PSİKOSOMATİK AÇIDAN PANİK BOZUKLUK

Öz Özellikle dolaşım, solunum ve sindirim sistemleriyle ilgili zaman zaman ortaya çıkan yakınmaları nedeniyle iç hastalıkları uzmanına, ya da acil olarak hastaneye başvurmuş olan ve yapılan muayene ve tetkiklerde belirtilerin nedenini açıklayacak herhangi bir organik bulgu saptanmayarak psikiyatrik konsültasyonu istenen bir grup hasta psıkosomatık açıdan incelenmiştir Psikiyatrik görüşme tekniği çerçevesinde muayeneleri yapılarak Panik Bozukluk tanısı konmuş olan, 29 kadın, 17 erkek toplam 46 hasta retrospektıf olarak, yakınmaları başlamadan önceki yaşantılarında stress yaratabilecek etkenler açısından araştırılmıştır Ayrıca, belirtilerin ortaya çıkışından önceki yaşam olayları ve gelecekle ilgili tehdit niteliğindeki beklentiler "kayıp" kavramı çerçevesi içinde değerlendirilmişti

Kaynakça

1) Chıgnon, JM , Lepıne, L-P, Ades, J Panıc dısorder in cardıac outpatıents Am J Psychıatry, 150 780-785,1993

2) Dünya Sağlık Ûrgutu ICD-10, Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırılması Yayın Yöneticileri Prof Dr M Orhan Ozturk, Yard Doç Dr Berna Uluğ, 131-132, Ankara

3) Free, N K , VVınget, C N , VVhıtman, R M Separatıon anxıety in panıc dısorder Am J Psychıatry, 150 4, 595-599, Aprıl, 1993

4) Gorman, J M , Papp, L A Anxıety dısorders, Revıev.' of Psychıatry Vol II American Psychıatry Press Ed by Allan Tasman and Mıchelle B Rıba 243-245, 1992

5) Hollander, E and Klein, D F DıfferenSal dıagnosıs of anxıety dısorders Panıc Anxıety States Edıted by Paul Kıelholz and Carlo Adams, 17 26, Deutscher Arzte-Verlag, Koln, 1989

Kaynak Göster

APA Tunçer, Ö . (1995). PSİKOSOMATİK AÇIDAN PANİK BOZUKLUK . Kriz Dergisi , 3 (1) , 138-143 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000125