Krize Müdahale Merkezine Başvurularda Yaşam Olaylarının Değerlendirilmesi

Öz Yaşam süreci içinde her birey hayatının bir döneminde alışılmamış olağandışı bir olayla veya durumla karşılaşabilir. Birey bu yeni duruma sağlıklı uyum yapamadığı zaman "kriz" olarak tanımlanabilen heyecansal bir yaşantı içine girebilir. Çalışmada kriz durumu içinde merkeze başvuran bireylerde etkin olan yaşam olayları araştırılmıştır. Krize Müdahale Merkezine başvuran 90 denekte yaşam olayları belirlenmiş ve intihar girişimi olan 90 denekte intihara neden olan yaşam olayları ile karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre başvuran grubun çoğunluğu genç ve kadındır. Yaşam olaylarında aile içi ilişki sorunlarında ve fiziksel cezalandırılmada (ör. dayak) iki grup arasındaki fark anlamlıdır (p<0.01)

Kaynakça

Birtchnell, J. (1970) The relationship between attempted suicide, depression and pareni death. British Journal of Psychiatry, 116, 303-313.

Canat, S.: Palabıyıkoğlu, R (1987) Ergenlerin MMPI profil örûntüleri. XXIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 14-18 Eylül 1987, İstanbul.

Çaplan, G (1964) Principles of Preventive Psychiatry. New York: Basic Books.

Kessler, R.C. (1979) Stress, social status and psychologicat d/sfress. Journal of Health and social Behavior, 20, 259-272.

Kessler, R.C: Price, R.H.: VVortman, C.B. (1985) Social factors in psychopathology: Stress, social support and coping processes. Annual Review of Psychology. 36, p: 531-572.

Palabıyıkoğlu, R (1989) Ergenlik Çağı Krizleri Yaklaşım ve Koruyucu Programlar, Psikiyatride Krize Müdahale Çalışma Grubu. XXV Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 15-21 Ekim, 1989,Mersin.

Paykel, ES., et al. (1975) Scaling of life events. Archieves of General Psychiatry .25, 340-363.

Paykel, E.S. (1978) Contribution of life events to causation of psychiatric illness. Psychologicat Medicine. 8, 245-253.

Sonuvar, B.: Yörükoğlu, A (1971) Çocukluk ve delikanlılık çağında intihar girişimleri. Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni.4(2), 136-150

Kaynak Göster

APA Ceyhun, B , Ergin, G , Duran, A . (1993). Krize Müdahale Merkezine Başvurularda Yaşam Olaylarının Değerlendirilmesi . Kriz Dergisi , 1 (2) , 0-0 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000022