İNTERNET HABERLERİNDE YER ALAN İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Öz GİRİŞ: Sosyodemografik özellikler intihar riskini arttırabilmektedir. Bu çalışmanın amacı gazetelerin internet sitelerinde yer alan 2018-2019 yılları arasındaki intihar olgularının sosyodemografik özelliklerini ve intihar için kullanılan yöntemlerinin sıklığını belirlemektir. YÖNTEM: Çalışmada, 2018-2019 yılları arasında Türkiye’ de ulusal düzeyde yayın yapan haber sitelerinde ‘intihar’ kelimesi aratılarak bulunan haberler ve bu haberlerin içerikleri incelenmiştir. BULGULAR: Tüm haberler bireysel intiharları bildirmekte olup 119 habere ulaşılmıştır. 119 olgunun %73,9’u (n=88) erkek, %26,1’i (n=31) kadındır. Haberlerin %57,1’ i (n=68) intihar ile yaşamına son veren kişilerin sosyoekonomik düzeyini belli edecek şekilde meslek bilgilerini içermektedir. Ev hanımı olmanın da meslekler arasına dahil edilmesi ile kadınların %78,7 (n=26), erkeklerin ise %47,7 ‘sinin (n=42) meslekleri açık olarak haberlerde belirtilmiştir. İntihar haberlerinin %68,9’u (n=82) intihar eden olguların yaşları hakkında bilgi içermektedir. İntihar edenlerin yaşı en sık %60,9 (n=50) ile 26-65 yaş aralığında, %34,1 (n=28)’ü 14-25 yaş aralığında, %3,6’i 65 yaş üstündedir. Kullanılan intihar yöntemlerinden %49’ u ateşli silah, %23,6’sı ası, %18,1’i atlama, %4,5’i kimyasal madde aracılı zehirlenme, %2,7’si kesici ve delici alet kullanımı, %1,8’i ilaç aracılığı (iv anestezik enjeksiyonu) ile gerçekleşmiştir. İntihar olguları içerisinde 14-25 yaş arası erkekler yöntem olarak en sık ateşli silah, 14-25 yaş arası kadınlar ise en sık ası ve atlamayı kullandıkları saptanmıştır. SONUÇ: Medyanın intihar haberlerini seçme konusundaki önceliklerinin ve başlıklarında yer verdikleri ifadelerin özellikle intihar açısından duyarlı olan grupların ön plana çıkmasına ve bulaşma aracılı intihar olgularının artmasına neden olabilmektedir. Medyanın seçim yanlılığından bağımsız olarak, ateşli silahlara ulaşımın kolay olduğu, kişinin mesleği gereği dolu olarak yanında taşıdığı, yine dolu olarak evinde bulundurduğu meslek grupları ile evinde dolu bir şekilde av tüfeği gibi ateşli silah bulunması durumunda duyarlı bireylerde intihar riskinin – belli bir planı olmasa dahi- yüksek olduğu görülmektedir.

Kaynakça

Arpi D., Boudreaux E., Wang N. ve ark. (2005). National Study Of Us Emergency DepartmentVisits For Attempted Suicide And Self-Inflicted Injury,1997-2001. Annals Of EmergencyMedicine, 46: 369-75

Berecz R., Caceres M., Szlivka A., Ve Ark.(2005). Reduced Completed Suicide Rate İn Hungary From 1990 To 2001: Relation To Suicide Methods. Journal Of Affective Disorders, 88:235–38.

Borges G., Nock M. K., Haro Abad J. M., Hwang I., Sampson N.A., Alonso J.,ve ark.(2010). Twelve-month prevalence of and risk factors for suicide attempts in the World Health Organization World Mental Health Surveys. J Clin Psychiatry, 71(12):1617-28

Chechil S., Kutcher S.(2012). Suicide Risk Management: A manual for Health professionals.2nded. John Wiley & Sons Ltd.

Dempsey C. L., Benedek D. M., Zuromski K. L., Riggs-Donovan C., Ng, T. H. H., Nock M. K., ... & Ursano, R. J. (2019). Association of firearm ownership, use, accessibility, and storage practices with suicide risk among US Army soldiers. JAMA network open, 2(6),

Devrimci Özgüven H., Sayıl I.(2003). Suicide Attempts İn Turkey: Results Of The Who EuroMulticentre Study On Suicidal Behaviour, Canadian Journal Of Psychiatry,48:324–329

Die.(1998). İntihar İstatistikleri. Ankara. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Yayın No: 2294.

Lotrakul M. (2006). Suicide İn Thailand During The Period 1998–2003. Psychiatry And Clinical Neurosciences 60: 90–95,

Parellada M., Saiz P., Moreno D., ve ark. (2007). Is Attempted Suicide Different İn Adolescent And Adults? Psychiatry Research, 30 : 1-7

Tel H., Uzun S. (2003). İntihar Girişimi İle Acil Servise Başvuran Hastaların Sosyal Destek Ve Stresle Baş Etme Durumları, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4:151-158

Türkiye İstatistik Kurumu.(2015). [Suicide statistics, 2014]. Sayı No: 18626. TÜİK Haber Bülteni.

Violanti J.M.(2007). Homicide-suicide in police families: aggression full circle. Int J Emerg Ment Health, 9(2):97-104

World Health Organization.(2014). Preventing suicide: a global imperative. Luxembourg: World Health Organization, s.7-45

World Health Organization. (1999). Figures and facts about suicide. Geneva

Yuksel N.(2001). İntiharın Norobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 4: 5-15

Kaynak Göster

APA İlhan, R , Sayar Akaslan, D . (2019). İNTERNET HABERLERİNDE YER ALAN İNTİHAR OLGULARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ . Kriz Dergisi , 27 (2) , 71-78 .