Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri

Öz Sosyalistler, ilerlemeciler ve siyasal solun benzer sâkinleri (denizen) merhametli oluşlarıyla övünmeyi severler. Bunun kendilerini sağdaki ‘zâlim’ politikacılardan ayırdığını ve onlara bütün siyasal tartışmalarda yüksek bir ahlâkî konum kazandırdığını düşünürler. Kapitalistler çocukların açlıktan ölmesine göz yumarlarken, sosyalistler fakir çocukları doyurmak ister. İlerlemeci politikacılar, hastaları rahat ettirmek ister; onların reaksiyoner emsâlleri ise hastaların ıstırap çekmesini seyredecektir. Solcular zulümle savaşmak ister; onların sağdaki hasımları ise zulmün araçlarıdır. Ve böyle devam eder gider. Bunların hepsini daha önceden işitmişsinizdir; bunlar bildik nakaratlardır– tartışmayı solcuların programlarının daha iyi olduğu temelinde değil, fakat motivasyonlarının daha hâlis olduğu temelinde kazanmaya yönelik bir teşebbüs.

Kaynakça

Buchanan, James M. ve Gordon Tullock. 1962. The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Dalrymple, Theodore. 2001. Life on the Bottom: The World View That Made the Underclass. Chicago: Ivan R. Dee.

Gelernter, David. 2002. The Roots of European Appeasement. The WeeklyStandard (23 Eylül): 19–25.

Gilman, Charlotte Perkins. [1915] 1998. Herland. New York: Dover.

Hayek, Friedrich A. 1973–79. Law, Legislation, and Liberty. Chicago: University of Chicago Press.

Hobbes, Thomas. [1651] 1997. Leviathan (selections). İçinde, Classics of Modern Political Theory, (ed.) Stephen M. Cahn, 80–196. New York: Oxford University Press.

Hocutt, Max. 1975. Freedom and Capacity. Review of Metaphysics 29: 256–63.

Hume, David. [1751] 1957. An Inquiry Concerning the Principles of Morals. Indianapolis: Bobbs-Merrill. Lecky, William Edward Hartpole. [1896] 1981. Democracy and Liberty. Indianapolis, Ind.: Liberty Fund. Mises, Ludwig von. 1981. Socialism. Indianapolis, Ind.: Liberty Fund Murray, Charles. 1984. Losing Ground. New York: Basic.

Pinker, Steven. 2002. The Blank Slate. New York: Penguin/Viking.

Pipes, Richard. 2001. Communism: A History. New York: Modern Library.

Popper, Karl. 1962. The Open Society and Its Enemies. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Rothbard, Murray N. 2000. Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. Auburn Ala.: Ludwig von Mises Institute.

Rousseau, Jean-Jacques. [1765] 1953. Confessions. (Çev.) J. M. Cohen. Baltimore: Penguin.

—. [1762] 1979. Emile, or On Education. (Çev.) Allan Bloom. New York: Basic.

—. [1754] 1997. A Discourse on the Origin of Inequality and Of the Social Contract. İçinde, Classics of Modern Political Theory, (ed.) Stephen M. Cahn, 370–485. New York: Oxford University Press.

Russell, Bertrand. 1945. A History of Western Philosophy. New York: Simon and Schuster.

Simon, Julian. 1990. Population Matters. New Brunswick, N.J.: Transaction.

Smith, Adam. [1759] 1976. The Theory of Moral Sentiments. Indianapolis: Liberty Fund.

—. [1776] 1981. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Indianapolis: Liberty Fund.

Tocqueville, Alexis de. [1856] 1959. The European Revolution. (Çev.) John Lukacs. Garden City, N.Y.: Doubleday.

Turner, Frederick. 2002. Make Everybody Rich. The Independent Review 7, no. 1: 129–37.

Kaynak Göster

Bibtex @ { liberal609358, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2013}, volume = {}, pages = {157 - 189}, doi = {}, title = {Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri}, key = {cite}, author = {Hocutt, Max and Yayla, Atilla} }
APA Hocutt, M , Yayla, A . (2013). Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri . Liberal Düşünce Dergisi , (70) , 157-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48162/609358
MLA Hocutt, M , Yayla, A . "Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri" . Liberal Düşünce Dergisi (2013 ): 157-189 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48162/609358>
Chicago Hocutt, M , Yayla, A . "Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri". Liberal Düşünce Dergisi (2013 ): 157-189
RIS TY - JOUR T1 - Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri AU - Max Hocutt , Atilla Yayla Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 189 VL - IS - 70 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri %A Max Hocutt , Atilla Yayla %T Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri %D 2013 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V %N 70 %R %U
ISNAD Hocutt, Max , Yayla, Atilla . "Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri". Liberal Düşünce Dergisi / 70 (Ocak 2013): 157-189 .
AMA Hocutt M , Yayla A . Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri. Liberal Düşünce Dergisi. 2013; (70): 157-189.
Vancouver Hocutt M , Yayla A . Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri. Liberal Düşünce Dergisi. 2013; (70): 157-189.
IEEE M. Hocutt ve A. Yayla , "Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz Özgürlük: Jean Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri", Liberal Düşünce Dergisi, sayı. 70, ss. 157-189, Oca. 2013