AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ

Bu araştırmada Afyon ili süt sığırcılık işletmelerinde anket yolu ile derlenen veriler yardımıyla kaynak kullanımında etkinlik düzeyleri araştırılmıştır. Maliyeti oluşturan masraf unsurlarının oransal dağılımı yem %58.45, işçilik % 15.65, veteriner sağlık, bakım onarım, amortisman, bakım onarım ve diğer cari giderler sırasıyla; % 3.95; % 9.69; % 4.08; ve % 8.17 olarak saptanmıştır. Gelir kalemlerinin oransal dağılımı süt, buzağı, envanter değer artışı ve buzağı gelirleri sırasıyla; % 58.01, % 22.73, % 16.95 ve % 2.28 olarak hesaplanmıştır. Hayvan başına günlük süt verimi ortalama 13.9 kg, hayvan başına kaba ve kesif yem tüketimi 5.1 ve 7.64 kg bulunmuştur. Araştırmada ekonomik rantabilite 13.94; mali rantabilite 15.86; rantabilite faktörü 15.75 ve output/input oranı 1.36 belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre marjinal değer verimlilikleri yem için 1.256 TL; işçilik için –0.95 TL; veteriner sağlık giderleri için 2.69 TL; amortisman giderleri için 3.556 TL ve diğer cari giderler için –0.31 TL hesaplanmıştır. Süt sığırcılık işletmelerinde ölçeğin verimi 0.82 olarak tespit edilmiştir.

General Charecteristic of Dairy Cattle Enterprises in Afyon Province and Productivity and Profitability Analysis

In this study, data collected from dairy cattle enterprises situated in Afyon province were used to investigate their resource usage level. Cost factors were calculated as 58.45 % in feed, 15.65 % in labour, 3.95 % in veterinary services, 9.69 % in depreciation cost, 4.08 in maintenance cost and 8.17 % in other cost based on total cost of production. Milk sales, calf , inventory value increases and manure revenues with regard to income distrubution for dairy cattle enterprises were as: 58.01 %, 22.73 %, 16.95 %, 2.28 % respectively. Avarege daily milk production of the cattle were found to be 13.9 kg. Consumption rough and concentrate feed of the cattle were found as 5.1 and 7.64 kg. The ratio of economic rantability, financial ratio, rantability factor ratio and output/input ratio were estimated to be 13.94, 15.86, 15.75 and 1.36 respectively. According to the results of multiple regression analysis, the marginal value productivity of input factors at feed, labour, veterinary services, depreciation cost, other cost were 1.26, -0.95, 2.69, 3.556 and –0.31 respectively. It was found that the return to scale in dairy cattle enterprises in Afyon province was 0.82

Kaynak Göster

Bibtex @ { lahaed465046, journal = {Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1016-877X}, address = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. Mamak/ANKARA (Ankara-Samsun Yolu 30. Km)}, publisher = {Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü}, year = {2001}, volume = {41}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ}, key = {cite}, author = {Günlü, Aytekin and İmik, Halit and Tekerli, Mustafa} }
APA Günlü, A , İmik, H , Tekerli, M . (2001). AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi , 41 (1) , 1-12 .
MLA Günlü, A , İmik, H , Tekerli, M . "AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ" . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 (2001 ): 1-12 <
Chicago Günlü, A , İmik, H , Tekerli, M . "AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 (2001 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ AU - Aytekin Günlü , Halit İmik , Mustafa Tekerli Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 41 IS - 1 SN - 1016-877X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ %A Aytekin Günlü , Halit İmik , Mustafa Tekerli %T AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ %D 2001 %J Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1016-877X- %V 41 %N 1 %R %U
ISNAD Günlü, Aytekin , İmik, Halit , Tekerli, Mustafa . "AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ". Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 41 / 1 (Haziran 2001): 1-12 .
AMA Günlü A , İmik H , Tekerli M . AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2001; 41(1): 1-12.
Vancouver Günlü A , İmik H , Tekerli M . AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2001; 41(1): 1-12.
IEEE A. Günlü , H. İmik ve M. Tekerli , "AFYON İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE KARLILIK VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ", Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, c. 41, sayı. 1, ss. 1-12, Haz. 2001