AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ

Bu araştırma Akkaraman (Akk.), Kıvırcık x Akk. G1 ve Sakız x Akk. G1 koyunlarda süt verim özellikleri ile kuzularda büyüme ve yaşama gücünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2001 yılında, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Araştırmada 2 ve 3 yaşlı 19 baş Akk., 2 yaşlı 12 baş Kıvırcık x Akk. G1 ve 13 baş Sakız x Akk. G1 koyun ile 47 baş kuzu kullanılmıştır. Günlük ortalama süt verimi, laktasyon verimi ve laktasyon süresi Akk. grubunda sırasıyla 282.22 g, 43.07 kg ve 155.8 gün; Kıvırcık x Akk. G1 grubunda 275.19 g, 42.71 kg ve 162.10 gün; Sakız x Akk. G1 grubunda ise 453.79 g, 73.01 kg ve 178.20 gün olarak bulunmuştur. Meme ölçülerinden meme genişliği, meme çevresi ve meme hacmi için en küçük kareler ortalaması 60. günde Akk. grubunda sırasıyla 13.99 cm, 43.75 cm ve 1226.74 ml; 150. günde 11.17 cm, 39.03 cm ve 618.85 ml; Kıvırcık x Akk. G1 grubunda 60. günde 13.52 cm, 44.64 cm ve 979.06 ml; 150. günde 11.33 cm, 39.97 cm ve 557.74 ml; Sakız x Akk. G1 grubunda ise 60. günde 15.06 cm, 50.99 cm ve 1213.33 ml; 150. günde 12.69 cm, 45.14 cm ve 502.21 ml olarak bulunmuştur. Laktasyon verimi ile laktasyonun 60. günündeki meme genişliği, meme çevresi ve meme hacmi arasındaki fenotipik korelasyon katsayıları Akk. grubunda sırasıyla -0.162, 0.641 1 (P<0.01), 0.341; Kıvırcık x Akk. G1 grubunda 0.248,-0.204, 0.336; Sakız x Akk. G1 grubunda -0.506, -0.313, 0.079 olarak bulunmuştur. Yaşama gücü bakımından bütün gruplarda 120. güne kadar ölüm meydana gelmemiş ve yaşama gücü % 100 olmuştur. 180. günde Akk. kuzularda yaşama gücü % 95.24, Kıvırcık x Akk. G1 kuzularda % 91.67 ve Sakız x Akk. G1 kuzularda ise % 85.71 olmuştur. En küçük kareler ortalama değerleri doğum ağırlığı için Akk., Kıvırcık x Akk.G1 ve Sakız x Akk.G1 kuzularda sırasıyla 4.74, 4.32 ve 3.96 kg (P<0.05); 90. gün (sütten kesim) ağırlığı aynı sıra ile 22.35, 17.10 ve 15.24 kg (P<0.001); 180. gün ağırlığı 30.48, 23.32 ve 21.65 kg (P<0.001); 1 yaş canlı ağırlığı ise 49.49, 39.29 ve 35.87 kg (P<0.001) olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları, Sakız genotipinin süt verimini geliştirmede kullanılabileceğini göstermektedir. Süt kesimine kadar olan yaşama gücü genotip gruplarında benzer olurken büyüme bakımından 12 aylık yaşta Akkaraman ırkı, G1 lerden daha fazla ağırlığa sahip olmuştur.

Milk Yield of White Karaman (WK), Kıvırcık x WK B1 and Chios x WK B1 Ewes and Growth and Livability of Crossbred Lambs

The aim of this research was to study on the milk yield and udder characteristics of White Karaman (WK), Kıvırcık x WK B1 and Chios x WK B1 Ewes and Growth and Livability of Crossbred Lambs. The study was conducted at Lalahan Livestock Research Institude in 2001. Data were collected from two and three years old ewes of 19 Akkaraman, two years old of 12 Kıvırcık x WK B1 and two years old of 13 Chios x WK B1 Ewes and 47 lambs. Daily milk yield, lactation yield and lactation length were 282.22 g, 43.07 kg and 155.8 days for White Karaman; 275.19 g, 42.71 kg and 162.10 days for Kıvırcık x WK B1; 453.79 g, 73.01 kg and 178.20 days for Chios x WK B1, respectively. The least squares means of the width, circumference and volume of udder for White Karaman, Kıvırcık x WK B1 and Chios x WK B1 were 13.99 cm, 43.75 cm and 1226.74 ml; 13.52 cm, 44.64 cm and 979.06 ml; 15.06 cm, 50.99 cm and 1213.33 ml on the 60th day. Corresponding values for the 150th day of lactation were 11.17 cm, 39.03 cm and 618.85 ml; 11.33 cm, 39.97 cm and 557.94 ml; 12.69 cm, 45.14 cm and 502.21 ml respectively Phenotypic correlation coefficients between total lactation yield and values of the width, circumference and volume of udder of 60th days of lactation for White Karaman, Kıvırcık x WK B1 and Chios x WK B1 were -0.162, 0.641(P<0.01), 0.341; 0.248, -0.204, 0.336; -0.506 ,-0.313, 0.079, respectively. While the survival rates of White Karaman, Kıvırcık x WK B1 and Chios x WK B1 lambs were 100 % on 120th days, they were 95.24, 91.67 and 85.71 % on 180th days, respectively. Least squares means for White Karaman, Kıvırcık x WK B1 and Chios x WK B1 lambs were 4.74, 4.32 and 3.96 kg (P<0.05) for birth weight; 22.35, 17.10 and 15.24 kg (P<0.001) for 90th days (weaning weight); 30.48, 23.32 and 21.65 kg (P<0.001) for 180th days; 49.49, 39.29 and 35.87 kg (P<0.001) for yearling weight, respectively. Results of the study showed that Chios genotype will be used for devoloping milk yield. Survival rate of the genotypes were similiar at weaning age. Live weight of the WK had more than the others at 12 months.

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed465147, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {2004}, volume = {44}, pages = {27 - 41}, doi = {}, title = {AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ}, key = {cite}, author = {Mundan, Durhasan and Özbeyaz, Ceyhan} }
APA Mundan, D , Özbeyaz, C . (2004). AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 44 (2) , 27-41 .
MLA Mundan, D , Özbeyaz, C . "AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (2004 ): 27-41 <
Chicago Mundan, D , Özbeyaz, C . "AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (2004 ): 27-41
RIS TY - JOUR T1 - AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ AU - Durhasan Mundan , Ceyhan Özbeyaz Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 41 VL - 44 IS - 2 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ %A Durhasan Mundan , Ceyhan Özbeyaz %T AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ %D 2004 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 44 %N 2 %R %U
ISNAD Mundan, Durhasan , Özbeyaz, Ceyhan . "AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 / 2 (Aralık 2004): 27-41 .
AMA Mundan D , Özbeyaz C . AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2004; 44(2): 27-41.
Vancouver Mundan D , Özbeyaz C . AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2004; 44(2): 27-41.
IEEE D. Mundan ve C. Özbeyaz , "AKKARAMAN, KIVIRCIK X AKKARAMAN G1 VE SAKIZ X AKKARAMAN G1 KOYUNLARDA SÜT VERİM ÖZELLİKLERİ İLE KUZULARDA BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 44, sayı. 2, ss. 27-41, Ara. 2004