İNTİHAR DAVRANIŞI VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Bu makalede intihar davranışı ve medya ilişkisi gözden geçirilmiştir. İntihar haberlerinin basın yayın organlarında taklit, özendirme etkisi nedeniyle yasaklanmasından başlayarak, intiharı önlemede medyadan yararlanmaya doğru bir değişim üzerinde durulmuştur. İntihar haberlerinin intihar oranlarını artırdığı görüşünden hareket ederek alanda bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonuçlarına göre 3 grupta toplanmış ve kısaca verilmiştir. İntiharı önlemede taklit etkisini azaltmak amacıyla ruh sağlığı profesyonelleri tarafından hazırlanan ve basına sunulan yol gösterici kurallar ve kriterlerden söz edilmiştir.

İn this article the issue of suicide and the media were briefly reviewed. Suicide stories, which were censored in the past in media presentations because of encouraging people to imitate this behavior has changed tovvards the active and educative role of media in suicide prevention programmes. Several studies have been undertaken to discover whether the appearance of suicide related stories in the media have in anyway increased the overall number of suicides. AH of these studies were divided in 3 groups and discussed. A set of criteria or guidelines formulated by mental health professionals to reduce the imitation effect of suicide related news in the media were presented.

Kaynakça

Bagdikion B. (1988) Plenary sessions: Suicide and the mass media in R. Yufit (ed.) proceedings of the AAS and IASP congress San Francisco, 466-468.

Barraclough B. Shepherd D, Jennings C (1977) Do nevvspaper reports of coroners inquests incite people to commit suicide. British Journal of Psychiatry, 131: 528-532.

Berman A (1987) Fictional depiction of suicide in television films and imitation effects. American Journal of Psychiatry, 145: 982-986.

Biblarz A (1987) İmitation and suicide: A review of recent studies in R. Yufit (ed) Proceedings of the AAS and IASP, congress San Francisco, 451-452.

Biblarz A (1991) Media influence on attitudes tovvard suicide. Suicide and Life Threatening Behavior, 21 (4): 374-384.

Blumenthal S (1973) Suicide and nevvspapers: A replicated study. American Journal of Psychiatry. 130 (4): 468-471.

Kerimoğlu E (1994) Çocuğunuzu medyadaki şiddetten koruyun. Ankara Üniversitesinden Haberler, 103-104,12.

Lester G (1971) Suicide: The gamble with death. Prentice Hail Inc. New Jersey.

Utman SK (1981) The role of the press in the control of suicide epidemics in Soubrien J.J Vedrinne (eds.) Suicide and Depression Pergamon Press, Paris, 168-İ70.

Martin D, Koçmarek I (1990) Suicide and the Media. A handbook for the caregiver on suicide prevention. Council on Suicide Prevention of Hamilton, District Canada, 4.1-4.5.

Motto J (1967) Suicide and suggestibility The role of the press. American Journal of Psychiatry. 124 (2): 156-160.

Platt S (1987) Is soap opera damaging to your health. R. Yufit (ed.) proceedings of the AAS and IASP congress San Francisco. 453-455.

Philips DP (1974) The influence of suggestion on suicide: Substantjve and theoretical implications of the VVerther effect. American Sociological Revievv, 39, 340-454.

Philips DP (1979) Suicide motor vehicle fatalities, and. the mass media: Evidence tovvard a theory of suggestion. American Journal of Sociology, 84 (5): 1150-1174.

Philips DP (1987) Suicide and the mass media in R. Yufit (ed) Proceedings of the AAS and IASP Congress, San Francisco.

Resmi Gazete 24.7.1950 tarih 7564 sayı.

Sayıl I, Gürakar L, Öztaş A (1989) intihar Olaylarının 1988 yılı içinde yazılı basına yansıması. XXV Ulusal Psikiyatri Kongtesi Bilimsel Çalışmaları, Saypa, Ankara.

Sayıl I (1994) Toplumsal Krizin Eşiğinde. A.Ü. Haberler, 103-104(42).

Schmidtke A (1987) Are there differential effects in the imitation of suicide behaviour. R Yufit (ed) proceedings of the AAS and IASP congress, San Francisco, 460-461.

Sonneck G, Etzerdorfer E, Nagel-Kuess S (1993) İmitation effect in suicidal behaviour: Subvvay suicides in Vienne (1980-1990) K Bohme, R Freytag, H Wedler (eds). Suicidal Behaviour, S Roderer Verlog, Rogensburg, 660-662.

Stack S (1993) The media and suicide: A non additive model. 1968-1980. Suicide and Life-Threatening Behavior, 23 (1).

Tatai K (1987) Endemic suicides follovving the suicide of a promising young singer in R. Yufit (ed) proceedings of the AAS and IASP Congress, San Francisco. 456.

VVasserman I (1984) İmitation and suicide: A reexamination of the VVerther effect. American Sociological Revievv, 49-427-436.

Kaynak Göster

APA Palabıyıkoğlu, R . (1994). İNTİHAR DAVRANIŞI VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI . Kriz Dergisi , 2 (2) , 227-284 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000074