“Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme

Öz Korkut Boratav gerek Türkiye iktisat tarihi ve gerekse siyasal ekonomi alanında dikkate alınması gereken çalışmalara imza atmış iktisatçılarımızdan biri. Neoklasik iktisat anlayışına karşı mesafeli tutumu, iktisadın başta tarih olmak üzere diğer sosyal bilimlerle bağlantılarını vurgulaması, sınıf çatışmaları ve bölüşüm meselelerini merkeze alan yaklaşımı Boratav’ı farklı bir yere koymamızı gerektiriyor.

Kaynakça

Adıvar, Halide Edip, Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri, Adıvar, İstanbul, Can, 2009.

Aren, Sadun, Puslu Camın Arkasından, Ankara, İmge, 2006.

Armesto, Felipe Fernandez, So You Think You’re Human- A Brief History of Humankind, Ox- ford, Oxford University Press, 2004.

Berkes, Niyazi, Unutulan Yıllar (İstanbul, İletişim, 1998).

Bora, Tanıl, Sol, Sinizm, Pragmatizm, İstanbul, Birikim, 2010.

Boratav, Korkut, “Bunalımın Makro ekonomik Bilançosu” Bir Krizin Kısa hikayesi, Ankara, Arkadaş, 2009.

Boratav, Korkut, “Çin Nereye ?” Bir Krizin Kısa Hikayesi, Ankara, Arkadaş, 2009.

Boratav, Korkut, “Kapitalizmin Krizi ve Çin” Bir Krizin Kısa Hikayesi Ankara, Arkadaş, 2009.

Boratav, Korkut,Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 14 baskı, Ankara, İmge 2008.

Boratav, Korkut, “Seçim çeşitlemeleri,” Yeni Dünya Düzeni Nereye, 2 baskı, Ankara, İmge, 2004, s, 47.

Boratav, Korkut, “Yeni Toplumsal Bunalım, Ekonomi Politikaları ve Demokrasi,” Yeni Dün- ya Düzeni Nereye , Ankara, İmge 2000.

Boratav, Korkut, “Temsili Demokrasinin Krizi,” Yeni Dünya Düzeni Nereye , Ankara, İmge 2000.

Boratav, Korkut, “141 ve 163 Üzerine Aykırı Düşünceler,” İktisat ve Siyaset Üzerine Aykırı Yazı- lar, İstanbul, BDS, 1989.

Boratav, Korkut, “Mülkiyeti Tabana Yayanlar Üzerine,” İktisat ve Siyaset Üzerine Aykırı Ya- zılar, İstanbul, BDS, 1989.

Fazıl, Necip, Hadiselerin Muhasebesi 2, İstanbul, Büyük Doğu, 2003. (İlk yayımlanma tarihi, 18 Eylül 1959)

Gambetti, Zeynep, “İktidarın dilinden demokratlık çıkmaz” Taraf, 28. 08. 2008.

Gray, John, Straw Dogs: Some Thoughts on Humans and other Animals, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2007.

Güldağ Hakan, İbrahim Ekinci, Aydınlık Bir Adam- Korkut Boratav, söyleşi, Ankara, İmge, 2010

Judt, Tony, Past-Imperfect –French Intellectuals, 1944-1956, University of California Press, 1992.

Kazgan, Gülten, Bir İktisatçının Tanıklığı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.

Kadıoğlu, Ayşe, “Neden Gri de Kimse Yok ?” Taraf, 2.8.2008.

Kıray, Mübeccel Belik, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım Mübeccel Belik Kıray’la Söyleşi, İstanbul, Bağlam, 2002.

Laçiner, Ömer, “Ya… Ya…” Sosyalizmi Yeniden düşünmek 2 –Sosyalizmde Devrim, İstanbul, Birikim, 2007.

Nove, Alec,The Economics of Feasible Socialism –Revisited, second edition, London, Harper Collins, 1991.

Topçu, Nurettin, Milliyetçiliğimizin Esasları, İstanbul, Dergah, 1978.

Toprak Binnaz ve diğerleri, Türkiye’de Farklı Olmak- Din ve Muhafazakarlık Ekseninde Öteki- leştirilenler, İstanbul, Metis, 2009.

Tunaya, Tarık Zafer, İslamcılık Cereyanı, İstanbul, Baha, 1962.

Tunaya, Tarık Zafer, İslamcılık Cereyanı, 2. baskı, Hürriyet, Simavi, 1990.

Urgan, Mina, Bir Dinozorun Anıları, İstanbul, 73 basım. YKY, 2010.

Üstel Füsun, Birol Caymaz, Seçkinler ve Sosyal Mesafe, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Açık Toplum Vakfı, 2009.

Zizék, Slovaj “Demokrasiden Tanrısal Şiddete,” Eric Hazan, haz, Demokrasi Ne Alemde? İstanbul, Metis, 2010.

Kaynak Göster

Bibtex @ { liberal609533, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2011}, volume = {}, pages = {23 - 38}, doi = {}, title = {“Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme}, key = {cite}, author = {Demirel, Tanel} }
APA Demirel, T . (2011). “Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme . Liberal Düşünce Dergisi , (62) , 23-38 .
MLA Demirel, T . "“Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme" . Liberal Düşünce Dergisi (2011 ): 23-38 <
Chicago Demirel, T . "“Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme". Liberal Düşünce Dergisi (2011 ): 23-38
RIS TY - JOUR T1 - “Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme AU - Tanel Demirel Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 38 VL - IS - 62 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi “Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme %A Tanel Demirel %T “Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme %D 2011 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V %N 62 %R %U
ISNAD Demirel, Tanel . "“Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme". Liberal Düşünce Dergisi / 62 (Ocak 2011): 23-38 .
AMA Demirel T . “Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme. Liberal Düşünce Dergisi. 2011; (62): 23-38.
Vancouver Demirel T . “Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme. Liberal Düşünce Dergisi. 2011; (62): 23-38.
IEEE T. Demirel , "“Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav” Üzerine Bir Değinme", Liberal Düşünce Dergisi, sayı. 62, ss. 23-38, Oca. 2011