Soru Sorma Becerisi Öğretiminin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sorularının Yapısı Üzerine Etkisi

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sorularının yapısının ortaya konulması ve soru sorma becerisi öğretiminin öğretmenlerin sorularının yapısı üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma çeşidi olan “Öncesi-Sonrası Örnek Olay Çalışması”na göre tasarlanmıştır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemeye göre anaokulu, ölçüt örneklemeye göre de 5 yaş grubu 2 öğretmen katılımcı olarak belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin ön gözlemleri yapıldıktan sonra bir hafta ve 12 saatten oluşan “Soru Sorma Becerisi Öğretim Programı” uygulanmış ve daha sonra öğretmenlerin son gözlemleri yapılmıştır. Öncesi ve sonrası ile örnek olayın bütünüyle ortaya konulabilmesi için betimsel analiz yapılmıştır. Öğretmen A’nın soru sorma becerisi öğretimi öncesinde sorularının %6.9’u açık uçlu, öğretim sonrasında ise bunun %34.5 olduğu, Öğretmen B’nin öğretim öncesinde sorularının %30.4’ü açık uçlu iken öğretim sonrasında ise bunun %60.8 olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda, öncesinde öğretmenlerin ağırlıklı olarak kapalı uçlu soru sordukları, öğretim sonrasında ise açık uçlu sorularının oranlarında artış sağladıkları görülmüştür.

The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions

The aim of this study is to identify types of pre-school teachers’ questions, and to investigate the effect of teaching questioning skills on types of pre-school teachers’ questions. In this before-and-after case study, 2 teachers teaching 5-year-olds were involved based on criterion sampling. After pre-observation, “Teaching Questioning Skills Program” was implemented. Then, post-observation was done. We found out that while 6.9% of the questions asked by Teacher A were open-ended beforehand, 34.5% of those were open-ended after program implementation while 30.4% of the questions asked by Teacher B were open ended beforehand, 60.8% of those were open-ended after program implementation. All in all, pre-school teachers asked a great number of closed-ended questions. However, after program implementation, the number of open-ended questions increased

Kaynak Göster

Bibtex @ { akukeg314051, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {1 - 39}, doi = {}, title = {The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions}, key = {cite}, author = {Bay, D. Neslihan and Alisinanoğlu, Fatma} }
APA Bay, D , Alisinanoğlu, F . (2013). The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions . Journal of Theoretical Educational Science , 6 (1) , 1-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29348/314051
MLA Bay, D , Alisinanoğlu, F . "The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions" . Journal of Theoretical Educational Science 6 (2013 ): 1-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29348/314051>
Chicago Bay, D , Alisinanoğlu, F . "The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions". Journal of Theoretical Educational Science 6 (2013 ): 1-39
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions AU - D. Neslihan Bay , Fatma Alisinanoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 39 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions %A D. Neslihan Bay , Fatma Alisinanoğlu %T The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions %D 2013 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Bay, D. Neslihan , Alisinanoğlu, Fatma . "The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions". Journal of Theoretical Educational Science 6 / 1 (Mart 2013): 1-39 .
AMA Bay D , Alisinanoğlu F . The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions. Journal of Theoretical Educational Science. 2013; 6(1): 1-39.
Vancouver Bay D , Alisinanoğlu F . The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions. Journal of Theoretical Educational Science. 2013; 6(1): 1-39.
IEEE D. Bay ve F. Alisinanoğlu , "The Effect of Teaching Questionning Skills on Types of Pre-School Teachers’ Questions", Journal of Theoretical Educational Science, c. 6, sayı. 1, ss. 1-39, Mar. 2013