TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE

İşbu çalışma, Türkiye'deki şirketlerin hukuk departmanlarının çalışma usulleri, yetkileri ve niteliklerinin Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ışığında ve işletme yönetimi esasları çerçevesinde analizine dayanmaktadır.

(IN-HOUSE LEGAL DEPARTMENTS IN TURKEY PURSUANT TO THE LAWS OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND PRINCIPLES OF BUSINESS ADMINISTRATION)

This study is based on analysis of working methods, authorities and qualifications of in-house legal departments in Turkey pursuant to the laws of the Republic of Turkey and principles of business administration.

___

 • 2016 yılı Ağustos ayı veri bülteni, Ağustos 2016, Çevrimiçi, 01 Ekim, 2016
 • http://risk.gtb.gov.tr/data/573c4f941a79f5824c4b1136/2016%20Y %C4%B1l%C4%B1%20A%C4%9Fustos%20Ay%C4%B1%20Veri%20 B%C3%BClteni.pdf
 • 31.12.2015 İtibariyle Baroların Avukat Sayıları, 16 Mart, 2016, Çevrimiçi
 • http://www.barobirlik.org.tr/Detay68477.tbb
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, çevrimiçi, Ekim 2016 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
 • 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2012, Yaklaşım: Ankara Avukatlık Kanunu, (2009), Ankara: Seçkin
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hukuk Dosyalama Sistemi, 2008, Çevrimiçi, 01 Ekim 2016
 • http://ismek.ibb.gov.tr/ismek-el-sanatlari-kurslari/webedition/file/2013_hbo_program_modulleri/hukukdosyalamasistem i.pdf
 • Prof. Dr. Çelik, N. (2008), İş Hukuku Dersleri, İstanbul: Beta Departmanlarımız Hukuk, (t.y), Çevrimiçi, 10 Mayıs, 2015
 • http://www.pmkariyer.com/Departmanlarimiz-Hukuk.aspx
 • Eraksoy, R. (2014), Hukuk Bürosu Yönetimi Temel İlkeler ve Uygulamalar, İstanbul: Bilgi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erzurumluoğlu, E. (2012), Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Ankara: Yetkin Yayınları
 • Doç. Dr. Bilgin L., Doç. Dr. Taşçı D., Yard. Doç. Dr. Kağnıcıoğlu D., Yard. Doç. Dr. Benligiray S., Yard. Doç. Dr. Tonus H.Z., Prof. Dr. Geylan, R. (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • General Counsel, (t.y), Çevrimiçi, 11 Mayıs 2015
 • http://en.wikipedia.org/wiki/General_counsel#cite_note-ACC-1
 • Heineman, Jr. B.W, 5 Eylül 2010, The General Counsel as Lawyer-Statesman, Çevrimiçi, 01 Ekim 2016 https://clp.law. harvard.edu/assets/General_Counsel_as_Lawyer-Statesman.pdf
 • Prof. Dr. Kuru, B., Prof. Dr. Arslan R., Prof Dr. Yılmaz E. (2012), Medeni Usul Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları
 • Kurt K. (2008), İş Kanunu, Ankara: Seçkin
 • Kim olabilirsiniz Yasal, (t.y), Çevrimiçi, 10 Mayıs, 2015
 • http://www.loreal.com.tr/kariyer/kim-olabilirsiniz/yasal.htm
 • Mevzuat İlgili Belgeler, (t.y), Çevrimiçi, 03 Nisan, 2015
 • http://www.barobirlik.org.tr/Detay5437.tbb
 • Resmi Gazete, çevrimiçi, 01 Ekim 2016
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigaz ete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120218.htm&main=http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2012/02/20120218.htm
 • Staff and line, (t.y), Çevrimiçi, 01 Mayıs, 2015 http://en.wikipedia.org/wiki/Staff_and_line#cite_note-2
 • The 2011 In House Counsel Compensation Survey, (t.y), Çevrimi- çi, 17 Nisan, 2015
 • http://www.acc.com/chapters/socal/upload/2011-In-HouseCounsel-Compensation-Survey_4-13-11.pdf
 • Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı, çevrimiçi, 14 Ekim 2016 http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDok umanAraServlet
 • Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, çevrimiçi, 10 Ekim 2016 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid= TDK.GTS.5808a3fcf19749.73226391
 • Dr. Ülgen H., Dr. Mirze S. K. (2013), İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Beta

___

APA ÖZDURAN R (2017). TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE. Legal Hukuk Dergisi, 15(171), 1265 - 1306.
Chicago ÖZDURAN Rebia Rezzan TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE. Legal Hukuk Dergisi 15, no.171 (2017): 1265 - 1306.
MLA ÖZDURAN Rebia Rezzan TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE. Legal Hukuk Dergisi, vol.15, no.171, 2017, ss.1265 - 1306.
AMA ÖZDURAN R TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1265 - 1306.
Vancouver ÖZDURAN R TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1265 - 1306.
IEEE ÖZDURAN R "TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE." Legal Hukuk Dergisi, 15, ss.1265 - 1306, 2017.
ISNAD ÖZDURAN, Rebia Rezzan. "TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERDE HUKUK DEPARTMANLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI IŞIĞINDA VE İŞLETME YÖNETİMİ ESASLARI ÇERÇEVESİNDE". Legal Hukuk Dergisi 15/171 (2017), 1265-1306.