Türkiye’de Psikiyatri Yazınının Başlangıcı ve Avni Mahmud Bey’in Eseri: Muhtasar Emrâz-ı Akliye

Öz -

Kaynakça

Artvinli, F. (2013). Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Artvinli, F. (2018). ‘Pinel of Istanbul’: Dr Luigi Mongeri (1815–82) and the birth of modern psychiatry in the Ottoman Empire. History of psychiatry, 0957154X18792186.

Artvinli, F., ERKOÇ, Ş., & KARDEŞ, F. (2017). Two Branches of the Same Tree: A Brief History of Turkish Neuropsychiatric Society (1914–2016). Archives of Neuropsychiatry, 54(4), 364.

Avni Mahmud, مختصر امراض عقلیه[Muhtasar Emrâz-ı Akliye], Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1326 (1910).Bayat, A. H. (2010). Tıp Tarihi. Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği.

Erkoç, Ş. (2001). Türkiye'de modern psikiyatrinin başlangıcı ve Avni Mahmud'un "Muhtasar Emraz-ı Akliye" kitabı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2001; 9(1):123-126.

Uzman, M. O. (1941). Tababet-i Ruhiye. Kader Basimevi.

Kaynak Göster

APA Can, K . (2018). Türkiye’de Psikiyatri Yazınının Başlangıcı ve Avni Mahmud Bey’in Eseri: Muhtasar Emrâz-ı Akliye . Kriz Dergisi , 26 (3) , 1-1 .