İskoç Aydınlanması ve Amerika

Öz Felsefe, siyaset ve tarih felsefesi açısından Aydınlanma Yüzyılı (18. Yüzyıl) modernleşme tarihinin temel aşamalarından biri olmuştur. 19. ve 20. Yüzyıllarda Aydınlanmaya yönelik dikkate değer eleştiriler yapılmasına rağmen, Aydınlanma düşüncesi çağdaş düşünce dünyamızı etkilemeye devam etmektedir. Aydınlanma düşüncesi genellikle tekil bir hareket olarak ele alınmakla birlikte, aslında Fransız Aydınlanması, İngiliz Aydınlanması, Alman Aydınlanması, İspanyol Aydınlanması ve Amerikan Aydınlanması gibi birçok Aydınlanmanın olduğu aşikârdır. Batı düşüncesinde İskoç Aydınlanması etkili bir gelenek olmakla birlikte, ülkemizde İskoç Aydınlanması görece yeni bir çalışma alanıdır. Bunun önemli bir nedeni ülkemizdeki liberal düşünce geleneğinin akademi ve siyaset dünyasında etkili olmamasıdır.

Kaynakça

Ahlstrom, Sydney E. (1955), “The Scottish Philosophy and American Theology”, Church History, Cilt: 24, Sayı: 3, Eylül 1955, s. 257-272.

Allan, D. (2002), Scotland in the Eighteenth Century Union and Enlightenment, Edinburgh, Pearson Education Limited.

Aspinwall, Bernard (1999), “William Robertson and America”, Eighteenth Century Scotland: New Perspectives, T.M. Devine ve J. R. Young (Ed.), Edinburgh, Tuckwell Press, s. 152-175.

Branson, Roy (1979), “James Madison and the Scottish Enlightenment”, Journal of the His- tory of Ideas, Cilt: 40, Sayı: 2, Nisan-Mayıs 1979, s. 235-250.

Brock, William R. (1982), Scotus Americanus A Survey of the Sources for Links Between Scot- land and America in the Eighteenth Century, Edinburgh, Edinburgh University Press.

Conniff, James (1980), “ The Enlightenment and American Political Thought: A Study of the Origins of Madison’s Federalist Number 10”, Political Theory, Cilt: 8, Sayı: 3, Ağustos 1980, s. 381-402.

Donovan, R. K. (1990), “The Popular Party of the Church of Scotland and the American Revolution”, Scotland and America in the Age of the Enlightenment, Edited by Richard B. Sher ve Jeffrey R Smitten, Edinburgh, Edinburgh University Press, s. 81-99.

Fleischacker, Samuel (2003), “The Impact on America: Scottish Philosophy and the Amer- ican Founding”, The Cambridge Companion to the Scottish Enlightenment, A. Broadie (Ed.), Cambridge, Cambridge University Press, s. 316-337.

Goetzmann, William H. (2009), Beyond the Revolution A History of American Thought from Paine to Pragmatism, New York, Basic Books.

Hamowy, Ronald (1979), “Jefferson and the Scottish Enlightenment: A Critique of Garry Wills’s Inventing America: Jefferson’s Declaration of Independence”, The William and Mary Quarterly, Third Series, Cilt: 36, Sayı: 4, Ekim 1979, s. 503-523.

Herman, Arthur (2001), How the Scots Invented the Modern World, New York, Crown Pub- lishers.

Hook, Andrew D. (1967), “Scottish Contributions to the American Enlightenment”, Texas Studies in Literature and Language, Cilt: 8, Sayı: 4, Kış 1967, s. 519-532.

Hook, Andrew D. (1975), Scotland and America A Study of Cultural Relations 1750-1835, Blackie, Glasgow ve London.

Hook, Andrew (1990), “Philadelphia, Edinburgh and the Scottish Enlightenment”, Scotland and America in the Age of the Enlightenment, Richard B. Sher ve Jeffrey R Smitten (Ed.), Edinburgh, Edinburgh University Press, s. 227-241.

Horner, Winifred Bryan (1993), Nineteenth-century Scottish Rhetoric: The American Connec- tion, Carbondale ve Edwardsville, Southern Illinois University Press.

Howe, D. W. (1989), “Why the Scottish Enlightenment Was Useful to the Framers of the American Constitution”, Comparative Studies in Society and History, Cilt: 31, Sayı: 3, Temmuz 1989, s. 572-587.

Kelleter, Frank (2008), “Franklin and the Enlightenment”, The Cambridge Companion to Ben- jamin Franklin, Carla Mulford (Ed.), Cambridge, Cambridge University Press, s. 77-90.

Köktaş, Mümin (2010), İskoç Aydınlanması: Bir Sivil Toplum Perspektifi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Landsman, Ned C. (1990), “Witherspoon and the Problem of Provincial Identity in Scottish Evangelical Culture”, Scotland and America in the Age of the Enlightenment, Richard B. Sher ve Jeffrey R Smitten (Ed.), Edinburgh, Edinburgh University Press, s. 29-45.

Landsman, Ned C. (1999), “Nation, Migration, and the Province in the First British Empire: Scotland and the Americas, 1600-1800”, The American Historical Review, Cilt: 104, Sayı: 2, Nisan 1999, s. 463-475.

Marsden, George M. (1994), The Soul of the American University From Protestant Establish- ment to Established Nonbelief, New York ve London, Oxford University Press

Miller, Thomas P. (1990), “Witherspoon, Blair and the Rhetoric of Civic Humanism”, Scot- land and America in the Age of the Enlightenment, Richard B. Sher ve Jeffrey R Smitten (Ed.), Edinburgh, Edinburgh University Press, s. 100-114.

Miller, Thomas P. (1992), “John Witherspoon and Scottish Rhetoric and Moral Philosophy in America, Rhetorica, Cilt: 10, Sayı: 4, Ağustos 1992, s. 381-403.

Sheldon, G. W. (2001), Encyclopedia of Political Thought, New York, Facts on File.

Sher, Richard B. (1990), “Introduction: Scottish-American Cultural Studies, Past and Pres- ent”, Scotland and America in the Age of the Enlightenment, Richard B. Sher ve Jeffrey R Smitten (Ed.), Edinburgh, Edinburgh University Press, s. 1-27.

Sloan, Douglas (1971), The Scottish Enlightenment and the American College Ideal, New York, Teacher’s College Press.

Spencer, Mark G. (2005), David Hume and Eighteenth-Century America, Rochester, Univer- sity of Rochester Press.

Turnbull, Archie (1996), “Scotland and America, 1730-90”, The Scottish Enlightenment 1730- 1790 A Hotbed of Genius, D. Daiches, P. Jones ve J. Jones (Ed.), Edinburgh, Saltire Soci- ety, Orientel Press, s. 137-153.

Werner, John M. (1991) “David Hume and America”, Hume as Philosopher of Society, Poli- tics and History, D. Livingston ve M. Martin (Ed.), Rochester, New York, University of Rochester Press, s. 151-168.

White, Morton (1987), Philosophy, the Federalists, and the Constitution, New York ve Oxford, Oxford University Press.

Kaynak Göster

Bibtex @ { liberal609811, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2011}, volume = {}, pages = {235 - 256}, doi = {}, title = {İskoç Aydınlanması ve Amerika}, key = {cite}, author = {Köktaş, Mümin} }
APA Köktaş, M . (2011). İskoç Aydınlanması ve Amerika . Liberal Düşünce Dergisi , (63) , 235-256 .
MLA Köktaş, M . "İskoç Aydınlanması ve Amerika" . Liberal Düşünce Dergisi (2011 ): 235-256 <
Chicago Köktaş, M . "İskoç Aydınlanması ve Amerika". Liberal Düşünce Dergisi (2011 ): 235-256
RIS TY - JOUR T1 - İskoç Aydınlanması ve Amerika AU - Mümin Köktaş Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 256 VL - IS - 63 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi İskoç Aydınlanması ve Amerika %A Mümin Köktaş %T İskoç Aydınlanması ve Amerika %D 2011 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V %N 63 %R %U
ISNAD Köktaş, Mümin . "İskoç Aydınlanması ve Amerika". Liberal Düşünce Dergisi / 63 (Haziran 2011): 235-256 .
AMA Köktaş M . İskoç Aydınlanması ve Amerika. Liberal Düşünce Dergisi. 2011; (63): 235-256.
Vancouver Köktaş M . İskoç Aydınlanması ve Amerika. Liberal Düşünce Dergisi. 2011; (63): 235-256.
IEEE M. Köktaş , "İskoç Aydınlanması ve Amerika", Liberal Düşünce Dergisi, sayı. 63, ss. 235-256, Haz. 2011