KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA

Birleşmiş Milletler örgütü kurulduğu tarihten bu yana insan hakları alanında çok sayıda belge kabul etmiştir. Ancak kadına yönelik şiddet sorununu uzun yıllar ele almamıştır. 1979 yılında kabul edilen Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi de kadına yönelik şiddet konusunda doğrudan bir düzenleme içermemiştir. Ancak bu eksikliğe rağmen, Sözleşme'nin taraf devletlerde uygulanmasını izlemek amacıyla kurulan Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi verdiği kararlarla kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir içtihat oluşturmuştur. Bu çalışmada, Komite'nin kadına yönelik şiddet alanındaki değerlendirmeleri ve kararları incelenmiştir.

THE VIEWS OF THE COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN ON VIOLENCE AGAINST WOMEN

The United Nations from founding to the present has accepted a large number documents on human rights. However, UN has not dealt with violence against women for many years. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women that adopted in 1979, has not addressed this problem directly. In spite of this deficiency, The Committee on the Elimination of Discrimination against Women with its views has made a strong contribution to the struggle against violence against women. In this study, The views of Committee on the Elimination of Discrimination against Women have been reviewed.

___

 • Andrew BYRNES-Eleanor BATH, Violence against Women, the Obligation of Due Diligence, and the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against WomenRecent Developments, Human Rights Law Review, 8:3 (2008)
 • Arvonne S. FRASER, "The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (The Women Convention)", Women, Politics, and The United Nations, Anne Winslow (Ed), Greenwood Press, USA, 1995
 • Elizabeth F. DEFEIS, "Women's Human Rights: The Twenty-First Century", Fordham International Law Journal, Vol. 18, No.1-5, 1994- 1995
 • Feride ACAR, "Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası Yükümlü- lükler", 20.Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Oya Çitçi (Ed), TODAİ Yayınları, Ankara, 1998
 • Fayeeza KATHREE, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", South African Journal on Human Rights, Vol.11, 1995
 • Laura REANDA, "The Commission on the Status of Women", The United Nations and Human rights: A Critical Appraisal, Philip Alson (Ed) Clarendon Press, Oxford, 1992
 • Margaret ETIENNE, "Addressing Gender-Based Violence in an International Context", Harward Women's Law Journal, Vol.18, Spring 1995
 • Marsha A.FREEMAN-Arvonne S. FRASER, "Women's Human Rights: Making the Teory a Reality", Human Rights: An Agenda for the Next Century, Louis Henkin-John Lawrence Hargrove (Eds), American Society of International Law, Washington, D.C, 1994
 • Muzaffer SENCER, Belgelerle İnsan Hakları, İstanbul, 1988
 • Noreen BURROWS, "The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", Netherlands International Law Review, Vol.32, 1985
 • Noreen BURROWS, "International Law and Human Rights: the Case of Women's Rights", Human Rights: From Rhetoric to Reality, Tom Campbell-David Goldberg,- Shelia Mclean-Tom Mullen (Eds), Basil Blackwell Press, Great Britain, 1986
 • Roberta JACOBSON, "The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women", The United Nations and Human Rights: A Critical Apprasial, Philip Alston (Ed), Clarendon Press, Oxford, 1992,
 • Shelley WRIGHT, "Human Rights and Women's Rights: An Analysis of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women", Human Rights in the Twenty-First Century: A Global Challenge, Kathleen E.Mahoney-Paul Mahoney(Eds), Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 1993
 • Simone CUSACK-Alexandra S. H. TIMMER; Gender Stereotyping in rape Cases: The CEDAW Committee's Decision in Vertido v The Philippines, Human Rights Law Review, 11:2 (2011)
 • Surya P. SUBEDI, "Protection of Women Against Domestic Violence: The Response of International Law" European Human Rights Law Review, Issue 6, 1997

___

APA ATAK S (2017). KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA. Legal Hukuk Dergisi, 15(171), 1057 - 1097.
Chicago ATAK Songül KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA. Legal Hukuk Dergisi 15, no.171 (2017): 1057 - 1097.
MLA ATAK Songül KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA. Legal Hukuk Dergisi, vol.15, no.171, 2017, ss.1057 - 1097.
AMA ATAK S KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1057 - 1097.
Vancouver ATAK S KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1057 - 1097.
IEEE ATAK S "KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA." Legal Hukuk Dergisi, 15, ss.1057 - 1097, 2017.
ISNAD ATAK, Songül. "KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ'NİN KARARLARINDA KADINA". Legal Hukuk Dergisi 15/171 (2017), 1057-1097.