Yeşilçam'ın Arsız Gözü: Pazar Dergisi

Altmışlar Yeşilçam'ın altın yıllarıdır. Yerli sinemanın kült yıldızlarının parladığı ve çekilen film sayısının rekor düzeyde olduğu bir dönemdir. Sinema magazinlerinin sayısı da bu dönemde artmış, dergiler yeni yıldızların ortaya çıkmasına ve yıldız ile hayran kitlesi arasındaki ilişkilerin, filmsel gerçeklik dışında sürmesine aracı olmuşlardır. Ayrıca, yerli sinema sektörünün yapılanmasına ve Yeşilçam'ın kurallarının belirlenip yeniden üretilmesine de  katkıda bulunmuşlardır. Pazar Dergisi, Ellilerden Yetmişlerin ortasına kadar yayınlanan bir sinema magazin olarak, bu tür dergilere bir örnektir. Yeşilçam eleştirisi yapmak amacıyla ortaya çıkmasına karşın, sinema sektöründe onun temsilcisi konumuna yerleşmiştir. Skandallar, dedikodu ve çıplaklık derginin içeriğini oluşturan unsurlar  olmuş, 70'lerde Yeşilçam'a hakim olan seks filmleri furyasıyla birlikte yarı-pornografik bir dergiye dönüşmüştür.

Pazar Magazine: "The Daring Eye" of Yeşilçam

Sixties are golden years of Yeşilçam, when Turkish cinema industry reached a record in number ot the films shut and many movie cult stars started to shine. Also in this decade, cinema magazines increased in number, they helped such stars to emerge and they  contributed to the communication between these stars and their fans. These magazines additionally helped to there structuring ot the cinema industry and contributed to setting and reproducing the rules ot Yeşilçam. Pazar is a good example of such magazines published from Fifties to mid-Seventies. Initially it aimed to be a cinema critique medium, however it soon turned to be a typical representative of the cinema industry. Scandals, rumors and nakedness had been its main content. Eventually it turned to be a semi-pornoqraphic magazine in mid-Seventies when sex movies dominated Yeşilçam

___

  • Belge, Murat (1997). Tarihten Güncelliğe, İstanbul, İletişim.
  • Curran, J. ve C. Sparks (1999). "Basın ve Popüler Kültür." Çev, İsmet Tekerek, Popüler Kültür ve iktidar. Nazife Güngör (der.) içinde. Ankara: Vadi.
  • Dyer, Richard (1982). "Don't Look Now, Richard Dyer Examines the Instabilities of the Male Pin-up" Screen 23(3-4).
  • Dyer, Richard (1986). Stars. London: BFI.
  • Erdoğan, Nezih (1995). "Ulusalcılığan ve Sömürgeciliğin Melodramı: Yeşilçam." Toplum de Bilim 67.
  • Erdoğan, Nezih (1998). "Melez Kültürler, Aşırlıklar." Birikim 111-112.
  • Kapferer, J. Noel (1992). Dünyanın En Eski Medyası, Dedikodu & Söylenti. Çev., Işın Gürbüz. İstanbul: İletişim Yayınları.

___

APA Şenol Cantek, F. (2004). Yeşilçam'ın Arsız Gözü: Pazar Dergisi . Kültür ve İletişim , 7 (1) (13) , 9-48 .