ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN

Business judgment rule (işadamı kararı), ABD şirketler hukukunda gelişen bir kavramdır. Kural, yönetim kurulu üyelerinin lehine, aşılması ile ancak nadiren karşılaşılabilen bir karine oluşturmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Gerekçesi'nde kavrama yapılan vurgu, Türk hukukunda da bu yöndeki çalışmaları arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, kavramın yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının değerlendirilmesi açısından ABD hukuk sistemindeki içindeki işlevinin ve uygulama esaslarının açıklanmasıdır.

HHHH HHHH

Business judgment rule is a term developed in US corporate law. The rule creates a presumption in favor of board members, that is rebuttable only in rare cases. The Preamble of Turkish Commercial Code (numbered 6102)'s reference to this term also caused an increase in the number of studies on this subject. This article's aim is to explain the rule's function and principles of practice in US legal system, concerning legal liabilities of board members.

___

 • Alangoya, Y./ Yıldırım, K./ Deren-Yıldırım, N.: Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.
 • Albayrak, M. C.: The Business Judgment Rule and Directors's Duties related to the Rule; Analysis of the Cases of US, UK and Turkey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Middlesex 2013.
 • Allen, W. T.: Modern Corporate Governance and the Erosion of the Business Judgment Rule in Delaware Corporate Law, (Business Judgment), Comparative Research in Law & Political Economy, Research Paper, No: 6, 2008, s. 1 vd.
 • Aranoff, J. B.: What's in a Name?: The Business Judgment Rule after Zapata Corp. v. Maldanado, Case Western Reserve Law Review, C. 34, 1983, s. 340-366.
 • Arsht, S. S.:Business Judgment Rule Revisited, Hofstra Law Review, C. 8, 1979, s. 93-134.
 • Bainbridge, S.:Business Judgment Rule as Abstention Doctrine, (Abstention Doctrine), Vanderbilt Law Review, C. 57, 2004, s. 83-130.
 • Bainbridge, S.: Substantive Due Care and the Business Judgment Rule in Corporate Fidicuary Duty Law, (Due Care), http://www. professorbainbridge.com/professorbainbridgecom/2003/11/substantivedue-care-and-the-business-judgment-rule-in-corporate-fiduciary-dutylaw.html, (Yayım Tarihi: 29.11.2003), (Erişim Tarihi: 10.03.2015).
 • Balotti, F./ Hanks, J. J.: Rejudging the Business Judgment Rule, The Business Lawyer, C. 48, 1993, s. 1337-1353.
 • Bengi, A.: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin İşlemlerinin Hukuka Uygunluk Denetiminde Yeni Bir Kriter: "Business Judgment Rule" (Yöneticinin Hukuka Uygunluk Kuralı), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2009.
 • Bozkurt Yaşar, S.: Anonim Şirketlerde İşadamı Kararı İlkesinin (Business Judgment Rule) Uygulanması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2014.
 • Branson, D. M.: The Rule That Isn't a Rule - The Business Judgment Rule, Valparaiso University Law Review, C. 36, S. 3, 2002, s. 631-654.
 • Çelik, İ.: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticari Takdir Yetkisi ve Bundan Doğan Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012.
 • Davis, K. B.: Once More, The Business Judgment Rule, Wisconsin Law Review, S. 3, 2000, s. 573-596.
 • Easterbrook, F. H./Fischel, D. R.:The Economic Structure of Corporate Law, Massachussets 1996.
 • Eisenberg, M. A.: An Overview of the Principles of Corporate Governance, (Overview), The Business Lawyer, C. 48, 1993, s. 1271-1296.
 • Gevurtz, F. A.: Corporation Law, St. Paul 2010.
 • Göktürk, K.: Amerikan, Alman, İsviçre ve Türk Hukukunda İşadamı Kararı İlkesi, (İşadamı Kararı), İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 2011, s. 207-246.
 • Hacımahmutoğlu, S.: The Business Judgment Rule: İşadamı Kararı mı Yoksa Ticari Muhakeme Kuralı mı?, Batider, C. 30, S. 4, 2014, s. 99-148.
 • Hamersmesh, L. A./ Sparks, G.: Corporate Officers and Business Judgment Rule: A Reply to Professor Johnson, The Business Lawyer, C. 60, 2005, s. 477-504.
 • Hansen, C.: The Technicolor Case - A Lost Opportunity, (Technicolor), Delaware Journal of Corporate Law, C. 19, 1994, s. 617-640.
 • Holland, R. J.: Delaware's Business Courts: Litigation Leadership, The Journal of Corporation Law, C. 34, 2009, s. 771-786.
 • Hood, M. A.: When Two Worlds Collide: Problems Surrounding the Business Judgment Rule as a Privilage in Tortious Interference with Contractual Relations Actions in Illinois, Southern Illionois University Law Journal, C. 31, 2007, s. 669-688.
 • Johnson, L.: Corporate Officers and Business Judgment Rule, (Corporate Officers), Business Lawyer, C. 60, 2005, s. 439-469.
 • Johnson, L.: Having the Fiduciary Duty Talk: Model Advice for Corporate Officers (and Other Senior Agents), (Model), The Business Lawyer, C. 63, 2007, s. 147-161.
 • Johnson, L.: Rethinking Judicial Review of Director Care, (Judicial Review), Delaware Journal of Corporate Law, C. 24, 1999, s. 787-834.
 • Johnson, L.: The Modest Business Judgment Rule, (Modest), The Business Lawyer, C. 55, 2000, s. 625-652.
 • Johnson, L.:Unsettledness in Delaware Corporate Law: Business Judgment Rule, Corporate Purpose, (Corporate Law), Delaware Journal of Corporate Law, C. 38, 2013, s. 405-452.
 • Johnson, E. W./ Osborne, R. S.: The Role of the Business Judgment Rule in a Litigious Society, Valparasio University Law Review, 1980, s. 469-510.
 • Kempin, F. G: The Corporate Officer and the Law of Agency, Virginia Law Review, C. 44, 1958, s. 49-59.
 • Kervankıran, E.: Alman Hukuku'nda Business Judgment Rule'nin Kodifikasyonu - Türk ve Amerikan Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir De- ğerlendirme, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, İstanbul 2007. McMillan, L. :The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine, William & Mary Business Law Review, C. 4, 2013, s. 521-574.
 • McMurray, M. M.: An Historical Perspective on the Duty of Care, the Duty of Loyalty, and the Business Judgment Rule, Vanderbilt Law Review, C. 40, 1987, s. 605-629.
 • Miller, E. S./ Rutledge, T. E.: The Duty of Finest Loyalty and Reasonable Decisions: The Business Judgment Rule in Unincorporated Business Organizations, Delaware Journal of Corporate Law, C. 30, 2005, s. 343-388.
 • Moran, J. P.: Business Judgment Rule or Relic?: Cede v. Technicolor and the Continuing Metamorphosis of Director Duty of Care, Emory Law Journal, C. 45, 1996, s. 339-388.
 • Pease, D. E.:Aranson v. Lewis, When Demand Is Excused and Delaware's Business Judgment Rule, Delaware Journal of Corporate Law, C. 9, 1984, s. 39-84.
 • Peeples, R. A.: The Use and Misuse of the Business Judgment Rule in the Close Corporation, Notre Dame Law Review, C. 60, 1985, s. 456-509.
 • Posner, R. A.: How Judges Think, (Judges), USA 2010.
 • Rosenberg, D.: Making Sense of Good Faith in Delaware Corporate Fidicuary Law: A Contractarian Approach, (Good Faith),Delaware Journal of Corporate Law, C. 29, 2004, s. 491-529.
 • Rosenberg, D.: Supplying the Adverb: The Future of Corporate Risk-Taking and the Business Judgment Rule, (Risk-Taking), Berkeley Business Law Journal, C. 6, S. 2, 2009, s. 216-239.
 • Stout, L.: Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Crisis, (2008 Crisis), Harvard Business Law Review, C. 1, 2011, s. 1-29.
 • Telman, D. A. J.: The Business Judgment Rule, Disclosure and Executive Compensation, Tulane Law Review, C. 81, 2007, s. 1-61. Topuz, G.: Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012.
 • Kuru, B./ Arslan, R./ Yılmaz, E.: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2012.
 • Yazell, S. C.: Group Litigation and Social Context: Toward a History of the Class Action, Columbia Law Review, C. 77, S. 6, 1977, s. 866-896.

___

APA Özdemir S (2017). ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN. Legal Hukuk Dergisi, 15(171), 1147 - 1170.
Chicago Özdemir Semih Sırrı ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN. Legal Hukuk Dergisi 15, no.171 (2017): 1147 - 1170.
MLA Özdemir Semih Sırrı ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN. Legal Hukuk Dergisi, vol.15, no.171, 2017, ss.1147 - 1170.
AMA Özdemir S ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1147 - 1170.
Vancouver Özdemir S ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1147 - 1170.
IEEE Özdemir S "ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN." Legal Hukuk Dergisi, 15, ss.1147 - 1170, 2017.
ISNAD Özdemir, Semih Sırrı. "ABD HUKUKUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN". Legal Hukuk Dergisi 15/171 (2017), 1147-1170.