6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TİTRK ile birlikte 1447 Sy.lı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) yürürlükten kalkmıştır. TİTRK'in amacı, KOBİ'lerin finansal desteklere/kredilere rahat ulaşımını sağlamak, taşınır rehninin kullanımını arttırmak ve bu sayede Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamaktır. TİTRK ile birlikte ticari işlemlerde taşınır malların zilyetliğin devrine gerek olmaksızın rehnedilebilmesi sağlanmıştır. TİTRK ile birçok yenilik hukuk sistemimizde kendine yer bulmuştur. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki şekilde listelenebilir: -Kanunda tahdidi olarak belirtilmiş bir takım taşınır malvarlıkları üzerinde rehin kurulmasını sağlamak, -Rehinli malın paraya çevrilmesi yoluyla ilgili alternatif yollar üretmek ve rehinli malın mülkiyetinin doğrudan alacaklıya geçişini engelleyen lex commissoria yasağına bir istisna getirmek, -Tüm ticari işletmenin rehnedilmesi yerine, yalnızca borcu karşılamaya yeter miktarda taşınır malın rehnedilmesini sağlamak.

(RECENT ADVANCES AND CHANGES IN LAW ON PLEDGES OVER MOVABLE ASSETS IN COMMERCIAL TRANSACTIONS (LAW NO. 6750))

Law on Pledges over Movable Property in Commercial Transactions (TİTRK - Law No. 6750) published in the Official Gazette dated 28 October 2016 and was enter into force on 1 January 2017. The New Law abolished the Commercial Enterprise Pledges (TİRK - Law No:1447). The main purposes of the TİTRK are; facilitating the access to sources of financing for the Small Medium Enterprise's, increasing the use of pledge on movable properties and thus, contributing to the economic development of Turkey. With the TİTRK, a pledge could be established over a movable property in the commercial transactions through a registration system without the transfer of possession of the pledged assets. Most important advances and changes in TİTRK can be listed as follows: -Allowing for the creation of a pledge over only certain movable assets rather than all of the movable enterprise assets, -Proposing alternative routes to foreclosure and introducing an exception to lex commissoria principle which prohibits the pledgee to obtain ownership of the pledged property in case of an event of default, -Removal of the principle of establishment of the pledge on the entire commercial enterprise instead, establishment of a pledge over sufficient movable properties to secure the debt.

___

  • Akbulak, Yavuz, İnternet Sitesi Açma Zorunluluğuna İlişkin Temel Düzenlemeler, Legal Hukuk Dergisi, S.71-86, C.11, Sayı 126, Haziran 2013.
  • Altaş, Soner, Türk Ticaret Kanunundaki Cezalarda Yapılan Deği- şiklikler-5, Legal Hukuk Dergisi, S.57-70, C.11, Sayı 126, Haziran 2013.
  • Arkan, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2013.
  • Erten, M.Ali, Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001.
  • Poroy, Reha/ Yasaman, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2012.
  • Reisoğlu, Seza, Ticari İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1977.
  • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı (1/753), Genel Gerekçe, Sayı 31853594-101-1311-3259, Tarih 09/08/2016.
  • Turan, Bülent, Taşınır Rehni Kanunu Esnaf ve Ticaret Odaları Dahil Bilgi Notu, 2016.
  • Türker, Erhan, Ticari İşletme Rehni, Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, 1981.
  • Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kendigelen, Abuzer/ Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Güncellenmiş Dördüncü Bası, İstanbul 2015.

___

APA ATAKAN M (2017). 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER. Legal Hukuk Dergisi, 15(171), 1099 - 1120.
Chicago ATAKAN Murat Can 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER. Legal Hukuk Dergisi 15, no.171 (2017): 1099 - 1120.
MLA ATAKAN Murat Can 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER. Legal Hukuk Dergisi, vol.15, no.171, 2017, ss.1099 - 1120.
AMA ATAKAN M 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1099 - 1120.
Vancouver ATAKAN M 6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1099 - 1120.
IEEE ATAKAN M "6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER." Legal Hukuk Dergisi, 15, ss.1099 - 1120, 2017.
ISNAD ATAKAN, Murat Can. "6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER". Legal Hukuk Dergisi 15/171 (2017), 1099-1120.