
Chicago Atasoy, F , Onbaşılar, E , Apaydın, S . "DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 (2001 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - Fatih Atasoy , Esin Ebru Onbaşılar , Seval Apaydın Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 41 IS - 2 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Fatih Atasoy , Esin Ebru Onbaşılar , Seval Apaydın %T DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 2001 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 41 %N 2 %R %U
ISNAD Atasoy, Fatih , Onbaşılar, Esin Ebru , Apaydın, Seval . "DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 / 2 (Aralık 2001): 0-0 .
AMA Atasoy F , Onbaşılar E , Apaydın S . DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2001; 41(2): 0-0.
Vancouver Atasoy F , Onbaşılar E , Apaydın S . DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2001; 41(2): 0-0.
IEEE F. Atasoy , E. Onbaşılar ve S. Apaydın , "DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 41, sayı. 2, ss. 0-0, Ara. 2001
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

5.9b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

AKKARAMAN, SAKIZ X AKKARAMAN MELEZİ F1 KOYUNLARININ SÜT VERİMİ VE MEME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet YARDIMCI, Ceyhan ÖZBEYAZ

ELAZIĞ YÖRESİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ VE PROBLEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

M.emin AKKILIÇ, Pınar TATLI, İ. Halil ÇERÇİ

DENİZLİ VE TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNDE YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Fatih ATASOY, Esin Ebru ONBAŞILAR, Seval APAYDIN

DEĞİŞİK SULANDIRICILAR İLE DONDURULAN AYGIR SPERMALARININ İN-VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Pürhan Barbaros TUNCER

KEKLİKLERİN BESLENMESİ DERLEME

Kasım ÖZEK

YARI ENTANSİF ŞARTLARDA YETİŞTİRİLEN ESMER ve SİYAH ALACA BUZAĞILARIN DOĞUM AĞIRLIĞINA AİT FENOTİPİK ve GENETİK PARAMETRE TAHMİNLERİ

Ömer AKBULUT, Bahri BAYRAM, Mete YANAR

FINDIK KÜSPESİNİN FORMALDEHİT VE KAN İLE MUAMELESİNİN RUMENDE PARÇALANMA ÖZELLİKLERİ VE ETKİN YIKILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Sakine YALÇIN, Adnan ŞEHU, Ahmet ERGÜN, İsmail KAYA

KARAGÜL, MORKARAMAN VE MORKARAMAN x KARAGÜL Fı KUZULARINDA KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ

Mürsel KÜÇÜK, Orhan YILMAZ, Cafer Tayyar ATEŞ

ORTA ANADOLU MERİNOSLARINDA ÖNEMLİ VERİM ÖZELLİKLERİ VE SELEKSİYONLA GELİŞTİRİLMESİ İMKANLARI II.FENOTİPİK VE GENETİK PARAMETRELER VE SELEKSİYON İNDEKSİ

Necmettin ÜNAL, Halil AKÇAPINAR

KARS İLİNDE SIĞIRLARDA MİNERAL MADDE AÇIĞININ SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Başaran KARADEMİR, İsmail KAYA