PSİKİYATRİNİN İŞLEVİ

Öz Evrensel özelliklen değışmemekle birlikte, psikiyatrının işlevi ve psıkıyatrıstın kimliği, zamana ve içinde yer aldığı kültüre göre değişiklikler göstermektedir Psikiyatrı, her tarihsel donemde ve kültürel koşulda temel olarak ruhsal rahatsızlıkların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalı olmuştur ve olmaya devam edecektir Fakat bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin ve kitle iletişim araçlarının asıl rengini verdiği, doğrunun tek olduğuna ilişkin modern anlayışın ve rasyonalıtenın gerilediği gunumuz postmodern toplumunda, psikiyatrı gündelik yaşama ilişkin kitlelerin tavırlarının ne olması gerektiğinden ve genel siyasetten, eğitim ve sağlık alanındaki politikaların belirlenmesine kadar çeşitli konularda etkili olabilmektedir Bu etkileşime bağlı olarak psıkıyatrıstın kimliği de doğal bir biçimde tıp doktoru kimliği ile sınırlı kalmamaktadır

Kaynakça

Akıskal HS The classıfıcatıon of mental dısorders Comprehensıve Textbook of Psychıatry/5, Kaplan Hl, Sadock BJ (Eds ) VVıllıams and Vvılkıns, Baltrmore, s 583-598, 1989

Dıagnostıc and Statıstıcal Manual of Mental Dısorders, Fourth Edıtıon Washington, DC, American Psychıatrıc Assocıatıon, 1994

Gabbard GO Mınd and braın in psychıatrıc treatment Bulletın of the Mennınger Clınıc 58 427-446,1994

Goka E Psikiyatrının kısa tarihi (Önsöz) "Sana Ruhtan Soruyorlar Psikiyatrı ve antıpsıkıyatrı üzerine yazılar" içinde Haz Sayar K iz Yayınları İstanbul, 1991

Göka E, Sayar K Bir Bilim Olarak Psikiyatrı (Derleme) Ağaç yay İstanbul, 1992

Turkçapar MH, Sayar K Antıpsıkıyatrı Ağaç Yayınları İstanbul 1992

Rosenberg R Some themes from the phılosophy of psychıatry a short revıew Açta Psychıatr Scand 84-408-412, 1991

Volkan VD Savaş neden gen dondu' Psikiyatrı Gazetesi 2 5-7, 195

VVallace ER What ıs Truth'"' Some phılosophıcal contrıbutıons to psychıatrıc ıssues Am J Psychıatry 145 137-147,1988

Kaynak Göster

APA Türkçapar, M , Göka, E . (1995). PSİKİYATRİNİN İŞLEVİ . Kriz Dergisi , 3 (1) , 179-181 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000124
  • ISSN: 1300-980X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

3.8b 1.7b