ATLARDA YARIŞ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (DERLEME)

Geçmişte tarımda, askeriyede, ulaşımda, ayrıca binek hayvanı olarak insan hayatında çok önemli bir yeri olan at yetiştiriciliğinde zamanla önemli değişiklik olmuştur. Günümüzde yarış ve spor amaçlı at yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dolayısıyla at yetiştiriciliğinde yarış performansı önem taşımaktadır. Atlarda yarış performansını genotip, vücut yapısı ve çevresel faktörler etkiler. Bu çevresel faktörler arasında bakım - besleme, idman, yaş, mesafe, cinsiyet, handikap ağırlığı, binicinin durumu, ana yaşı, hastalıklar gibi faktörler sayılabilir. Yarış performansının ıslahı için yapılacak çalışmalarda bu durumun göz önünde bulundurulması, ıslah programlarının başarısı için önemlidir. Bu derlemede atlarda yarış performansını etkileyen faktörler hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

The factors affecting horse racing performance (A review)

In the past, horse breeding had an important place in the agriculture, military, transportation as well as riding and the purpose of horse breeding has changed throughout history. Today, horse breeding is generally performed for equestrian sports, especially racing. So, horse racing performance is an important character in horse breeding. Horse racing performance is influenced by genotype and body structure of horses and various environmental factors such as husbandry, nutrition, exercise, age, distance, sex, handicap weight, the rider's condition, dam age and diseases. To be achieve the success, the factors affecting horse racing performance should be taken into consideration during implementing of improvement programs for horse racing performance. In this review, brief information about factors that affect horse racing performance are given