‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket

Öz “Tarih yapmak isteyen tarihi unutmalıdır” diye buyurur Fransız şarkiyatçısı Ernest Renan. Renan, hayatının son yıllarında yalnızca bilim ve akla inandığını yazmıştır. İnsanın problemlerini nihai aşamada bilim çözecektir. Pozitivizmin hâkim düşünce geleneği olduğu yıllarda sosyal bilimciler, toplumu ve insanı ele alırken, onu anlamaya çalışmak yerine onun nesnel (!) yasalarını bulmaya gayret ettiler. Tarihin, toplumun ve insan davranışının yasalarını bulmak hem geleceği tahmin etmeye hem de onu kontrol etmeye yarayacaktı. Geleceği kontrol edenler insan davranışını ve toplumların akibetini de kontrol edebilirdi. Tarih, yani geçmiş anlama ya da yorumlamadan uzak şekilde ideolojilere göre yeniden inşa ediliyordu. Renan’ın buyurduğu gibi, tarih, geçmiş unutuluyordu. Unutulmalıydı çünkü tarih, kutsal (Hıristiyan, yahut Hristiyan Yahudi gelenek, İslamî, Budist..) tarihti; kefaret, çile ve sınanmanın tarihiydi. Tarih insanın yarasıydı ve bütün kötülüklerin anası. Tarih insanın idare ettiği bir şey değil, onun başına gelendi. Halbuki gelecek aydınlık ve yönetilebilir olmalıydı, geleceğe dönük iyimserlik ve bir yeryüzü cennetine inanç, yani tarih felsefeleri Turgot’dan Condorcet, Comte ve Marx’a bütün ilerlemeci Aydınlanma düşünürlerinin müşterek noktası, fikirlerinin nihai kriteriydi. Onlara göre ontoloji ve tarih birbirinden tamamen ayrılabilirdi. Tarihin istikameti tahmin ve tayin edilebilirdi.

Kaynakça

Arslan, Hüsamettin, 2018. Epistemik Cemaat: Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Paradigma Yayınları, İstanbul.

Bauman, Zygmund, 2012. Yasa Koyucular İle Yorumcular, Metis Yayıncılık, İstanbul.

Küçükömer, İdris, 2007. Batılılaşma & Düzenin Yabancılaşması, Bağlam Yayınları, Ankara.

Yayla, Atilla, 2013. Gezi Parkından Tahrir Meydanı’na: Diren Demokrasi, Kaldırım Yayınları, İstanbul.

Yayla, Atilla, 2017. İki Cumhuriyetin Kavgası, Liberte Yayınları.

Yayla, Atilla, 2017. Şanlı Direniş: 15 Temmuz, Liberte Yayınları, İstanbul.

Yılmaz, Özlem Çağlar, 2015. “Liberalizm, Türkiye ve Liberal Düşünce Topluluğu Üzerine”, Röp. Serpil Yıldırım, Liberal Düşünce Dergisi, S. 80, ss. 173 - 187.

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { liberal899230, journal = {Liberal Düşünce Dergisi}, issn = {1300-8781}, eissn = {2667-6486}, address = {GMK Bulvarı 108/16 Maltepe Ankara 06570}, publisher = {Liberte Yayınları}, year = {2020}, volume = {25}, pages = {201 - 205}, doi = {}, title = {‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket}, key = {cite}, author = {Güngörmez Akosman, Bengül} }
APA Güngörmez Akosman, B . (2020). ‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket . Liberal Düşünce Dergisi , 25 (100) , 201-205 .
MLA Güngörmez Akosman, B . "‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket" . Liberal Düşünce Dergisi 25 (2020 ): 201-205 <
Chicago Güngörmez Akosman, B . "‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket". Liberal Düşünce Dergisi 25 (2020 ): 201-205
RIS TY - JOUR T1 - ‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket AU - Bengül Güngörmez Akosman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Liberal Düşünce Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 205 VL - 25 IS - 100 SN - 1300-8781-2667-6486 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Liberal Düşünce Dergisi ‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket %A Bengül Güngörmez Akosman %T ‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket %D 2020 %J Liberal Düşünce Dergisi %P 1300-8781-2667-6486 %V 25 %N 100 %R %U
ISNAD Güngörmez Akosman, Bengül . "‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket". Liberal Düşünce Dergisi 25 / 100 (Aralık 2020): 201-205 .
AMA Güngörmez Akosman B . ‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket. Liberal Düşünce Dergisi. 2020; 25(100): 201-205.
Vancouver Güngörmez Akosman B . ‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket. Liberal Düşünce Dergisi. 2020; 25(100): 201-205.
IEEE B. Güngörmez Akosman , "‘Apolitik Bir Politik’: Türkiye’de Liberal Hareket", Liberal Düşünce Dergisi, c. 25, sayı. 100, ss. 201-205, Ara. 2020